Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

postat 20.06.2024 ora 15,30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inginer aviație din cadrul Compartimentului AFIS și Asigurarea Calității - SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18916 a fost declarat ADMIS

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate - DEA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18695 a fost declarat ADMIS

 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 26.06.2024. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 29.03.2024

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 a obținut nota finală 8,55 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 a obținut nota finală 7,65 fiind declarat RESPINS

 

postat 28.03.2024, ora 15,45

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.8214 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7.65 puncte la testul de specialitate și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.8218 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,75 puncte la testul de specialitate și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC;

 

postat 25.03.2024, ora 17,20

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selectie (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 26.03.2024 ora 10,00

postat 20.03.2024, ora 15,45

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admisi sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 25.03.2023, după cum urmează: 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 de la ora 14:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 de la ora 15:00

 

postat 15.03.2024

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 20.03.2024 din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM, se va desfășura la Medlife Victoriei, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, Sector 1, Bucuresti;  Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmează:  

Candidatul declarat admis cu dosarul de concurs nr. 8214 este programat la ora 10:30

Candidatul declarat admis cu dosarul de concurs nr. 8218 este programat la ora 08:30

postat 14.03.2024 ora 16,15

Rezultatul etapei de selecție dosare urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 a fost declarat ADMIS 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 20.03.2024. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 12.03.2024, ora 15,30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8214 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE - Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 14.03.2024 ora 14:00: adeverințe care atestă vechimea în muncă, copie certificată pentru conformitate ale diplomelor de studii cu dovada calificării MCC, copie după Carnetul de zbor (prima pagină și pagini suplimentare din care să reiasă cerințele pentru minim 100 de ore de zbor în ultimul an calendaristic și minim 200 de ore de zbor efectuate pe avioane multimotor turbojet sau jet) precum și  copia fișei de evaluare a performanțelor sau recomanadare de la ultimul loc de muncă, referințe sau scrisori de recomandare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 8218 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 14.03.2024 ora 14:00: a unei copii după fișa de evaluare a performanțelor sau recomanadare de la ultimul loc de muncă, referințe sau scrisori de recomandare;

 

postat 19.02.2024

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul CIOS-SOA-DZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2763 a obținut nota finală 6,31 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2870 a obținut nota finală 7,12 fiind declarat ADMIS

 

postat 16.02.2024, ora 14,30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul CIOS-SOA-DZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.2763 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,04 puncte la testul de specialitate,  1,82 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,45 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC;

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.2870 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,25 puncte la testul de specialitate,  1,4 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC;

 

postat 12.02.2024, ora 15,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2870 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selectie (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 13.02.2024 ora 09,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul CIOS-SOA-DZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2763 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selectie (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 13.02.2024 ora 09,00

 

postat 09.02.2024, ora 12,15

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2870 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 12.02.2024 la ora 08:30

  

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul CIOS-SOA-DZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2763 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 12.02.2024 la ora 10:00

 

postat 07.02.2024, ora 15,30

Rezultatul contestației față de rezultatul etapei de selecție a dosarelor de concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției  Navigabilitate 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2917- Contestație RESPINSĂ- Din documentele depuse în dosarul de concurs nu reiese îndeplinirea cerinței privind “experiență de minimum 4 ani în aviația civilă în specialitatea continuitate navigabilitate aeronave/certificare pentru navigabilitate aeronave complexe sau în activități conexe acesteia (întreținere aeronave)”.  Din analiza documentelor depuse în data de 05.02.2024 nu reiese îndeplinirea cerinței privind  “experiență de minimum 4 ani în aviația civilă în specialitatea continuitate navigabilitate aeronave/certificare pentru navigabilitate aeronave complexe sau în activități conexe acesteia (întreținere aeronave)”, adeverința nr.1106/05.02.2024 atestă calitatea de salariat și nu experiența în specialitatea continuitate navigabilitate aeronave/certificare pentru navigabilitate aeronave complexe sau în activități conexe acesteia (întreținere aeronave). Rezultatul etapei de selecție dosare concurs rămâne nemodificat. 

 

postat 06.02.2024, ora 17,00

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 09.02.2024 din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic -SN-DN si inspector aeronautic -CIOS-SOA-DZ, se va desfășura la Medlife Victoriei, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, Sector 1, Bucuresti;  Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmează:  

Candidatul declarat admis cu dosarul de concurs nr. 2870 este programat la ora 08:00

Candidatul declarat admis cu dosarul de concurs nr. 2763 este programat la ora 08:30

 

postat 02.02.2024, ora 13,40

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de inspector aeronautic din cadrul CIOS-SOA-DZ 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2763 a fost declarat ADMIS

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2870 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2917 a fost declarat RESPINS (din documentele depuse nu reiese îndeplinirea cerinței privind "experiență de minimum 4 ani în aviația civilă în specialitatea continuitate navigabilitate aeronave/certificare pentru navigabilitate aeronave complexe sau în activități conexe acesteia (întreținere aeronave)"(documentele depuse atestă o experiență de 2 ani); lipsă documentului prevăzut la pct. 4 lit.d) din Condiții de organizare,  document postat pe website: suplimentul la diploma de studii/ foaia maricolă).

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inginer aviație din cadrul Compartimentului AFIS și Asigurarea Calității - SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2581 a fost declarat RESPINS (din documentele depuse nu reiese îndeplinirea cerinței privind “experiență minimum 5 ani în activitatea efectivă de întreţinere tehnică aeronave”; nu face dovada deținerii licenței de personal tehnic aeronautic Part 66, clasa B2,pentru aeronave din categoria „complex motor-powered aircraft” cu cel puțin un type-rating, conform cerinței specifice postului, astfel cum este prevăzut la pct. 1 lit.H) din Cerințe de ocupare a postului, document postat pe website-ul AACR).

  

postat 01.02.2024, ora 16,00

Rezultatul contestației față de rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a obținut urmare recorectării testului de specialitate 3,68 puncte (punctaj obținut ca urmare a aplicării ponderii). Contestația a fost respinsă, rezultatul concursului rămâne nemodificat. 

 

postat 29.01.2024

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 a obținut nota finală 1.50 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 a obținut nota finală 6,07 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a obținut nota finală 5,49 fiind declarat RESPINS

 

postat 26.01.2024 ora 13:15

Rezultatul testului de specialitate din data de 22.01.2024 din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.36431- test de specialitate ANULAT -  lucrarea a prezentat insemnari de natura sa conduca la identificarea candidatului;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.37029 a obținut următorul punctaj la testul de specialitate ca urmare a aplicării ponderii: 4,36 puncte;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.37235 a obținut următorul punctaj la testul de specialitate ca urmare a aplicării ponderii: 3,80 puncte; 

 

postat 16.01.2024

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj - elicoptere din cadrul BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42402 a obținut nota finală 8,76 fiind declarat ADMIS

 

postat 15.01.2024 ora 15:45

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj - elicoptere din cadrul BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.42402 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,99 puncte la testul de specialitate,  2,3 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC; 

 

postat 12.01.2024 ora 10:30

Candidatii care au participat la concursul pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane, susținut în data de 16.11.2023, sunt invitati să susțină proba de evaluare a cunoștințelor de specialitate potrivit aceleiasi bibliografii, în data de 22.01.2024 la ora 11:00.

 

postat 05.01.2024 ora 13:45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj - elicoptere din cadrul BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42402 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 10.01.2024 ora 11,00

postat 04.01.2024

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj - elicoptere din cadrul BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42402 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 05.01.2024 la ora 10:30.

postat 03.01.2024

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 04.01.2024 se va desfășura la Medlife Victoriei, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, Sector 1, Bucuresti;  Cladirea Bucharest Tower Center  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42402 este programat la ora 11:00.

postat 28.12.2023 ora 16:00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante  de  inspector aeronautic din cadrul BIOS - DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42021 a fost declarat RESPINS - Nu îndeplinește cerința privind studiile superioare de lungă durată în domeniul de licență de inginerie aerospațială sau inginerie electrică inginerie electroni-că, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor,inginerie mecanică, mecatronică și robotică, inginerie economică și management în domeniul transporturilor, cu licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42664 a fost declarat RESPINS - Nu îndeplinește cerința privind licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj - elicoptere din cadrul BIOZ-DOA

 •  Candidatul cu dosarul de concurs nr. 42402 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data de 04.01.2024. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 22.12.2023 

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40352 a obținut nota finală 9,04 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40937 a obținut nota finală 6,79 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39874 a obținut nota finală 5,98 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40601 a obținut nota finală 5,95 fiind declarat RESPINS

 

postat 21.12.2023 ora 17:30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.39874 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,80 puncte la testul de specialitate,  0,48 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,70 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC; 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.40352 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,36 puncte la testul de specialitate,  0,93 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,75 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC; 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.40601 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,48 puncte la testul de specialitate,  0,67 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,80 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC; 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.40937 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,76 puncte la testul de specialitate,  0,38 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,65 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC. 

postat 18.12.2023 ora 18:00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39874 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40352 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40601 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40937 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 19.12.2023 ora 09,00.

postat 15.12.2023 ora 13:30

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39874 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40352 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40601 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40937 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40870 nu s-a prezentat pentru susținerea probei de testare psihologică

 

Candidații declarați admisi sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 18.12.2023, după cum urmează: 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39874 de la ora 14:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40352 de la ora 14:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40601 de la ora 15:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40937 de la ora 15:30

 

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți din structura Serviciului Supraveghere și Verificări din Zbor

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 41087 nu s-a prezentat pentru susținerea probei de testare psihologică 

postat 13.12.2023 ora 15:30

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 15.12.2023 se va desfășura la sediul AACR, Sos Bucuresti -Ploiesti, nr. 38-40, sector 1, de la ora 11:00  

postat 12.12.2023 ora 16:30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39874 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40352 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40601 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40870 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40937 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 41070 a fost declarat RESPINS - Lipsa documentului prevăzut la pct. 4 lit.g) din Condiții de organizare,  document postat pe website: "copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe ori scrisori de recomandare"

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină urmatoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data de 15.12.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți din structura Serviciului Supraveghere și Verificări din Zbor

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 41087 a fost declarat ADMIS, cu condiția prezentarii carnetului de zbor in original până la data de 15.12.2023, ora 12:00

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data de 15.12.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 27.11.2023 ora 17:00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane se modifică în sensul că se anulează Testul de specialitate datorită unui viciu de procedură urmând a se relua la o dată ce va fi afișată pe site și comunicată pe e-mail candidaților.

postat 27.11.2023 ora 16:45

Rezultatul contestației fața de rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 - Testul de specialitate se anulează datorită unui viciu de procedură urmând a se relua la o dată ce va fi afișată pe site și comunicată pe e-mail candidaților. Rezultatele probelor pentru evaluarea competențelor lingvistice și evaluarea competențelor digitale- proba operare PC rămân nemodificate
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 - Testul de specialitate se anulează datorită unui viciu de procedură urmând a se relua la o dată ce va fi afișată pe site și comunicată pe e-mail candidaților.

