Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Acte normative europene

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24.05.2019 (consolidată)

privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/639 al Comisiei din 12.05.2020
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/746 al Comisiei din 4.06.2020

►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1166 al Comisiei din 15.07.2021

M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/425 al Comisiei din 14.03.2022 (din 04.04.2022)

M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/525 al Comisiei din 01.04.2022 

2. Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.03.2019 privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 a Comisiei din 18.03.2019 (consolidată) privind standardele armonizate pentru echipamente tehnice elaborate în sprijinul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/480 a Comisiei din 01.01.2020
4. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12.03.2019 (consolidată) privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe
►M1: Regulamentul delegat (UE) 2020/1058 al Comisiei din 27.04.2020
5. Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015

privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 si (UE)1321/2014

►M1:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei din 28.01.2019 

M2:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 05.08.2020 (punctul 4 din anexa II APLICABIL de la 26.08.2023)

►M3:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/97 al Comisiei din 28.01.2021

►M4:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1254 al Comisiei din 19.07.2022  (aplicabil din 9.09.2022 exceptand cele mentionate in art 2)

6. Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1321/2014 din 26.11.2014 (consolidat)

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu
►M1: Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei din 03.07.2015
►M2: Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16.09.2015

►M3: Regulamentul (UE) 2017/334 al Comisiei din 27.02.2017

►M4: Regulamentul (UE) 2018/750 al Comisiei din 22.05.2018
►M5: Regulamentul (UE) 2018/1142 al Comisiei din 14.08.2018
►M6: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 08.07.2019
► Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 08.07.2019
►M7: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24.07.2019
►M8: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/270 al Comisiei din 25.02.2020 

►M9: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 05.08.2020 (punctul 4 din anexa II APLICABIL de la 26.08.2023)

M10: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/685 al Comisiei din 22.04.2021

► M11: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/700 al Comisiei din 26.03.2021

► M12: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/1963 al Comisiei din 08.11.2021 (APLICABIL  02.12.2022)

(Articolul 2, Anexa I pct 2 si 4, Anexa III se aplică de la 02.12.2021)

► M13: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/410 al Comisiei din 10.03.2022 (APLICABIL  31.03.2022)

► M14: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1360 al Comisiei din 28.07.2022 (APLICABIL  25.08.2023)

►M15:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/203 al Comisiei din 27.10.2022 (aplicabil din 22.02.2026)

►M16:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/989 al Comisiei din 22.05.2023 (aplicabil din 12.06.2024 exceptie art 1(1) si 2 aplicabile din 12.06.2023)

     Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1152 al Comisiei din 12.06.2023 (N/A-corectie varianta in franceza si germana)

 

 

7. Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 748/2012 din 03.08.2012 (consolidat)

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, modificat  şi completat prin
►M1: Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 2015/1039 al Comisiei din 30.06.2015
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2016/5 al Comisiei din 06.01.2016
►M5: Regulamentul  (UE) 2019/897 al Comisiei din 12.03.2019
►M6: Regulamentul  (UE) 2020/570 al Comisiei din 28.01.2020 (JO L 132, 27.4.2020, p. 1-6) 

►M7: Regulamentul delegat (UE) 2021/699 al Comisiei din 21.12.2020 

(Aplicabil de la 18 mai 2022, cu excepția articolului 2 și a punctelor 4, 6, 9 și 15 din anexa I care se aplică de la 18 mai 2021)

►M8: Regulamentul delegat (UE) 2021/1088 al Comisiei din 07.04.2021 

►M9: Regulamentul delegat (UE) 2022/201 al Comisiei din 10.12.2021

(Se aplică de la 7 martie 2023, cu excepția articolului 2, care se aplică de la 7 martie 2022)

      rectificare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 15 februarie 2022
►M10: Regulamentul delegat (UE) 2022/203 al Comisiei din 14.02.2022

(Se aplică de la 7 martie 2023, cu excepția articolului 2, care se aplică de la 7 martie 2022)

►M11: Regulamentul delegat (UE) 2022/1253 al Comisiei din 19.07.2022 (aplicabil din 7 martie 2023)

►M12: Regulamentul delegat (UE) 2022/1358 al Comisiei din 02.07.2022 (aplicabil din 25 august 2023)

M13: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1361 al Comisiei din 28.07.2022 (aplicabil din 25.08.2023)

