Toți împreună, servind aviația civilă

In atentia candidatilor 

Anunţ acces vizitatori pe perioada stării de alertă

Pe perioada stării de alertă, dacă incidența cumulată la 14 zile în București este mai mare de 6/1.000 de locuitori, se permite accesul în sediul Autorității Aeronautice Civile Române R.A. doar persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Accesul în instituție se permite numai cu purtarea măștilor de protecție facială, după prezentarea certificatului digital al Uniunii Europene / documente compatibile cu acest certificat, pe suport de hârtie sau în format electronic, care atestă vaccinarea anti-COVID-19, testarea sau trecerea prin boală și verificarea acestuia prin utilizarea aplicației mobile <<Check DCC>>.

 

Anunț în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Serviciului ATM/ANS

având în vedere ca ziua de 29 noiembrie 2021 a fost declarată zi liberă, vă informăm că testările de selecție (probele scrise) planificate pentru această dată se vor desfășura în data de 02 decembrie 2021. 

postat 26.11.2021, ora 14,40

Rezultatul probei de interviu concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit biblografiei  – probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limba engleză) – probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - proba de operare PC) în data  02.12.2021, ora 10,00.

postat 26.11.2021, ora 14,35

Rezultatul probei de interviu concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit biblografiei  – probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limba engleză) – probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - proba de operare PC) în data  02.12.2021, ora 10,00.

 

postat 25.11.2021, ora 16,45

Rezultatul testării psihologice concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data  26.11.2021, ora 09,00.

postat 25.11.2021, ora 16,45

Rezultatul testării psihologice concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data  26.11.2021, ora 10,00.

postat 22.11.2021, ora 15.55

 Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  25.11.2021. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING),in intervalul orar 10.00-11.00.

postat 22.11.2021, ora 15.55

 Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  25.11.2021. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10.00-11.00.

postat 08.11.2021 ora 15:30

Rezultatul contestațiilor din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize – Serviciul Aerodromuri

Contestația candidatului cu dosarul de concurs nr.25729 - este respinsă ca fiind neîntemeiată - testările de selecție (probele scrise) au fost întocmite în conformitate cu Bibliografia și tematica concursului, astfel cum au fost specificate în documentul Cerințe, bibliografie și condiții de organizare - postat pe site-ul AACR la secțiunea despre noi/carieră/posturi vacante, cu respectarea procedurii interne privind angajarea și promovarea personalului, aplicabilă la nivelul AACR. 

Rezultatul final rămâne nemodificat.

 

postat 03.11.2021

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25888 a obținut media finală 9,34 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25828 a obținut media finală 9,31 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25842 a obținut media finală 8,43 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25677 a obținut media finală 8,19 fiind declarat RESPINS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25844 a obținut media finală 7,66 fiind declarat RESPINS

 

postat 02.11.2021 ora 15:45

Rezultatul testărilor de selecție (probelor scrise)  din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Punctajele obținute de candidați ca urmare a aplicarii ponderilor în media finală sunt: 

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25888 a obținut următoarele punctaje: 6,65 puncte la testul de specialitate, 1,84 puncte la testul de limbă engleză și 0,85 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25828 a obținut următoarele punctaje: 6,59 puncte la testul de specialitate, 1,72 puncte la testul de limbă engleză și 1 punct la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25842 a obținut următoarele punctaje: 5,77 puncte la testul de specialitate, 1,76 puncte la testul de limbă engleză și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25677 a obținut următoarele punctaje: 5,89 puncte la testul de specialitate, 1,5 puncte la testul de limbă engleză și 0,8 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25844 a obținut următoarele punctaje: 5,60 puncte la testul de specialitate, 1,16 puncte la testul de limbă engleză și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.25729 nu a susținut probele scrise. Prin actul nr.26956/29.10.2021 a contestat modul în care se face examinarea testărilor de selecție.

 

postat 29.10.2021, ora 12.00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat ADMIS

 

postat 28.10.2021, ora 16.45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, nr. 25729, nr. 25828, nr. 25842, nr. 25844 și nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI

Candidații sunt invitați să susțină testările de selecție (evaluarea cunoștințelor profesionale de specialitate – probă scrisă, evaluarea cunoștințelor de limba engleză – probă scrisă și evaluare competențe digitale - proba de operare computer) în data de 29.10.2021, ora 10,00.