 

postat 22.11.2023 ora 15:45

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 a obținut nota finală 7,42 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 a obținut nota finală 7,05 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a obținut nota finală 7,13 fiind declarat RESPINS

 

postat 21.11.2023 ora 16:00

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.36431 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,92 puncte la testul de specialitate,  0,23 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,27 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC; 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.37029 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,34 puncte la testul de specialitate,  0,29 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,42 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.37235 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,44 puncte la testul de specialitate,  0,27 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,42 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC

 

postat 20.11.2023 ora 16:00

Rezultatul contestațiilor față de rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37933 - Contestație RESPINSA  -Conform documentului postat pe site- Cerinte, bibliografie și condiții de organizare, candidata nu a depus niciunul dintre înscrisurile prevăzute la pct.4 lit.g) respectiv copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă, sau referințe sau scrisori de recomandare. Înscrisurile la care se face referire în contestație se regăsesc între documentele menționate la  lit. d de la punctul 4 Condiții de organizare, și nu între cele de la lit. g.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38145 - Contestație RESPINSA  -Diploma de licență nu a fost însoțită de foaia matricolă, iar depunerea documentelor după data limită de depunere a dosarelor nu poate fi luata în considerare, fiind de natură a încălca principiul tratamentului egal și principiul nediscriminării.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38173 - Contestație RESPINSA  -Adeverința la care se face referire în contestație nu relevă vechimea în specialitate, având în vedere prevederile art. 45 teza 2 din Codul muncii, ale art. 5 alin. 4 coroborate cu art. 3 din OG nr. 32/1998, și faptul că nu a fost depus niciun document din care să reiasă că perioada cuprinsă în această adeverință constituie vechime în specialitate (fișă post, sau alte înscrisuri conform art. 1 din Decretul nr. 546/1972). Scrisoarea de recomandare depusă odată cu contestația nu afectează rezultatul calculului experienței în specialitate, având în vedere că perioada pentru care a fost emisă se suprapune cu perioade cuprinse în alte documente depuse de candidat, care au fost luate deja în considerare. Documente suplimentare nu pot fi depuse după data limită până la care se depun dosarele de concurs, pentru a nu încălca principiul tratamentului egal și principiul nediscriminării . În ceea ce privește depunerea unor documente fără ca acestea să fie certificate conform cu originalul, îndeplinirea cerințelor din condițiile de organizare sunt în sarcina candidatului.

 

postat 16.11.2023 ora 16:15

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37933 a fost declarat RESPINS - Lipsa documentului prevăzut la pct. 4 lit.f) din Condiții de organizare,  document postat pe site: copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe ori scrisori de recomandare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38113 a fost declarat RESPINS - Diploma de licență este depusă doar parțial lipsind suplimentul  care însoțește diploma;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38145 a fost declarat RESPINS -1.Diploma de licență este depusă doar parțial lipsind foaia matricola care însoțește diploma;2.CV-ul nu a fost depus conform cerintelor, iar funcția menționată in CV nu corespunde cu celealte documente depuse la dosar;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38173 a fost declarat RESPINS -Nu face dovada îndeplinirii cerintei privind experiența în specialitate de minimum 10 ani, iar suplimentul aferent fiecărei diplome nu este certificat pentru conformitate;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38202 a fost declarat RESPINS -Nu face dovada îndeplinirii cerintei privind experiența în specialitate de minimum 10 ani;

 

postat 15.11.2023 ora 16:45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 16.11.2023 ora 11,00.

postat 14.11.2023 ora 17:30

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 15.11.2023, după cum urmează:

 • candidatul cu dosarul de concurs nr.36431 de la ora 10,30
 • candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 de la ora 11,00
 • candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 de la ora 11,30

 

postat 13.11.2023

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 14.11.2023 se va desfășura la Medlife Victoriei, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, Sector 1, Bucuresti;  Cladirea Bucharest Tower Center  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 este programat la ora 08:30.

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 este programat la ora 10:00.

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 este programat la ora 10:30

 

postat 09.11.2023 ora 16:10

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36431 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37029 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37235 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 35572 a fost declarat RESPINS -Lipsa documentului prevăzut la pct. 4 lit.f) din Condiții de organizare,  document postat pe site: copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe ori scrisori de recomandare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 36271 a fost declarat RESPINS -Lipsa documentului prevăzut la pct. 4 lit.f) din Condiții de organizare,  document postat pe site: copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe ori scrisori de recomandare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37170 a fost declarat RESPINS -Lipsa documentului din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul resurselor umane de minimum 5 ani;

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți din structura Serviciului Supraveghere și Verificări din Zbor

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37389 a fost declarat RESPINS-1.Nu face dovada îndeplinirii cerintelor de ocupare a postului conform pct.1 Cerințe de ocupare a postului- Experiență-  2. Lipsa documentelor prevăzute la pct. 4 din Condiții de organizare,  document postat pe site:  c) adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau specialitate; f) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; g) copii după fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă sau referințe ori scrisori de recomandare; i) certificat de cazier judiciar;

 

postat 26.10.2023 ora 10:30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34127 a fost declarat RESPINS 

Contestațiile față de rezultatul final se vor depune în termen de 2 zile lucratoare de la data comunicării la Registratura AACR.

 

postat 24.10.2023 ora 16:15

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34127 a fost declarat RESPINS 

 

postat 23.10.2023 ora 17:00

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34127 a fost declarat ADMIS 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 24.10.2023 la ora 13,00

postat 20.10.2023 ora 15:30

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 23.10.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center.  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34127 este programat la ora 10:00

postat 18.10.2023 ora 16:15

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34127 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 33990a fost declarat RESPINS: Dosar incomplet - Nu face dovada îndeplinirii cerinței de la pct.B din documentul Cerințe, Bibliografie și Condiții de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din subordinea Consiliului de Administrație, document postat pe site-ul AACR.

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.10.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 09.10.2023 ora 16:15

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32907 a fost declarat RESPINS - Nu face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența în domeniul resurselor umane de minimum 5 ani.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 33033 a fost declarat RESPINS - Nu face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența în domeniul resurselor umane de minimum 5 ani.

 

postat 02.10.2023

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 a obținut nota finală 8.03 fiind declarat ADMIS

 

postat 29.09.2023 ora 13:30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,7 puncte la testul de specialitate,  1,86 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.47 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 27.09.2023

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 a obținut nota finală 8.74 fiind declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 a obținut nota finală 6.35 fiind declarat RESPINS

 

postat 26.09.2023 ora 15:30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,6 puncte la testul de specialitate,  0,54 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,04 puncte la testul de specialitate,  0,61 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.7 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 25.09.2023 ora 16:15

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 26.09.2023 ora 11,00.

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector aeronautic din cadrul SCN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 a fost declarat RESPINS

 

postat 22.09.2023 ora 13:45

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 a fost declarat ADMIS 

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector aeronautic din cadrul SCN-DN

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 25.09.2023, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr.29455 de la ora 09,30 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 de la ora 10,00

 

postat 21.09.2023

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 22.09.2023 se va desfășura la Medlife Victoriei, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, Sector 1, Bucuresti;  Cladirea Bucharest Tower Center  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 este programat la ora 08:30.

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 este programat la ora 09:00.

 

postat 20.09.2023 ora 16:25

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 21.09.2023 ora 11,00.

postat 19.09.2023 ora 15:30

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 a fost declarat ADMIS 

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 20.09.2023, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr.29455 de la ora 09,30 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 de la ora 10,00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29565 a fost declarat ADMIS

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector aeronautic din cadrul SCN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30239 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 22.09.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 18.09.2023

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 19.09.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center.  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 este programat la ora 08:00.

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 este programat la ora 08:30.

 

postat 14.09.2023 ora 15:45

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 29455 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30249 a fost declarat ADMIS 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 19.09.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 08.09.2023 ora 13:45

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 26902 a fost declarat RESPINS: Dosar incomplet - Nu face dovada îndeplinirii cerinței de la pct.B din documentul Cerințe, Bibliografie și Condiții de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din subordinea Consiliului de Administrație, document postat pe site-ul AACR.

 

postat 05.09.2023 ora 16:00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 a obținut nota finală 9,40 fiind declarat ADMIS 

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 a obținut nota finală 7,29 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din Biroul Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 a obținut nota finală 9,0 fiind declarat ADMIS

 

postat 04.09.2023 ora 17:00

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,77 puncte la testul de specialitate,  0,88 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.75 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5.65 puncte la testul de specialitate,  0,29 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1.35 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din Biroul Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 9.0 puncte la testul de specialitate

 

postat 29.08.2023 ora 16:15

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 30.08.2023, ora 12,00.