►M14:Regulamentul delegat (UE) 2022/1645 al Comisiei din 14.07.2022 (aplicabil din 16.10.2022)

►M15:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/203 al Comisiei din 27.10.2022 (aplicabil din 22.02.2026)

►M16:Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1028 al Comisiei din 20.03.2023 (aplicabil din 25.08.2023)

8. Regulamentul (UE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (consolidat) privind substanțele care diminuează stratul de ozon
►M1: Regulamentul (UE) nr.744/2010 al Comisiei din 18.08.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr.1087/2013 al Comisiei din 04.11.2013
►M3: Regulamentul (UE) nr.1088/2013 al Comisiei din 04.11.2013
►M4: Regulamentul (UE) 2017/605 al Comisiei din 29.03.2017
►M5: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2029 a Comisiei din 18.12.2018
9. Decizia 294/2008 a Comisiei din 07.04.2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2317 a Comisiei din 16.12.2016 
10.

Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17.05.2006 (consolidata)

 

Comunicarea Comisiei din 13.02.2015

privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21.10.2009

 

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
(reformare)

 
 

2. Acte normative naţionale

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 252/19.12.2019 Ordin al Ministrului Transporturilor privind aprobarea aplicării standardului SR EN 4179 "Calificarea şi autorizarea personalului pentru examinări nedistructive" şi de abrogare a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT 
2. RACR-CP Reglementarea aeronautică civilă română "Certificarea paraşutelor" Ediția 1/2017 aprobată prin OMT nr. 847/17.07.2017
3. RACR-IA

Reglementarea aeronautică civilă română “Înmatricularea aeronavelor civile” Ediția 1/2016 aprobată prin OMT nr. 1.338/25.10.2016 

M1: OMTI 165/2021 din 26 februarie 2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

M2: Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1.024 din 27 iulie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016

4. OMT nr.1274/13.10.2016 Ordinul MT nr. 1274/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie 
5. OMT nr.708/19.08.2016 Ordinul nr. 708/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu
6. RACR-SUD Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă" Ediția 2/2015 aprobată prin OMT nr. 765/23.06.2015 
7.

RACR-DPA

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-DPA „Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, Ediția 1/2015 aprobată prin OMT nr. 764/23.06.2015 

M1: OMTI 165/2021 din 26 februarie 2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord
8. RACR-LTS Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", Ediţia 1/2015 aprobată prin OMT nr. 763/23.06.2015
9. RACR-AZAC

Reglementare aeronautică civilă română ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile” Ediţia 1/2007 aprobată prin OMT nr. 806/31.08.2007

M1: OMT nr. 1268/21.12.2009 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007

M2: OMT nr. 1338/25.10.2016  privind modificarea art. 4 din  RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007

M3: OMTI 165/2021 din 26 februarie 2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

 

10. RACR-CCO ULM Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate” Ediţia 1/2007 aprobată prin OMT nr. 630/27.03.2007
11. RACR-CCO AUN

Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare  nemotorizate” Ediţia 1/2007 aprobată prin OMT nr. 630/27.03.2007

Ordinul nr. 910/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România / Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 910/2020

12. RACR-AAUN

Reglementare aeronautică civilă română “Autorizarea persoanelor juridice pentru  certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate” Ediţia 1/2007 aprobată prin OMT nr. 630/27.03.2007

Ordinul nr. 910/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România / Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 910/2020

13. OMTI 165/2021 

OMTI nr. 165/2021 din 26 februarie 2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

 
 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PAC–AW–ML-PIE, ed 1/2022 Procedura  de aeronautică civilă pentru Autorizarea personalului independent de evaluare  a navigabilității în conformitate cu prevederile  Anexei Vb (Partea-ML) , aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D531/06.04.2022
2. PAC-AW-CNV,  ed.3/2022 Proceduri  de aeronautică civilă pentru Certificarea navigabilităţii aeronavelor aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D655
3. PAC-AW-66, ed. 3/2023 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru licenţierea PART 66 a personalului pentru întreţinerea aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1045/31.12.2023
4. PAC-AW-145 Ed.4/2023
Lista circularelor de navigabilitate aplicabile se gaseste aici
 
