Toți împreună, servind aviația civilă

postat 17.06.2021 ora 15,45
 
Rezultat testare psihologica concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 18.06.2021, la ora 12,00, dată la care va prezenta dovada depunerii Dosarului de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 15.06.2021 ora 13.00
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de selectie a dosarelor de concurs. 

Notă: candidatul va depune personal Dosarul de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI, în maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a regiei a rezultatului final al selecției dosarelor de concurs.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:-  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și

                        - deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 17.06.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
postat 14.06.2021 ora 17.50
 
Anunt 
 
Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API va fi publicat in data de 15.06.2021, ora 13.00.
 
 
postat 14.01.2021 ora 14.20
 
postat 12.01.2021
 
postat 15.10.2020
 
postat 10.09.2020

Anunț

In atenția candidaților care au participat la probele de concurs pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA, până la  dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

In atenția potențialilor candidați pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR

 

 

Ultima actualizare: 17/06/2021, 12:49:29