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27523 a fost declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28029 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 30.08.2023, ora 12,00.

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din Biroul Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate  - probă scrisă în data 30.08.2023, ora 12,00.

 

postat 28.08.2023

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 a fost declarat ADMIS 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 29.08.2023 la ora 09,00 

Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27523 a fost declarat ADMIS 

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 29.08.2023, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr.27523 de la ora 09,30 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 de la ora 10,00

 Rezultatul probei de testare psihologică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din Biroul Administrativ

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 29.08.2023 la ora 12,00 

 

postat 25.08.2023

Candidații selectați în vederea efectuării programului de internship din cadrul AACR 

Candidatul cu dosarul nr.26720

Candidatul cu dosarul nr.26546

Candidatul cu dosarul nr.26467

Candidatul cu dosarul nr.26717

Candidatul cu dosarul nr.26547

Candidatul cu dosarul nr.26541

 

postat 25.08.2023

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 28.08.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center.  

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 este programat la ora 08:00

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27523 este programat la ora 08:30

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 este programat la ora 09:00

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 este programat la ora 09:30

 

postat 23.08.2023

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de specialist resurse umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27523 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28029 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 28.08.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din Serviciul Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27957 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27977 a fost declarat RESPINS:1.Nu face dovada îndeplinirii cerintei privind experiența în specialitate de minimum 10 ani;2. Diploma de licență este depusă doar parțial lipsind înscrierile de pe versoul acesteia și foaia matricola care însoțește diploma;

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 28.08.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din Biroul Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27736 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27572 a fost declarat RESPINS:Lipsa documentelor prevăzute la pct. 4 din Condiții de organizare,  document postat pe website: g) copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă , dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare; d) Lipsă copie după permisul de conducere vehicul categoria B eliberat de DGPCI din cadrul MAI. e) Nu face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența de minim 5 ani în activitatea de conducator auto.

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 28.08.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat  11.08.2023 ora 13:40

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din Direcția Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25727 a fost declarat RESPINS

 

postat 11.08.2023 ora 09:30

Rezultatul selecției dosarelor depuse de studenti și absolvenți ai formelor de învațamânt superior pentru programul de internship

 • Candidatul cu dosarul nr.26720 
 • Candidatul cu dosarul nr.26546
 • Candidatul cu dosarul nr.26719
 • Candidatul cu dosarul nr.26541
 • Candidatul cu dosarul nr.26467
 • Candidatul cu dosarul nr.26717
 • Candidatul cu dosarul nr.26547

Candidații de mai sus sunt invitați la interviu în data de 16.08.2023 la ora 10:00.

 

postat 10.08.2023 ora 16:00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din Direcția Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25727 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 11.08.2023 la ora 09:30.

postat 08.08.2023

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 10.08.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center.  Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25727 este programat la ora 11:30.

 

postat 07.08.2023 ora 17:00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul SN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25727 a fost declarat ADMIS 

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 10.08.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector aeronautic din cadrul SCN-DN

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25348 a fost declarat RESPINS - Nu îndeplinește cerința privind  experienta de minimum 3 ani în aviația civilă în specialitatea navigabilitate aeronave sau activități conexe acesteia (procese specializate - NDT,SUD).  

 

postat 13.06.2023 ora 16:00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician din cadrul SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 a obținut nota finală 7,12 fiind declarat ADMIS   

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 a obținut nota finală 9,51 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 a obținut nota finală 9,42 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 a obținut nota finală 8,72 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul contestației și rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a obținut nota finală 7,36 urmare soluționării contestației, fiind declarat RESPINS

 

postat 12.06.2023 ora 16:15

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,5 puncte la testul de specialitate,  0,31 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,7 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,12 puncte la testul de specialitate,  0,40 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,75 puncte la testul de specialitate,  0,37 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician din cadrul SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,08 puncte la testul de specialitate,  0,84 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,2 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 08.06.2023 ora 16:00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier din subordinea Directorului General 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 a obținut nota finală 8,30 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a obținut nota finală 7,67 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a obținut nota finală 7,36 fiind declarat RESPINS

 

postat 07.06.2023 ora 16:15

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier din subordinea Directorului General 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,2 puncte la testul de specialitate,  0,5 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,75 puncte la testul de specialitate,  3,12 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,8 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,25 puncte la testul de specialitate,  3,16 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,95 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 06.06.2023 ora 16:30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 07.06.2023, ora 11,00.

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician din cadrul SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 a fost declarat ADMIS 

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 07.06.2023, ora 11,00.

 

postat 31.05.2023 ora 15,45

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a obținut nota finală 7,99 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier din subordinea Directorului General 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 06.06.2023, ora 11,00.

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18243 a fost declarat RESPINS.

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 06.06.2023, ora 11,00.

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 06.06.2023 astfel: Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 la ora 9,00; Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 la ora 09:30 și Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 la ora 10:00.

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician din cadrul SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 a fost declarat ADMIS 

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 06.06.2023 la ora 15:00

 

postat 30.05.2023 ora 16,00

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,99 puncte la testul de specialitate,  2,5 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18272 a fost declarat RESPINS (nu s-a prezentat)

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 31.05.2023 la ora 09,00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18243 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a fost declarat ADMIS.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18273 a fost declarat RESPINS (nu s-a prezentat)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18297 a fost declarat RESPINS (nu s-a prezentat)

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 31.05.2023 astfel: Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 la ora 12,00; Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18243 la ora 12:30 și Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 la ora 13:00.

 

postat 29.05.2023 ora 14:00

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 30.05.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmeaza:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 de la ora 08,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18272 de la ora 08,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 de la ora 10,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18297 de la ora 10,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 de la ora 09,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18243 de la ora 09,30

 

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 31.05.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmeaza:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 de la ora 13,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 de la ora 13,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 de la ora 12,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 de la ora 11,30

 

postat 29.05.2023 ora 10:30

Rezultatul din cadrul etapei de selecție dosare urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier din subordinea Directorului General
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18272 a fost declarat  ADMIS

 

Rezultatul din cadrul etapei de selecție dosare urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a fost declarat  ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a fost declarat  ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18273 a fost declarat  ADMIS

 

postat 26.05.2023 ora 13:45

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de tehnician din cadrul SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18219 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18026 a fost declarat RESPINS -Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site:d) copie certificată pentru conformitate ale diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea de specializări/ calificări, relevante cerințelor postului;g) Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă daca este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare; Nu îndeplinește cerința privind  experienta de minimum 3 ani în activități import/export și gestiune  

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16764 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17737 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18023 a fost declarat ADMIS

 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 31.05.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 25.05.2023 ora 17:30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18249 a fost declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18272 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de până la data de 29.05.2023 ora 10:00: a unui document certificat conform cu originalul, care sa ateste în mod clar (zi, lună, an) experiența în specialitate de 10 ani precum și copia carnetului de muncă certificat conform cu originalul.

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de expert relații externe din cadrul Compartimentului Relații Internaționale din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17393 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de până la data de 29.05.2023 ora 10:00: a unui document certificat conform cu originalul, care sa ateste în mod clar (zi, lună, an) vechimea în muncă de 5 ani.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18243 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18251 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de până la data de 29.05.2023 ora 10:00: copia carnetului de muncă certificat conform cu originalul.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18273 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de până la data de 29.05.2023 ora 10:00: a unui document certificat conform cu originalul, care sa ateste în mod clar (zi, lună, an) vechimea în muncă de 5 ani precum și copia carnetului de muncă certificat conform cu originalul.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18297 a fost declarat ADMIS

 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 30.05.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 24.05.2023 ora 16:30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj BIOZ-DOA

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 25.05.2023, ora 10,00.

postat 23.05.2023 ora 16:00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector pilotaj BIOZ-DOA

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 24.05.2023 la ora 08,00

 

postat 22.05.2023 ora 15:45

Rezultatul din cadrul etapei de selecție dosare urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj din cadrul BIOZ-DOA
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a fost declarat  ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat sa susțină proba de testare psihologică în data de 23.05.2023 la ora 12,00 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, București; Clădirea Bucharest Tower Center.

 

postat 18.05.2023 ora 15:30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj BIOZ-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 17178 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 22.05.2023 ora 12:00 a unei adeverințe din care să reiasă dovada deținerii cel puțin 3 ani a calificării de instructor (FI,CRI,IRI,SFI,TRI) sau autorizare de examinator (CRE,TRE)

 

postat 17.05.2023 ora 15:55

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15469 a obținut nota finală 8,55 fiind declarat ADMIS

 

postat 16.05.2023 ora 15:30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15469 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,3 puncte la testul de specialitate,  1,8 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,45 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 11.05.2023 ora 15,45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15469 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 12.05.2023, ora 09,00

 

postat 10.05.2023 ora 16,00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din Compartimentul Juridic din structura Serviciului Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14190 a obținut nota finală 8,49 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic BIOS-DOA

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15469 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 11.05.2023 la ora 10,00

 

postat 09.05.2023 ora 16:30

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din Compartimentul Juridic din structura Serviciului Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14190 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,04 puncte la testul de specialitate,  0,75 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,7 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

postat 09.05.2023 ora 09:00

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 10.05.2023 se va desfășura la ora 11,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, București; Clădirea Bucharest Tower Center.

 

postat 05.05.2023 ora 14:00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de pilot din cadrul Compartimentului Piloti -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14613 a fost declarat RESPINS -nu îndeplinește condițiile privind:- experiența de minim 1000 de ore de zbor din care 300 operate în zboruri IFR si - minim 200 ore de zbor efectuate pe avioane multimotor turboprop sau jet.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15594 a fost declarat RESPINS -nu îndeplinește condițiile privind:- experiența de minim 1000 de ore de zbor din care 300 operate în zboruri IFR si - minim 100 ore de zbor în ultimul an calendaristic.