Proceduri de aeronautică civilă "Autorizarea și supravegherea organizaţiilor de întreţinere PART 145", aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D404/2023
5. PIAC-CP Ed.1/2018 Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă: "Certificarea paraşutelor", aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D408/04.05.2018.
Amendamentul 1/2018 Amendamentul 1 la PIAC-CP, ed.1/2018, aprobat prin Decizia Directorului General al AACR nr. D1200/28.12.2018.
6. PIAC-AW-147, Ed.1/2018 Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea și supravegherea organizaţiilor de pregătire pentru întreținere PART 147, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1185/20.12.2018
7. PIAC-AW-IAW, Ed. 1/2019 Procedura administrativă şi instrucţiuni emiterea/ continuitatea/ supravegherea/ modificarea/agrearea autorizărilor pentru producție aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1207/23.12.2019
8. PIAC-AW-SUD, Ed.2/2016 Procedura administrativă și instrucțiuni pentru autorizarea sudorilor din aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr.D 528/16.06.2016
9. PIAC-AW-LTS, Ed. 1/2016 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 353/21.04.2016
10. PAC-AW-NON147, Ed. 3/2023 Procedura administrativă privind autorizarea cursurilor NON PART 147 pentru pregătire pe tip de aeronavă/ componente, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 411/2023
11. PIAC-AW-MP, Ed. 2/2018 Procedură administrativă şi instrucţiuni AACR pentru aprobarea programelor de întreţinere, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D1186/20.12.2018
12. PIAC-DN-ACAM, Ed. 1/2011 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru monitorizarea continuităţii navigabilităţii aeronavelor, audit de produs (ACAM), aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1180/29.11.2011
13. PIAC-AW-ACZ, Ed. 1/2020 Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru emiterea autorizaţiei de zbor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 501/05.11.2020
14.  PAC-AW-CAO, Ed. 2/2022 Procedura administrativă privind Autorizarea si supravegherea organizațiilor cu privilegii combinate Part CAO, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 401/20.12.2022
15. PAC-AW-CAMO, Ed. 2/2022 Procedura administrativă privind Autorizarea si supravegherea organizațiilor de managementul continuității navigabilității Part CAMO, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 395/23.08.2022
16. PAC-AW-IAC, Editia 1/2023

Procedură administrativă privind Înmatricularea aeronavelor civile, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D203/02.03.2023

Formulare utilizate in aplicarea RACR IA și a prezentei proceduri pot fi accesate aici.

 
 

4. Circulare de navigabilitate

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ- -
1. CN-AW-M.003D Memoriul de prezentare al organizaţiei de întreţinere PART 145 - check list (contine  cerinte SMS)
2. CN-AW-M/005 Audit  intern. Cerințe efectuare și documentare
3. CN-AW-M/008 Memoriul de prezentare  a organizaţiei de  pregătire pentru întreținere PART 147 - check-list
4. CN: RED DOC Proceduri privind modul de redactare a documentației emise de către agenții aeronautici civili români
 
5. CN-AW-M/001
Anexa 1 - Lista de capabilități (model)
Anexa 2 - Cerere de aprobare/modificare a listei de capabilități 
Lista de capabilități a unei organizații de întreținere autorizată conform EASA Part 145 (material de ghidare)
6. CN: VA Zbor în spațiul aerian cu o contaminare de cenușă vulcanică
7. CN: Cuprins MME Memoriul de prezentare a Managementului Întreținerii (MME) - capitole obligatorii
8. CN-AW-M/002 Jurnalul personalului tehnic aeronautic
9. CN-AW-I/001 Codificarea şi înregistrarea emiţătoarelor 406 MHz utilizate în aviaţie / ELT_PLB
10. CN-AW-M/004 Etalonarea echipamentelor de măsură utilizate în organizațiile autorizate de AACR
11. CN-AW-M.006A Întreținerea aeronavelor
12. CN-AW-L/003 Licente Part 66 bazate pe certificate emise de catre organizatia CZ.147.0010
13. CN-AW-G.002 Calificarea și certificarea personalului ndt pentru efectuarea controlului nedistructiv în aeronautica civilă
14. CN-AW-C.002 Memoriul de prezentare al organizaţiei de management a continuitatii navigabilitatii PART CAMO - check list
15. CN-AW-M.009 Memoriul de prezentare al organizaţiei cu privilegii combinate în domeniul navigabilitatii PART CAO - check list
16. CN-AW-SCN_IAC
Clarificări cu privire la documentația necesar a fi transmisă la AACR în coformitate cu prevederile RACR IA "Înmatricularea aeronavelor civile"
Ultima actualizare: 06/02/2024, 09:56:44