Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

postat 19.04.2024
 
 
 
ANUNT în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de pilot SSVZ-DG sesiunea martie 2024
 
Din motive obiective se modifică calendarul de concurs pentru postul de pilot SSVZ-DG sesiunea martie 2024.
Se va lua în considerare calendarul de concurs modificat corespunzător.
 
 
 
postat 19.02.2024
 
 
Cererea de înscriere la concurs, declaraţia pe proprie răspundere a candidatului privind păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor oferite de către unitate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se vor completa în vederea depunerii la dosarul de înscriere la concurs prin accesarea linkuri-lor formularelor.
 
postat 12.01.2024
 
 
Cererea de înscriere la concurs, declaraţia pe proprie răspundere a candidatului privind păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor oferite de către unitate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se vor completa în vederea depunerii la dosarul de înscriere la concurs prin accesarea linkuri-lor formularelor.
 
postat 05.12.2023
 
 
 
postat 22.11.2023
 
 
 
postat 27.10.2023
 
 
Cererea de înscriere la concurs, declaraţia pe proprie răspundere a candidatului privind păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor oferite de către unitate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se vor completa în vederea depunerii la dosarul de înscriere la concurs prin accesarea linkuri-lor formularelor.
 
 
postat 20.10.2023
 

Cererea de înscriere la concurs, declaraţia pe proprie răspundere a candidatului privind păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor oferite de către unitate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se vor completa în vederea depunerii la dosarul de înscriere la concurs prin accesarea linkuri-lor formularelor.

 
postat 19.09.2023
 
 
postat 15.09.2023
 
 
 
postat 29.08.2023
 
 
postat 28.08.2023

Erată pct. 3 Bibliografia și tematica concursului organizat pentru postul de referent de specialitate -Compartiment Relații Publice

- liniuța 4 - se va avea în vedere Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 
postat  25.08.2023
 
 
 
postat 07.08.2023
 
 
 
 
 
postat 01.08.2023
 
In atenția studenților și absolvenților formelor de învățământ superior
 
 
 
postat 18.07.2023
 
 
 
 
postat 10.07.2023
 
 
 
postat 09.05.2023
 
 
 
 
 
 
 
postat 28.04.2023
 
 
 
postat 11.04.2023
 
 
 
 
postat 31.03.2023
 
 
postat 16.02.2023
 
 
postat 02.02.2023
 
 
 
postat 20.01.2023
 
 
 
postat 19.01.2023
 
ANUNT în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de pilot SSVZ-DG sesiunea ianuarie 2023
 
Din motive obiective se modifică calendarul de concurs pentru postul de pilot SSVZ-DG sesiunea ianuarie 2023.
Se va lua în considerare calendarul de concurs modificat corespunzător.
 
 
 
postat 10.01.2023
 
 
postat 22.12.2022
 
 
 
postat 05.12.2022
 
 
postat 16.11.2022
 
 
 
postat 28.10.2022

 

ANUNT în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de șofer-Compatimentul Logistic-BA

Având în vedere natura postului scos la concurs pentru ocuparea funcției de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din structura Biroului Administrativ, se modifică etapele de concurs în sensul eliminării evaluării competențelor digitale - probă operare PC. Față de cele de mai sus, pentru respectarea principiului transparenței și egalității de șanse, termenul de depunere a dosarelor de concurs cuprinzând documentele menționate, se prelungește până la data de 11.11.2022 (inclusiv).

Se va lua în considerare calendarul de concurs modificat corespunzător.

Cerinte bibilografie si conditii organizare concurs sofer -Compartiment Logistic -BA. 28.10.2022

 
postat 20.10.2022
 
 
 
 
postat 13.10.2022
 
 
 
postat 04.10.2022
 
 
postat 20.09.2022
 
 
 
 
 
 
postat 23.08.2022
 
 
 
 
postat 01.08.2022
 
 
 
postat 29.06.2022
 
 
postat 23.06.2022
 
 
postat 17.06.2022
 
postat 02.06.2022
 

postat 14.03.2022

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs auditor intern -API -CA martie 2022.pdf

postat 02.03.2022

Cerinte bibilografie si conditii organizare concurs contabil CC -SF sesiunea martie.pdf

postat 25.01.2022

Cerinte bibilografie si conditii organizare concurs contabil CC -SF

postat 18.01.2022

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs auditor intern -API -CA ianuarie 2022.pdf

postat 13.12.2021

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs pilot SSVZ-DG decembrie 2021.pdf

 

Anunț în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Serviciului ATM/ANS

având în vedere ca ziua de 29 noiembrie 2021 a fost declarată zi liberă, vă informăm că testările de selecție (probele scrise) planificate pentru această dată se vor desfășura în data de 02 decembrie 2021. 

 

postat 04.11.2021

Cerințe,bibliografie și condiții de organizare concurs inspector aeronautic din cadrul CIS- Serviciul ATM /ANS

Cerințe,bibliografie și condiții de organizare concurs inspector aeronautic din cadrul CRMPS -Serviciul ATM /ANS

postat 06.10.2021
 
 
postat 29.09.2021
 
 
 
postat 09.09.2021
 
 
postat 01.09.2021
 
 
postat 31.08.2021
 
Concursul anuntat pentru ocuparea postului de pilot din cadrul SSVZ a fost anulat.
 
 
postat 20.08.2021
 

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs pilot SSVZ-DG.pdf

 
postat 19.08.2021
 
 
postat 20.07.2021
 
 
postat 02.07.2021
 
 
postat 11.06.2021
 
 
postat 11.05.2021

ANUNT

 Datorită unor erori din anunțul publicat în data de 29.04.2021- Cerințe bibliografie și condiții de organizare pentru ocuparea postului de șef compartiment API, se vor lua în considerare noile cerințe de ocupare a postului împreună cu calendarul de concurs modificat corespunzător.

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef compartiment -API 11.05.2021.pdf

 
postat 29.04.2021
 
postat 26.02.2021

In atenția candidaților înscriși pentru ocuparea postului de auditor intern în cadrul API

Anunț 

Având în vedere modificarea structurii organizatorice a AACR , în vigoare cu 01 martie 2021, se anulează procesul de recrutare pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

postat 29.01.2021
 
postat 10.12.2020 
 
postat 14.09.2020
 
postat 10.09.2020

In atenția candidaților care au participat la probele de concurs pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

In atenția potențialilor candidați pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

postat 28.08.2020
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic BIS -SATM ANS -DANA

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CRMPS -SATM ANS -DANA

postat 19.08.2020
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic BAA-SA

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CRMPSA-SA- 2 posturi

Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs administrator de retea de calculatoare CI-BA-SGAF

Postat 06.07.2020
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs auditor intern -API august 2020

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACRUltima actualizare: 19/04/2024, 11:53:04