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15469 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 10.05.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 03.05.2023 ora 16:15

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic din Compartimentul Juridic din structura Serviciului Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14190 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 04.05.2023, ora 13,30

postat 02.05.2023 ora 15:45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din Compartimentul Juridic din structura Serviciului Juridic

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14190 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 03.05.2023 la ora 09,00.

 

postat 27.04.2023 ora 12:15

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 02.05.2023 se va desfășura la ora 15,00 la Centrul Medical Promenada, in incinta Clinicii Sfanta Maria-grup Medlife, sos Pipera 42, et. 1, Sect 1, Bucuresti

 

postat 26.04.2023 - ora 15.45

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din Compartimentul Juridic din structura Serviciului Juridic

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14190 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 02.05.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 24.03.2023 - ora 13.30

Rezultatul contestației și rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din Biroul Inspecție Operațiuni la Sol din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a obținut nota finală 6,82 urmare soluționării contestației, fiind declarat RESPINS

 

postat 21.03.2023 - ora 15.30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din Compartimentul Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7458 a obținut nota finală 9,53 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7340 a obținut nota finală 9,17 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din Biroul Inspecție Operațiuni la Sol din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a obținut nota finală 6,78 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj din Biroul Inspecție Operațiuni Zbor din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7323 a obținut a obținut nota finală 8,79 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7372 a obținut a obținut nota finală 9,00 fiind declarat ADMIS

 

postat 20.03.2023 - ora 16.00

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7340 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,00 puncte la testul de specialitate,  0,82 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1.35 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7458 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,00 puncte la testul de specialitate,  1.26 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1.27 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testarilor de selectie (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni la Sol din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,11 puncte la testul de specialitate,  1.27 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.4 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7323 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6.20 puncte la testul de specialitate,  2.12 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.47 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7372 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6.63 puncte la testul de specialitate,  1.92 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.45 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testarilor de selectie (probe scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din Direcția Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6660- nu s-a prezentat. 

 

postat 14.03.2023 - ora 17.00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7340 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7458 a fost declarat ADMIS

Candidatii sunt invitati să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 15.03.2023, ora 10,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni la Sol din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 15.03.2023, ora 10,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din Direcția Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6660 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6764 a fost declarat RESPINS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 15.03.2023, ora 10,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din Direcția Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7372 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7323 a fost declarat ADMIS

Candidatii declarat admisi sunt invitati să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 15.03.2023, ora 10,00

 

postat 13.03.2023 - ora 16.00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

Candidații cu dosarele de concurs: nr. 7340, nr.7458 au fost declarați admiși.

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6485 nu s-a prezentat la etapa de testare psihologică fiind declarat respins.

Candidații declarati admisi sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 14.02.2023 după cum urmează:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7340 ora 12:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7458 ora 12:30

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni la Sol din structura Direcției Operațiuni Aeriene

Candidatul cu dosarul de concurs: nr. 7449 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 14.02.2023 după cum urmează:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 ora 10:00 

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector pilotaj din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene

Candidații cu dosarele de concurs: nr. 7372, nr. 7323 au fost declarați admiși.

Candidații sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 14.02.2023 după cum urmează:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7372 ora 09:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7323 ora 09:30

 

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate

Candidații cu dosarele de concurs: nr. 6660, nr.6764 au fost declarați admiși.

Candidații sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 14.02.2023 după cum urmează:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6660 ora 08:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6764 ora 08:30

 

postat 10.03.2023 - ora 14.00

Rezultatul contestației față de etapa de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7262 - Contestație RESPINSA (dovada depusa la dosar atesta o vechime in calitate de TRI sub 3 ani, ceea ce nu asigura conformarea cu cerintele de ocupare a postului mentionate la lit.F. Suplimentar, fata de cele mentionate in contestatie, precizam faptul ca experienta acumulata in calitate de LNC/LTC in conformitate cu ORO.FC.220 (d)(1)(2) nu constituie experienta conform cerintelor postului).

postat 10.03.2023 - ora 10.00

Proba de testare psihologică pentru candidații declarați ADMIS, planificată pentru data de 13.03.2023 se va desfășura la sediul AACR, la ora 9:30, aceasta fiind realizată de către reprezentantul Centrului medical MEDLIFE.

postat 9.03.2023 - ora 17.00

Rezultatul etapei de selecție dosare urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic BIOS-DOA 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7487 a fost declarat RESPINS - nu a depus documentul solicitat

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 13.03.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 07.03.2023 ora 16:30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a obținut nota finală 7,2 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5487 a obținut nota finală 8.06 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5649 a obținut nota finală 8.46 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6075 a obținut nota finală 8.65 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407 a obținut nota finală 8.23 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6660 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6764 a fost declarat ADMIS

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 13.03.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj BIOZ-DOA
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7372 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7323 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7262 a fost declarat RESPINS - nu îndeplinește cerința - să dețină sau să fi deținut  cel putin 3 ani calificare de instructor (FI, CRI, IRI, SFI, TRI) sau autorizare de examinator (CRE, TRE);

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 13.03.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7487 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 09.03.2023 ora 14:00 a unei licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7449 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 09.03.2023 ora 14:00 a unui document din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind “experiența de minim 3 ani în aviația civilă din care minimum 1 an în domeniul certificării operatorilor aerieni sau în activităţi conexe acestuia,”
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7546 a fost declarat RESPINS- Nu indeplineste cerinta privind studiile universitare  în domeniul specificat în documentul postat pe website-ul AACR Cerințe, bibliografie și condiții de organizare
Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 13.03.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 
 
Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6485 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7340 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7458 a fost declarat ADMIS
Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 13.03.2023. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 06.03.2023

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,3 puncte la testul de specialitate și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5487 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5.53 puncte la testul de specialitate,  2.23 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.3 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5649 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5.74 puncte la testul de specialitate,  2.32 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.4 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6075 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6.37 puncte la testul de specialitate,  1.91 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.37 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5.74 puncte la testul de specialitate,  2.09 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0.4 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 28.02.2023 ora 16:30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a fost declarat admis

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 01.03.2023, ora 10,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5487 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5649 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6075 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407 a fost declarat admis

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 01.03.2023, ora 10,00

 

postat 27.02.2023 ora 16:15

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a fost declarat admis

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs proba de interviu în data de 28.02.2023 ora 14:00.

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5487 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5649 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6075 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5959 - nu s-a prezentat fiind declarat respins

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 28.02.2023, după cum urmează: candidatul cu dosarul nr. 5487 de la ora 09:00; candidatul cu dosarul nr. 5649 de la ora 09:30; candidatul cu dosarul nr.6075 de la ora 10:00 și candidatul cu dosarul nr.5407 de la ora 10:30.

Rezultatul contestației și rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 a obținut nota finală 5,45 urmare soluționării contestației, fiind declarat RESPINS

 

postat 24.02.2023 ora 14:00

Proba de testare psihologică pentru candidații declarați ADMIS, planificată pentru data de 27.02.2023 se va desfășura la sediul AACR, la ora 9:30, aceasta fiind realizată de către reprezentantul Centrului medical MEDLIFE.

Rezultatul contestației față de etapa de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407 - Contestație ADMISA

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 27.02.2023 la ora 9:30 la sediul AACR

postat 24.02.2023 ora 11:00

Rezultatul din cadrul etapei de selecție urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 27.02.2023 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

postat 22.02.2023 ora 17:00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificare Personal

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5487 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5649 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5959 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6075 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6033 a fost declarat RESPINS -Lipsă documente prevăzute la lit. g) respectiv : copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea ultimului loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe. ori scrisori de recomandare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5407a fost declarat RESPINS -Lipsă documente prevăzute la lit. g) respectiv : copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea ultimului loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe. ori scrisori de recomandare;

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 27.02.2023 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 6034 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE - Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 23.02.2023 ora 16:00: dovada calificării MCC, o copie după prima pagină din Carnetul de zbor și dovada că are minim 100 de ore de zbor în ultimul an calendaristic

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 a obținut nota finală 6,05 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 a obținut nota finală 6,57 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650 a obținut nota finală 6,47 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817 a obținut nota finală 6,41 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003 a obținut nota finală 7,41 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110 a obținut nota finală 4,85 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 a obținut nota finală 6,83 fiind declarat RESPINS

 

ERATA la Rezultatul testărilor de selecție la dosarul de concurs nr.3567 din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,50 puncte la testul de specialitate,  0,27 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,8 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 21.02.2023 ora 16:30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,12 puncte la testul de specialitate,  0,33 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,75 puncte la testul de specialitate,  0,75 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,8 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,69 puncte la testul de specialitate,  0,18 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,69 puncte la testul de specialitate,  0,22 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,5 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,25 puncte la testul de specialitate,  0,26 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,37 puncte la testul de specialitate,  0,08 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,4 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,69 puncte la testul de specialitate,  0,24 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,9 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

postat 15.02.2023 ora 16:45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3816 a fost declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4100 NU S-A PREZENTAT
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4323 NU S-A PREZENTAT

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 16.02.2023, ora 10,00

 

postat 14.02.2023 ora 15:15

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

Candidații cu dosarele de concurs: nr. 3409, nr.3576, nr.3650, nr.3816, nr.3817, nr.4003, nr.4100, nr.4110, nr.4111, nr.4323 au fost declarați admiși.

