Toți împreună, servind aviația civilă

postat 17.09.2021 ora 14.30

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

  • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat ADMIS
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22288 a fost declarat RESPINS (Dosar incomplet:-Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: e) copia suplimentului la diplomă/ foaia matricolă; h)-copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare; j) declarație pe propria răspundere a candidatului ca este de acord sa păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare; l) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal)
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22495 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind profilul tehnic al licenței respectiv: echipamente și instalații de aviație )
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22694 a fost declarat ADMIS.

 

postat 06.09.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21575 a fost declarat respins (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21587 a fost declarat respins (dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)

 

postat 09.08.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19170 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.e) și i) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site (doc. prevăzut la lit. i) a fost depus ulterior datei limită de depunere a dosarelor de concurs)
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19193 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit.g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19061 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații)
  • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18914 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.c) și g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)

 

postat 03.08.2021 ora 15,00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat ADMIS.

 

 postat 02.08.2021 ora 15,45

Rezultatul probelor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Punctajele obtinute de candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 sunt: 7,5 puncte la testul de specialitate si 2,1 puncte la testul de limbă engleză  

 

postat 28.07.2021 ora 15,45

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa și evaluarea cunoștințelor de limbă engleză- probă scrisă, în data de 29.07.2021, la ora 13,00.

 

postat 27.07.2021 ora 15,45

Rezultat testare psihologică concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr.16832 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17908 nu s-a prezentat la etapa de testare psihologică fiind declarat respins.

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 28.07.2021 la ora 13:30.

 

postat 22.07.2021 ora 15,30

Rezultat etapa selectie dosare concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidații cu dosarele de concurs nr.16832 și nr.17908 au fost declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor de concurs.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17843 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet).

Candidatii declarati admisi sunt invitati să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 27.07.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
 
postat 29.06.2021 ora 16,45
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs administrator de retea de calculatoare -Compartiment Informatică
 
Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15966 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet)
 
postat 23.06.2021 ora 14,45
 
Unicul candidat (dosar nr. 14388) nu s-a prezentat la testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, stabilită pentru data de 23.06.2021.
Față de cele de mai sus, procedura de concurs organizată pentru ocuparea postului de sef compartiment API s-a finalizat.
 
 
postat 22.06.2021 ora 16,10
 
Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, în data de 23.06.2021, la ora 12,00.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 17.06.2021 ora 15,45
 
Rezultat testare psihologica concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 18.06.2021, la ora 12,00, dată la care va prezenta dovada depunerii Dosarului de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 15.06.2021 ora 13.00
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de selectie a dosarelor de concurs. 

Notă: candidatul va depune personal Dosarul de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI, în maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a regiei a rezultatului final al selecției dosarelor de concurs.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:-  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și

                        - deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 17.06.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
postat 14.06.2021 ora 17.50
 
Anunt 
 
Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API va fi publicat in data de 15.06.2021, ora 13.00.
 
 
postat 14.01.2021 ora 14.20
 
postat 12.01.2021
 
postat 15.10.2020
 
postat 10.09.2020

Anunț

In atenția candidaților care au participat la probele de concurs pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA, până la  dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

In atenția potențialilor candidați pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR

 

 

Ultima actualizare: 17/09/2021, 12:29:44