 

postat 28.10.2021, ora 16.30

Rezultatul testărilor de selecție (probelor scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

Punctajele obținute ca urmare a aplicarii ponderilor în media finală sunt:  testul de specialitate -6,13 puncte, evaluare competențe lingvistice -0,56 puncte și evaluare competențe digitale -0,82 puncte 

 

postat 27.10.2021, ora 16.55

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, nr. 25729, nr. 25828, nr. 25842, nr. 25844 si nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu, în data  28.10.2021, după cum urmează:

- ora 10,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25677

- ora 10,30 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25729

- ora 11,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25828

- ora 11,30 candidatul cu dosarul de concurs nr.25842

- ora 12,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25844

- ora 12,30 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25888

 

postat 22.10.2021, ora 15.10

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat respins

Candidatul declarat admis este invitat să susțină testările de selecție (evaluarea cunoștințelor profesionale de specialitate – probă scrisă , evaluarea cunoștințelor de limba engleză – probă scrisă și evaluare competențe digitale - proba de operare computer) în data de 25.10.2021, ora 11,00.

 

postat 22.10.2021, ora 15.00

 Rezultatul etapei de selectie dosare de concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr.25677, nr. 25729, nr. 25828, nr.25842, nr.25844 si nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI
 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25951 și nr. 26003 au fost declarați RESPINȘI (Dosar incomplet:-Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare,  din documentul postat pe site, lit. f) respectiv: copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare)

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  27.10.2021, după cum urmează:

-în intervalul orar 09.00-10.00 candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, 25729, 25828

-în intervalul orar 10.00-11.00 candidații cu dosarele de concurs nr. 25842, 25844, 25888

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING).

 

 

postat 21.10.2021, ora 15.45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat admis

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu, în data de 22.10.2021, după cum urmează:

-ora 10,00 -candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702

-ora 11.00 -candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 

 

postat 18.10.2021, ora 16.00

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25047 a fost declarat respins (din documentele depuse în dosarul de concurs nu reiese că îndeplinește cerința de ocupare a postului privind “experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani”)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat admis

 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 21.10.2021.

Proba de testare psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 

04.10.2021 ora 15:45

Rezultatul contestațiilor concursului inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize – Serviciul Aerodromuri

 Urmare recorectării lucrărilor scrise, rezultatul final al concursului rămâne neschimbat, candidații obținând următoarele rezultate:

 • candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut media finală 6,46 (4,16 puncte la testul de specialitate, 1,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale) - fiind declarat RESPINS
 • candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut media finală 5,10 (3,83 puncte la testul de specialitate, 0,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale) - fiind declarat RESPINS

29.09.2021

Rezultatul final din cadrul concursului inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut media finală 6,98 fiind declarat RESPINS.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut media finală 5,94 fiind declarat RESPINS.

 

postat 28.09.2021 ora 17:00

Rezultatul probelor scrise  concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut următoarele punctaje: 4,68 puncte la testul de specialitate, 1,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut următoarele punctaje: 4,37 puncte la testul de specialitate, 1,1 puncte la testul de limbă engleză și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

postat 27.09.2021 ora 16:30

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22987 a fost declarat RESPINS  (Dosar incomplet:1) Lipsa document prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani; 2) copiile diplomelor de studii nu au fost certificate pentru conformitate (cf.pct.4 lit.f)).

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23503 a fost declarat RESPINS   (Dosar incomplet:-Lipsa document prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani;)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23528 a fost declarat RESPINS (1)Dosar incomplet:Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site:d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani; g) adeverința medicala eliberată de medicul de familie – a fost depusă în copie; j) certificatul de cazier judiciar – a fost depus în copie; k) declarația pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare- a fost depusa în copie;
  l) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – a fost depus în copie; 2)Documentele originale transmise prin postă in data de 24.09.2021 nu au fost luate în considerare deoarece ultima zi de depunere a dosarelor a fost 23.09.2021).
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23530 a fost declarat RESPINS (Dosar incomplet:Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site:d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani – Extrasul din REVISALprezentat nu este semnat de către angajator.k) declarația pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajarel) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal).