Candidații sunt invitați să susțină următoarea proba de concurs, proba de interviu în data de 15.02.2023 după cum urmează:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 ora 09:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 ora 09:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650 ora 10:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3816 ora 10:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817 ora 11:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003 ora 11:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4100 ora 14:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110 ora 14:30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 ora 15:00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4323 ora 15:30

 

postat 10.02.2023 ora 13:45

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 14.02.2023 se va desfășura la sediul AACR fiind realizată de către reprezentantul Centrului medical MEDLIFE, dupa cum urmeaza:

 • de la ora 9:30: Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409, Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576, Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650,Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3816 și Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817
 • de la ora 11:00: Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003, Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4100, Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110, Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 și Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4323

 

postat 09.02.2023 ora 15:30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2615 a obținut nota finală 7,8 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3409 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3576 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3650 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3816 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3817 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4003 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4100 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4110 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4111 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 4323 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3320 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind experiența de minim 5 ani de activitate în domeniul financiar contabilitate)

Candidații declarații admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 14.02.2023 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 08.02.2023 ora 15:30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2615 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,0 puncte la testul de specialitate,  1,4 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,4 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 02.02.2023 ora 16:00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2615 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 03.02.2023, ora 09,00

 

postat 01.02.2023 ora 15:30

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate 
 • Candidatul  cu dosarul de concurs nr 2615 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs proba de interviu în data de 02.02.2023 ora 10:30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul BIOS-DOA  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 a obținut nota finală 8,4 fiind declarat ADMIS

 

postat 31.01.2023 ora 15:45

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,53 puncte la testul de specialitate,  2,4 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 30.01.2023 ora 11:45

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 01.02.2023 se va desfășura la ora 11,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, București; Clădirea Bucharest Tower Center.

 
postat 27.01.2023 ora 13:00

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 2615 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 01.02.2023 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 
postat 25.01.2023 ora 16:00
 
Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic BIOS-DOA
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 26.01.2023, ora 11,00

 
Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM
 
Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1373 nu s-a prezentat la etapa de testare psihologică fiind declarat respins.
 
 
postat 23. 01.2022 ora 16:15
 
Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic BIOS-SOA 
 • Candidatul  cu dosarul de concurs nr 1332 a fost declarat admis.

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs proba de interviu în data de 25.01.2023 ora 12:30

postat 20.01.2023 ora 09:30

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 23.01.2023 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmeaza:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1373 de la ora 09,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 de la ora 11,00
 
postat 20.01.2023 ora 9:00
 
Rezultatul din cadrul etapei de selecție urmare depunerii documentelor solicitate de comisie in cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul BIOS-SOA
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1206 a fost declarat RESPINS-  documentul depus  nu constituie "licență în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO".
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 a fost declarat  ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1333 a fost declarat RESPINS - nu a depus documentul solicitat
 
postat 19.01.2023
 
ANUNT în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de pilot SSVZ-DG sesiunea ianuarie 2023
 
Din motive obiective se modifică calendarul de concurs pentru postul de pilot SSVZ-DG sesiunea ianuarie 2023.
Se va lua în considerare calendarul de concurs modificat corespunzător.
 

 

postat 18.01.2023 ora 15:30

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul BIOS-DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1206 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 19.01.2023 ora 16:00 a unei licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1332 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 19.01.2023 ora 16:00 a unei licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1333 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE -  Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data de 19.01.2023 ora 16:00 a unei licențe în domeniul aviației civile obținute în urma unor evaluări organizate de AACR sau alte state ICAO (ex: deținător de licență de personal tehnic aeronautic de certificare, licență de personal aeronautic navigant etc.);

 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți - SSVZM

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 1373 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE - Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data susținerii probei de interviu a unei adeverințe de la ultimul angajator cu desfășurătorul pe ani al orelor de zbor (info carieră) și o adeverință medicală actualizată eliberată de medicul de familie.

Candidații care vor prezenta până la data comunicată documentele solicitate, vor fi invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.01.2023 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

postat 06.01.2023 ora 13:30

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Monitorizarea Conformării

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 a obținut nota finală 8,86 fiind declarat ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 a obținut nota finală 7,34 fiind declarat RESPINS 

postat 05.01.2023 ora 15:40

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Monitorizarea Conformării

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,62 puncte la testul de specialitate,  1,3 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,42 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,56 puncte la testul de specialitate,  1,8 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

postat 29.12.2022 ora 15:35

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Monitorizarea Conformării

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 30.12.2022, ora 10,00

 

postat 28.12.2022 ora 16:00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Monitorizarea Conformării

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 a fost declarat admis

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 29.12.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul nr. 40645 de la ora 10,00 și candidatul cu dosarul nr. 40488 de la ora 10,30

 

postat  23.12.2022 ora 10:45

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 28.12.2022 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmeaza:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 de la ora 09,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 de la ora 11,00

 

postat 21.12.2022 ora 16:20

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Monitorizarea Conformării

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40488 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40645 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 40388 a fost declarat RESPINS -nu îndeplinește cerința privind experiența profesională minim 10 ani în sisteme de management organizatorice (ex. elaborare și/sau avizare proceduri, activități de audit și/sau control, activități de monitorizare și raportare)

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 28.12.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

postat 19.12.2022 ora 14:45

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37908 a obținut nota finală 9,6 fiind declarat ADMIS

postat 16.12.2022 ora 13:30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37908 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 8,0 puncte la testul de specialitate și 1,6 puncte la evaluarea competențelor digitale- proba operare PC 

 

postat 12.12.2022 ora 16:30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37908 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data de 13.12.2022, ora 09,00 

 

postat 09.12.2022 ora 13,15

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturari din structura Serviciului Financiar  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37908 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 12.12.2022 la ora 10,00

 

postat 07.12.2022 ora 10,30

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 09.12.2022 se va desfășura la ora 09,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

 

postat 06.12.2022, ora 16,10

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturari din structura Serviciului Financiar  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37908 a fost declarat ADMIS

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 09.12.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector aeronautic din cadrul Biroului Inspecții Operațiuni la Sol -DOA

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 37073 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studiile superioare de lungă durată profil tehnic - inginerie aerospațială)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 38512 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește următoarele cerințe: studiile superioare de lungă durată profil tehnic - inginerie aerospațială și experiența de minimum 3 ani în aviația civilă din care minimum 1 an în domeniul certificării operatorilor aerieni sau în activități conexe acestuia)

 

postat 15.11.2022, ora 15.45

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Compartimentului Logistic din structura Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 33611 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: e) adeverințe/documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind "experiența de 5 ani în activitatea de conducător auto"; Recomandarea depusă nu este pentru postul scos la concurs;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34369 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: c) copia carnetului de muncă și/sau după caz adeverintele care atestă vechimea in munca /și sau in specialitate, în copie;  Fișa de evaluare nu este semnată de angajator;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 34320 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: e) adeverințe/documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind "experiența de 5 ani în activitatea de conducător auto";

 

postat 11.11.2022 ora 14,30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloti-SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 35196 a fost declarat RESPINS

 

postat 10.11.2022 ora 15,30

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloti-SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 35196 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 11.11.2022 la ora 11,00

 

postat 08.11.2022 ora 14,00

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 10.11.2022 se va desfășura la ora 12,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

 

postat 07.11.2022 ora 16,00

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloti-SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 35196 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 10.11.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 01.11.2022 ora 12,30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului IT din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32952 a obținut nota finală 9,2 fiind declarat ADMIS

 

postat 31.10.2022 ora 15,30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului IT din subordinea Directorului General    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32952 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 8,8 puncte la testul de specialitate și 0,4 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) 

 

postat 26.10.2022 ora 16,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului IT din subordinea Directorului General

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39252 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor profesionale de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă) în data 27.10.2022, ora 10,00

 

postat 25.10.2022, ora 15,45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului IT din subordinea Directorului General    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 39252 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 26.10.2022,  ora 10,00

 

postat 24.10.2022, ora 16,15

Rezultatul contestației și rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a obținut nota finală 9,21 urmare soluționării contestației fiind declarat ADMIS (primul clasat, cu nota finala cea mai mare)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 este declarat RESPINS, fiind al doilea clasat

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 este invitat să se prezinte la sediul instituției pentru perfectarea formelor de angajare. 

 

postat 20.10.2022, ora 15:30

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului IT

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32952 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 25.10.2022, ora 09,00 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup Medlife Bd.Ion Mihalache, nr.15-17, parter, Sector 1, București; Clădirea Bucharest Tower Center.

postat 19.10.2022, ora 14,30

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31087 a obținut nota finală 8,77 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31368 a obținut nota finală 6,47 fiind declarat RESPINS

 

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 a obținut nota finală 9,14 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a obținut nota finală 8,31 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31424 a obținut nota finală 3,14 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31358 a obținut nota finală 2,65 fiind declarat RESPINS

 

postat 18.10.2022, ora 15,30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31087 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,52 puncte la testul de specialitate, 1,80 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,45 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31368 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,50 puncte la testul de specialitate, 1,54 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,43 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31287 - nu s-a prezentat

 

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,50 puncte la testul de specialitate, 0,37 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,44 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31358 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 1,50 puncte la testul de specialitate, 0,21 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,94 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31424 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 2,25 puncte la testul de specialitate, 0,36 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,53 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,75 puncte la testul de specialitate, 0,39 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 2,00 puncte la evaluarea competențelor digitale

 

postat 12.10.2022, ora 16,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31087 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31287 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31368 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 13.10.2022, ora 10,00

 

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31358 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31424 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 13.10.2022, ora 10,00

 

postat 11.10.2022, ora 15,45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31087 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31287 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31368 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 12.10.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul nr. 31087 de la ora 9,30, candidatul cu dosarul nr. 31287 de la ora 10,00 și candidatul cu dosarul nr.31368 de la ora 10,30  

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31358 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31424 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31137 nu s-a prezentat

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 12.10.2022, dupa cum urmeaza:- candidatul cu dosarul nr. 31093 de la ora 10,00, candidatul cu dosarul nr. 31358 de la ora 10,30, candidatul cu dosarul nr. 31424 de la ora 11,00 și candidatul cu dosarul nr. 31364 de la ora 11,30.

postat 11.10.2022, ora 15,15

Concursul pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe) din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene se anulează.

 

postat 07.10.2022, ora 13,30

Candidații declarați admisi din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate, precum si din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ, sunt invitați să susțină cu reprezentantul Centrului medical MEDLIFE proba de testare psihologică în data 11.10.2022, ora 09,00 la sediul AACR din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.38-40, sect.1.

 

postat 06.10.2022, ora 17:15

Comunicarea rezultatului etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe) din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene este amânată din motive obiective.

postat 06.10.2022, ora16,15

Rezultatul etapei de selecție dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31087 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31287 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31368 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 30842 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind experiența de minim 5 ani în aviația civilă în specialitatea navigabilitate aeronave sau în activități conexe acesteia)

Candidații declarații admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 11.10.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31093 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31358 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31137 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31424 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 31364 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 11.10.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 12.09.2022, ora 15.00

Rezultatul contestației față de etapa de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe) din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27982 - Contestație RESPINSA (lipsa documentelor prevăzute la pct 4 din Condiții de organizare, document postat pe website: c) copia carnetului de muncă și/sau după caz adeverintele care atestă vechimea in munca /și sau in specialitate, în copie; e) adeverințe/documente din care să reiasă îndeplinirea cerințelor de experiență prevăzute la pct.1 lit.D- din copia carnetului de zbor nu rezultă experiența solicitată; f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - conform art.27 alin.(1) Legea 53/2003 - Codul muncii;

 

postat 08.09.2022, ora 16.00

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe) din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27982 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website:c) copia carnetului de muncă și/sau după caz adeverintele care atestă vechimea in munca /și sau in specialitate, în copie; e) adeverințe/documente din care să reiasă îndeplinirea cerințelor de experiență prevăzute la pct.1 lit.D; f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28248 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: c) copia carnetului de muncă și/sau după caz adeverintele care atestă vechimea in munca /și sau in specialitate, în copie; e) adeverințe/documente din care să reiasă îndeplinirea cerințelor de experiență prevăzute la pct.1 lit.C) și D); Nu îndeplinește cerința privind studii superioare;
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 28263 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: d)copie certificată pentru conformitate ale diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă îndeplinirea cerințelor de ocupare a postului specificate la pct.1, lit.F; g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă sau referințe ori scrisori de recomandare 

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (elicoptere) din cadrul Biroului Inspecție Operațiuni Zbor din structura Direcției Operațiuni Aeriene

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 27948 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website: h) curriculum vitae actualizat în format europas; Nu îndeplinește cerința de la pct .1- C- Să dețină experiență corespunzătoare de minimum 5000 de ore de zbor pe aeronave civile sau militare de transport aerian 

 

postat 01.09.2022, ora 15.00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25928 a obținut nota finală 9,35 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25530 a obținut nota finală 5,05 fiind declarat RESPINS

 

postat 31.08.2022, ora 16.00

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25928 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 7,60 puncte la testul de specialitate, 0,8 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,95 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25530 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,20 puncte la testul de specialitate, 1,0 punct la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,85 puncte la evaluarea competențelor digitale

postat 30.08.2022, ora 15.30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25745 a obținut nota finală 5,35 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25986 a obținut nota finală 5,43 fiind declarat RESPINS

postat 29.08.2022, ora 15.35

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25745 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,00 puncte la testul de specialitate, 0,35 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 2,0 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.25986 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,38 puncte la testul de specialitate, 0,4 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,65 puncte la evaluarea competențelor digitale

 

postat 26.08.2022, ora 14.00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25928 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25530 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 29.08.2022, ora 11,00

postat 24.08.2022, ora 16.10

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25745 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25986 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data 25.08.2022, ora 12,00

postat 23.08.2022, ora 16.30

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25745 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25986 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 24.08.2022, dupa cum urmeaza:- candidatul cu dosarul nr. 25745 de la ora 11,00 și candidatul cu dosarul nr. 25986 de la ora 11,30.

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25928 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25530 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 26.08.2022 dupa cum urmeaza:- candidatul cu dosarul nr. 25928 de la ora 10,00 și candidatul cu dosarul nr. 25530 de la ora 10,30.

 

postat 22.08.2022, ora 08.30

Proba de testare psihologică planificată pentru data de 23.08.2022 se va desfășura la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, dupa cum urmeaza:

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25928 de la ora 08,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25530 de la ora 09,00
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25745 de la ora 09,30
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25986 de la ora 10,00

 

postat 18.08.2022, ora 16.15

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25928 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25530 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.08.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Biroului Administrativ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25745 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25986 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.08.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 28.07.2022 , ora 16,15

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22710 a obținut nota finală 7,26 fiind declarat ADMIS

 

postat 27.07.2022 , ora 16,30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri.

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22710 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,41 puncte la testul de specialitate, 0,95 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

 postat 22.07.2022, ora 13,15

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22185 a obținut nota finală 6,54 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22141 a obținut nota finală 5,46 fiind declarat RESPINS 

 

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22176 a obținut nota finală 7,25 fiind declarat ADMIS

 

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri.

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22710 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data de 25.07.2022, ora 13,00 

 

postat 21.07.2022 , ora 14,30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22176 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,25 puncte la testul de specialitate, 0,3 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,7 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22185 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,5 puncte la testul de specialitate, 1,54 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22141 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 3,2 puncte la testul de specialitate, 1,76 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 0,48 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri.

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22710 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 22.07.2022, ora 10,00

 

postat 18.07.2022, ora 16,00

Proba de testare psihologică planificată pentru date de 21.07.2022 se va desfășura deschis cu ora 09,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

 

postat 15.07.2022, ora 14,00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22176 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data de 18.07.2022, ora 11,00 

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22185 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22141 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probe de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probe operare PC) în data de 18.07.2022, ora 11,00 

Rezultatul etapei de selecție de dosare din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Avize din structura Serviciului Aerodromuri.

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22710 a fost declarat ADMIS

Candidatul declara admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 21.07.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 14.07.2022, ora 15,00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22185 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22141 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 15.07.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr. 22185 de la ora 10,30 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 22141 de la ora 11,30  

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturări din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22176 a fost declarat ADMIS și este invitat să susțină proba de interviu în data de 15.07.2022 la ora 09,00.

 

postat 12.07.2022, ora 15,30

Proba de testare psihologică planificată pentru date de 14.07.2022 se va desfășura deschis cu ora 08,00 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

 

postat 11.07.2022 ora 16,30

Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Facturari din structura Serviciului Financiar  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22176 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21247 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerințele de ocupare a postului privind experiența de 3 ani de activitate în domeniul financiar contabil)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21781 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerințele de ocupare a postului privind experiența de 3 ani de activitate în domeniul financiar contabil)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22013 a fost declarat RESPINS (lipsa documentelor furnizate la pct 4 Condiții de organizare,  din documentul postat pe website, lit. g) respectiv : copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea ultimului loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe. ori scrisori de recomandare)

 

Rezultatul etapei de selecție de dosare din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de inspector aeronautic din cadrul Serviciului Navigabilitate din structura Direcției Navigabilitate

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22141 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22185 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21854 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerințele privind studiile superioare profil tehnic în domeniul aeronautic)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22004 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerințele privind studiile superioare profil tehnic în domeniul aeronautic și experiența de minim 5 ani în aviația civilă în specialitatea navigabilității aeronave sau în activități conexe)

Candidații declarații admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 14.07.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

  

postat 11.07.2022

ANUNT!

In atenția candidatilor din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

Concursul pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar se ANULEAZA, având în vedere constatarea unor vicii de procedură apărută în derularea concursului.

Acesta va fi reluat după un nou calendar de desfășurare.

 

postat 08.07.2022, ora 14,00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar    

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21559 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 20470 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 11.07.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr. 21559 de la ora 14,00 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 20470 de la ora 15,00  

postat 07.07.2022, ora 11,00

Proba de testare psihologică planificată pentru date de 08.07.2022 se va desfășura deschis cu ora 08,30 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

postat 05.07.2022, ora 16,00

Rezultatul etapei de selecție de dosare din cadrul concursului pentru ocuparea postului de economist din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21559 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 20470 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21249 a fost declarat RESPINS deoarece nu îndeplinește cerințele de ocupare a postului privind experiența de minimum 3 ani de activitate în domeniul financiar contabil.

Candidații declarații admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 08.07.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

postat 30.06.2022, ora 16,40

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic pentru medicină aeronautică din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificate Personal   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.19219 a obținut nota finală 7,13 fiind declarată ADMIS 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.19218 a obținut nota finală 6,02 fiind declarat RESPINS (fiind al doilea clasat)

postat 29.06.2022, ora 17,00

Rezultatul testărilor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic pentru medicină aeronautică din cadrul Biroului Organizația Pregătire din structura Direcției Certificate Personal   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19218 a obținut următoare punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,27 puncte la testul de specialitate și 0,75 puncte la evaluarea competențelor digitale. Proba pentru testarea competențelor lingvistice a fost anulată. 
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19219 a obținut următoare punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,93 puncte la testul de specialitate și 1,20 puncte la evaluarea competențelor digitale. Proba pentru testarea competențelor lingvistice a fost anulată. 

postat 24.06.2022, ora 14,20

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic pentru medicină aeronautică din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificate Personal   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19218 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19219 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probe de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probe operare PC) în data de 27.06.2022, ora 12,00 

 

postat 23.06.2022, ora 15,45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic pentru medicină aeronautică din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificate Personal   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19218 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19219 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data 24.06.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr. 19218 de la ora 12,00 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 19219 de la ora 12,30  

postat 21.06.2022, ora 16,20

Proba de testare psihologică planificată pentru date de 23.06.2022 se va desfășura deschis cu ora 10,00 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1.

postat 20.06.2022, ora 16,50

Rezultatul etapei de selecție a dosarelor concursului din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic pentru medicină aeronautică din cadrul Biroului Organizații Pregătire din structura Direcției Certificate Personal   

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19218 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19219 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.06.2022 la Centrul medical MEDLIFE Victoriei. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

postat 03.05.2022, ora 08,30

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.11310 a fost declarat ADMIS.