 

postat 23.09.2021 ora 15,30

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) – Compartiment Avize- Serviciul Aerodromuri

 Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat admis la etapa de interviu.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a fost declarat admis la etapa de interviu.

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluare competențe linvistice (limba engleză) - probă scrisă și evaluare competențe digitale- probă operare PC)  în data de 24.09.2021, la ora 09,30.

 

postat 22.09.2021 ora 15,30

Rezultat testare psihologică concurs inspector aeronautic (3 posturi) – Compartiment Avize- Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 23.09.2021 la ora 12:00.

 

postat 20.09.2021 ora 10.30

Candidații declarați admiși la etapa de selecție dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs în data de 22.09.2021

Proba de testare psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr.25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 11-12,00.

 

postat 17.09.2021 ora 14.30

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22288 a fost declarat RESPINS (Dosar incomplet:-Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: e) copia suplimentului la diplomă/ foaia matricolă; h)-copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare; j) declarație pe propria răspundere a candidatului ca este de acord sa păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare; l) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22495 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind profilul tehnic al licenței respectiv: echipamente și instalații de aviație )
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22694 a fost declarat ADMIS.

 

postat 06.09.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21575 a fost declarat respins (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21587 a fost declarat respins (dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)

 

postat 09.08.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19170 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.e) și i) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site (doc. prevăzut la lit. i) a fost depus ulterior datei limită de depunere a dosarelor de concurs)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19193 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit.g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19061 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18914 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.c) și g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)

 

postat 03.08.2021 ora 15,00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat ADMIS.

 

 postat 02.08.2021 ora 15,45

Rezultatul probelor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Punctajele obtinute de candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 sunt: 7,5 puncte la testul de specialitate si 2,1 puncte la testul de limbă engleză  

 

postat 28.07.2021 ora 15,45

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa și evaluarea cunoștințelor de limbă engleză- probă scrisă, în data de 29.07.2021, la ora 13,00.

 

postat 27.07.2021 ora 15,45

Rezultat testare psihologică concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr.16832 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17908 nu s-a prezentat la etapa de testare psihologică fiind declarat respins.

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 28.07.2021 la ora 13:30.

 

postat 22.07.2021 ora 15,30

Rezultat etapa selectie dosare concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidații cu dosarele de concurs nr.16832 și nr.17908 au fost declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor de concurs.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17843 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet).

Candidatii declarati admisi sunt invitati să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 27.07.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
 
postat 29.06.2021 ora 16,45
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs administrator de retea de calculatoare -Compartiment Informatică
 
Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15966 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet)
 
postat 23.06.2021 ora 14,45
 
Unicul candidat (dosar nr. 14388) nu s-a prezentat la testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, stabilită pentru data de 23.06.2021.
Față de cele de mai sus, procedura de concurs organizată pentru ocuparea postului de sef compartiment API s-a finalizat.
 
 
postat 22.06.2021 ora 16,10
 
Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, în data de 23.06.2021, la ora 12,00.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 17.06.2021 ora 15,45
 
Rezultat testare psihologica concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 18.06.2021, la ora 12,00, dată la care va prezenta dovada depunerii Dosarului de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 15.06.2021 ora 13.00
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de selectie a dosarelor de concurs. 

Notă: candidatul va depune personal Dosarul de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI, în maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a regiei a rezultatului final al selecției dosarelor de concurs.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:-  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și

                        - deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 17.06.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
postat 14.06.2021 ora 17.50
 
Anunt 
 
Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API va fi publicat in data de 15.06.2021, ora 13.00.
 
 
postat 14.01.2021 ora 14.20
 
postat 12.01.2021
 
postat 15.10.2020
 
postat 10.09.2020

Anunț

In atenția candidaților care au participat la probele de concurs pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA, până la  dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

In atenția potențialilor candidați pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR

 

 

Ultima actualizare: 26/11/2021, 12:42:03