 

postat 29.04.2022 , ora 13,30

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.11310 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,65 puncte la testul de specialitate, 0,9 puncte la evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) și 1,5 puncte la evaluarea competențelor digitale.

postat 20.04.2022, ora 15.45

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 11310 a fost declarat ADMIS. Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limbă engleză) - probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - probă operare PC) în data de 21.04.2022, ora 09,00 

postat 19.04.2022, ora 15.50

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 11310 a fost declarat ADMIS. Candidatul este invitat să susţină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 20.04.2022, ora 10.00

 

postat 14.04.2022, ora 15.45

Rezultatul etapei de selecție dosare concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 11310 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 19.04.2022, ora 09,00. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1

 

postat 30.03.2022, ora 15.15

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.7956 a obținut nota finală 9,06 fiind declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.7475 a obținut nota finală 3,67 fiind declarat RESPINS

 postat 29.03.2022, ora 15.45

Rezultatul testărilor de selecție din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.7475 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 1,67 puncte la testul de specialitate și 2,00 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.7956 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,68 puncte la testul de specialitate și 2,38 puncte la evaluarea competențelor digitale

postat 24.03.2022, ora 16.30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 7475 și nr. 7956 au fost declarați ADMIȘI. Candidaţii sunt invitaţi să susţină următoarea probă de concurs, testările de selecție  (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluare competențe digitale - probă operare PC) în data de 25.03.2022, ora 10,00         

postat 23.03.2022, ora 16,00

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7475 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7956 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu, în data de 24.03.2022, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr. 7475 de la ora 10,30, iar  candidatul cu dosarul de concurs nr. 7956 la ora 11,00

 

 postat 18.03.2022, ora 14.20

Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7475 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 7956 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 23.03.2022, începând cu ora 09,30. Proba va avea loc la sediul AACR fiind realizată de către reprezentantul Centrului medical MEDLIFE.

 

postat 24.02.2022, ora 16.00

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5128 a fost declarat RESPINS.

postat 23.02.2022, ora 15.40

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5128 a fost declarat ADMIS. Candidatul este invitat să susţină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 24.02.2022, ora 10.00


postat 22.02.2022, ora 16.00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.3710 a obținut nota finală 6,23 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.4037 a obținut nota finală 6,65 fiind declarat RESPINS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.3682 nu s-a prezentat la testările de selecție fiind declarat RESPINS PRIN NEPREZENTARE 

postat 21.02.2022, ora 16.30

Rezultatul testărilor de selecție -concurs contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.3710 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,48 puncte la testul de specialitate și 1,75 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.4037 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,90 puncte la testul de specialitate și 1,75 puncte la evaluarea competențelor digitale
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.3682 nu s-a prezentat 

postat 18.02.2022, ora 14.15

Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 5128 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 23.02.2022, ora 09,30. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1

postat 16.02.2022, ora 16.30

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 3682, nr. 3710 și nr. 4037 au fost declarați ADMIȘI. Candidaţii sunt invitaţi să susţină următoarea probă de concurs, testările de selecție  (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă și evaluare competențe digitale - probă operare computer) în data de 17.02.2022, ora 11,00          

postat 15.02.2022, ora 15.45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 3682, nr. 3710 și nr. 4037 au fost declarați ADMIȘI. Candidaţii sunt invitaţi să susţină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 16.02.2022, după cum urmează:- candidatul cu dosarul de concurs nr. 3682 la ora 09,30; - candidatul cu dosarul de concurs nr. 3710 la ora 10,00; -candidatul cu dosarul de concurs nr. 4037 la ora 10,30                                             

 

postat 10.02.2022, ora 16.15

Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate din structura Serviciului Financiar 

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 3710 și nr. 4037 au fost declarați ADMIȘI
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.3682 a fost declarat ADMIS SUB CONDIȚIE (Condiția admiterii dosarului de concurs constă în prezentarea, până la data susținerii probei de interviu, a documentelor prevăzute la pct 4 Condiții de organizare,  din documentul postat pe website, lit. g) respectiv: copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 3986 a fost declarat RESPINS (nu a făcut dovada îndeplinirii cerinței privind "experiența de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar- contabil și de gestiune""; dosar incomplet:-lipsa documente prevăzute la pct. 4 Condiții de organizare, din documentul postat pe website, lit. g) respectiv: copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare)

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 15.02.2022. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLIFE Victoriei, în incinta Clinicii Sfânta Maria-grup MEDLIFE, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, parter, sector 1, după cum urmează: candidatul cu dosarul de concurs nr. 3710 de la ora 09,30, candidatul cu dosarul de concurs nr. 3682 de la ora 12,00 și candidatul cu dosarul de concurs nr. 4037 de la ora 13,30. 

 

postat 19.01.2022, ora 17.05

Rezultatul contestației din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloti -SSVZ

Nota finală urmare recorectării lucrării scrise este 6,74, rezultatul final al concursului rămâne nemodificat . 

 

postat 18.01.2022, ora 16.30

Rezultatul contestației din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloti -SSVZ va fi postat în data de 19.01.2022, dupa ora 15,30 

 

postat 13.01.2022, ora 15.40

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32982 a obtinut nota finala 6 fiind declarat RESPINS  

 

postat 12.01.2022, ora 16.15

Rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 32982 a obtinut 6 puncte la proba de testare a cunoștințelor profesionale de specialitate (probă scrisă) 

 

postat 07.01.2022, ora 14.15

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.32982 a fost declarat ADMIS.  Candidatul este invitat să susțină testarea cunoștințelor profesionale de specialitate (probă scrisă) în data de 10.01.2022, ora 12,00.

 

 postat 07.01.2022, ora 10.00

Rezultatul testului psihologic din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.32982 a fost declarat ADMIS. Proba de interviu se va desfășura începând cu ora 11,00.

 

postat 06.01.2022, ora 16.00

Din motive organizatorice rezultatul testării psihologie din cadrul concursului pentru ocuparea postului de pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ va fi postat în data de 07.01.2022. In funcție de rezultatul testării psihologice, proba de interviu se va desfășura începând cu ora 11,00.

 

postat 04.01.2022, ora 14.00

Testarea psihologică se va susţine la ora 09,30 la Centrul Medical Promenanda, în incinta Clinicii Sfânta Maria - grup MEDLIFE, şos. Pipera, nr.42, et.1, sector 1, Bucureşti.

 

postat 03.01.2022, ora 16.00

Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs pilot din cadrul Compartimentului Piloți -SSVZ

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.32982 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data 06.01.2022. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLIFE. Detalii privind ora desfășurării probei și locația vor fi comunicate în cursul zilei de mâine. 

 

postat 08.12.2021, ora 15,15

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a obținut media finală 8,68 fiind declarat ADMIS

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a obținut media finală 8,88 fiind declarat ADMIS

-Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a obținut media finală 7,10 fiind declarat RESPINS

 

postat 07.12.2021, ora 16,15

Rezultatul testărilor de selecție -concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 5,63 puncte la testul de specialitate, 2,25 puncte la testul de limbă engleză și 0,80 puncte la evaluarea competențelor digitale.

postat 07.12.2021, ora 16,15

Rezultatul testărilor de selecție- concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 4,10 puncte la testul de specialitate, 2,15 puncte la testul de limbă engleză și 0,85 puncte la evaluarea competențelor digitale.
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a obținut următoarele punctaje ca urmare a aplicării ponderilor: 6,08 puncte la testul de specialitate, 1,85 puncte la testul de limbă engleză și 0,95 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

Anunț în atenția candidaților înscriși pentru concursul în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Serviciului ATM/ANS

având în vedere ca ziua de 29 noiembrie 2021 a fost declarată zi liberă, vă informăm că testările de selecție (probele scrise) planificate pentru această dată se vor desfășura în data de 02 decembrie 2021. 

postat 26.11.2021, ora 14,40

Rezultatul probei de interviu concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit biblografiei  – probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limba engleză) – probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - proba de operare PC) în data  02.12.2021, ora 10,00.

postat 26.11.2021, ora 14,35

Rezultatul probei de interviu concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit biblografiei  – probă scrisă, evaluarea competențelor lingvistice (limba engleză) – probă scrisă și evaluarea competențelor digitale - proba de operare PC) în data  02.12.2021, ora 10,00.

 

postat 25.11.2021, ora 16,45

Rezultatul testării psihologice concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data  26.11.2021, ora 09,00.

postat 25.11.2021, ora 16,45

Rezultatul testării psihologice concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data  26.11.2021, ora 10,00.

postat 22.11.2021, ora 15.55

 Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Interoperabilitate Sisteme -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28142 a fost declarat ADMIS

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  25.11.2021. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING),in intervalul orar 10.00-11.00.

postat 22.11.2021, ora 15.55

 Rezultatul etapei de selecție dosare de concurs inspector aeronautic din cadrul Compartimentului Reglementări și Monitorizarea Performanței Siguranței -Serviciul ATM/ANS

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28289 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.28376 a fost declarat ADMIS

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  25.11.2021. Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10.00-11.00.

postat 08.11.2021 ora 15:30

Rezultatul contestațiilor din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize – Serviciul Aerodromuri

Contestația candidatului cu dosarul de concurs nr.25729 - este respinsă ca fiind neîntemeiată - testările de selecție (probele scrise) au fost întocmite în conformitate cu Bibliografia și tematica concursului, astfel cum au fost specificate în documentul Cerințe, bibliografie și condiții de organizare - postat pe site-ul AACR la secțiunea despre noi/carieră/posturi vacante, cu respectarea procedurii interne privind angajarea și promovarea personalului, aplicabilă la nivelul AACR. 

Rezultatul final rămâne nemodificat.

 

postat 03.11.2021

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25888 a obținut media finală 9,34 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25828 a obținut media finală 9,31 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25842 a obținut media finală 8,43 fiind declarat ADMIS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25677 a obținut media finală 8,19 fiind declarat RESPINS

- Candidatul cu dosarul de concurs nr.25844 a obținut media finală 7,66 fiind declarat RESPINS

 

postat 02.11.2021 ora 15:45

Rezultatul testărilor de selecție (probelor scrise)  din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Punctajele obținute de candidați ca urmare a aplicarii ponderilor în media finală sunt: 

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25888 a obținut următoarele punctaje: 6,65 puncte la testul de specialitate, 1,84 puncte la testul de limbă engleză și 0,85 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25828 a obținut următoarele punctaje: 6,59 puncte la testul de specialitate, 1,72 puncte la testul de limbă engleză și 1 punct la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25842 a obținut următoarele punctaje: 5,77 puncte la testul de specialitate, 1,76 puncte la testul de limbă engleză și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25677 a obținut următoarele punctaje: 5,89 puncte la testul de specialitate, 1,5 puncte la testul de limbă engleză și 0,8 puncte la evaluarea competențelor digitale.

-        Candidatul cu dosarul de concurs nr.25844 a obținut următoarele punctaje: 5,60 puncte la testul de specialitate, 1,16 puncte la testul de limbă engleză și 0,9 puncte la evaluarea competențelor digitale.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.25729 nu a susținut probele scrise. Prin actul nr.26956/29.10.2021 a contestat modul în care se face examinarea testărilor de selecție.

 

postat 29.10.2021, ora 12.00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat ADMIS

 

postat 28.10.2021, ora 16.45

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, nr. 25729, nr. 25828, nr. 25842, nr. 25844 și nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI

Candidații sunt invitați să susțină testările de selecție (evaluarea cunoștințelor profesionale de specialitate – probă scrisă, evaluarea cunoștințelor de limba engleză – probă scrisă și evaluare competențe digitale - proba de operare computer) în data de 29.10.2021, ora 10,00.

 

postat 28.10.2021, ora 16.30

Rezultatul testărilor de selecție (probelor scrise) din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

Punctajele obținute ca urmare a aplicarii ponderilor în media finală sunt:  testul de specialitate -6,13 puncte, evaluare competențe lingvistice -0,56 puncte și evaluare competențe digitale -0,82 puncte 

 

postat 27.10.2021, ora 16.55

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, nr. 25729, nr. 25828, nr. 25842, nr. 25844 si nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu, în data  28.10.2021, după cum urmează:

- ora 10,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25677

- ora 10,30 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25729

- ora 11,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25828

- ora 11,30 candidatul cu dosarul de concurs nr.25842

- ora 12,00 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25844

- ora 12,30 candidatul cu dosarul de concurs nr. 25888

 

postat 22.10.2021, ora 15.10

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat respins

Candidatul declarat admis este invitat să susțină testările de selecție (evaluarea cunoștințelor profesionale de specialitate – probă scrisă , evaluarea cunoștințelor de limba engleză – probă scrisă și evaluare competențe digitale - proba de operare computer) în data de 25.10.2021, ora 11,00.

 

postat 22.10.2021, ora 15.00

 Rezultatul etapei de selectie dosare de concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidații cu dosarele de concurs nr.25677, nr. 25729, nr. 25828, nr.25842, nr.25844 si nr. 25888 au fost declarați ADMIȘI
 • Candidații cu dosarele de concurs nr. 25951 și nr. 26003 au fost declarați RESPINȘI (Dosar incomplet:-Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare,  din documentul postat pe site, lit. f) respectiv: copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare)

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică în data  27.10.2021, după cum urmează:

-în intervalul orar 09.00-10.00 candidații cu dosarele de concurs nr. 25677, 25729, 25828

-în intervalul orar 10.00-11.00 candidații cu dosarele de concurs nr. 25842, 25844, 25888

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING).

 

 

postat 21.10.2021, ora 15.45

Rezultatul testării psihologice din cadrul concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat admis

Candidații sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu, în data de 22.10.2021, după cum urmează:

-ora 10,00 -candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702

-ora 11.00 -candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 

 

postat 18.10.2021, ora 16.00

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 24702 a fost declarat admis
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25047 a fost declarat respins (din documentele depuse în dosarul de concurs nu reiese că îndeplinește cerința de ocupare a postului privind “experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani”)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 25346 a fost declarat admis

 

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 21.10.2021.

Proba de testare psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 

04.10.2021 ora 15:45

Rezultatul contestațiilor concursului inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize – Serviciul Aerodromuri

 Urmare recorectării lucrărilor scrise, rezultatul final al concursului rămâne neschimbat, candidații obținând următoarele rezultate:

 • candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut media finală 6,46 (4,16 puncte la testul de specialitate, 1,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale) - fiind declarat RESPINS
 • candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut media finală 5,10 (3,83 puncte la testul de specialitate, 0,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale) - fiind declarat RESPINS

29.09.2021

Rezultatul final din cadrul concursului inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut media finală 6,98 fiind declarat RESPINS.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut media finală 5,94 fiind declarat RESPINS.

 

postat 28.09.2021 ora 17:00

Rezultatul probelor scrise  concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a obținut următoarele punctaje: 4,68 puncte la testul de specialitate, 1,8 puncte la testul de limbă engleză și 0,5 puncte la evaluarea competențelor digitale.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a obținut următoarele punctaje: 4,37 puncte la testul de specialitate, 1,1 puncte la testul de limbă engleză și 0,47 puncte la evaluarea competențelor digitale.

 

postat 27.09.2021 ora 16:30

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22987 a fost declarat RESPINS  (Dosar incomplet:1) Lipsa document prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani; 2) copiile diplomelor de studii nu au fost certificate pentru conformitate (cf.pct.4 lit.f)).

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23503 a fost declarat RESPINS   (Dosar incomplet:-Lipsa document prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani;)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23528 a fost declarat RESPINS (1)Dosar incomplet:Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site:d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani; g) adeverința medicala eliberată de medicul de familie – a fost depusă în copie; j) certificatul de cazier judiciar – a fost depus în copie; k) declarația pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare- a fost depusa în copie;
  l) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – a fost depus în copie; 2)Documentele originale transmise prin postă in data de 24.09.2021 nu au fost luate în considerare deoarece ultima zi de depunere a dosarelor a fost 23.09.2021).
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.23530 a fost declarat RESPINS (Dosar incomplet:Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site:d) adeverințe/extras din REVISAL care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în domeniul comunicării, relațiilor publice și relațiilor cu publicul de minimum 3 ani – Extrasul din REVISALprezentat nu este semnat de către angajator.k) declarația pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajarel) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal).

 

postat 23.09.2021 ora 15,30

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic (3 posturi) – Compartiment Avize- Serviciul Aerodromuri

 Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat admis la etapa de interviu.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a fost declarat admis la etapa de interviu.

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, testările de selecție (evaluarea cunoștințelor de specialitate potrivit bibliografiei - probă scrisă, evaluare competențe linvistice (limba engleză) - probă scrisă și evaluare competențe digitale- probă operare PC)  în data de 24.09.2021, la ora 09,30.

 

postat 22.09.2021 ora 15,30

Rezultat testare psihologică concurs inspector aeronautic (3 posturi) – Compartiment Avize- Serviciul Aerodromuri

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.22694 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică

Candidații declarați admiși sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 23.09.2021 la ora 12:00.

 

postat 20.09.2021 ora 10.30

Candidații declarați admiși la etapa de selecție dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri sunt invitați să susțină următoarea probă de concurs în data de 22.09.2021

Proba de testare psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr.25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 11-12,00.

 

postat 17.09.2021 ora 14.30

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22287 a fost declarat ADMIS
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22288 a fost declarat RESPINS (Dosar incomplet:-Lipsa documente prevăzute la pct 4 Condiții de organizare din documentul postat pe site: e) copia suplimentului la diplomă/ foaia matricolă; h)-copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referințe ori scrisori de recomandare; j) declarație pe propria răspundere a candidatului ca este de acord sa păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare; l) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr.22495 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind profilul tehnic al licenței respectiv: echipamente și instalații de aviație )
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 22694 a fost declarat ADMIS.

 

postat 06.09.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs referent de specialitate din cadrul Compartimentului Relații Publice 

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21575 a fost declarat respins (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 21587 a fost declarat respins (dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit. f) pct.IV Conditii de organizare din documentul postat pe site, respectiv suplimentul la diplomă/ foaia matricolă)

 

postat 09.08.2021 ora 15.40

Rezultatul etapei de selectie dosare concurs inspector aeronautic (3 posturi) din cadrul Compartimentului Avize -Serviciul Aerodromuri

 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19170 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.e) și i) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site (doc. prevăzut la lit. i) a fost depus ulterior datei limită de depunere a dosarelor de concurs)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19193 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă document prevăzut la lit.g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 19061 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații)
 • Candidatul cu dosarul de concurs nr. 18914 a fost declarat RESPINS (nu îndeplinește cerința privind studii superioare de lungă durată profil tehnic: inginerie electronică și telecomunicații, și dosarul de concurs este incomplet - lipsă documente prevăzute la lit.c) și g) de la pct.4 Conditii de organizare din documentul postat pe site)

 

postat 03.08.2021 ora 15,00

Rezultatul final din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat ADMIS.

 

 postat 02.08.2021 ora 15,45

Rezultatul probelor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Punctajele obtinute de candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 sunt: 7,5 puncte la testul de specialitate si 2,1 puncte la testul de limbă engleză  

 

postat 28.07.2021 ora 15,45

Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 16832 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa și evaluarea cunoștințelor de limbă engleză- probă scrisă, în data de 29.07.2021, la ora 13,00.

 

postat 27.07.2021 ora 15,45

Rezultat testare psihologică concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidatul cu dosarul de concurs nr.16832 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17908 nu s-a prezentat la etapa de testare psihologică fiind declarat respins.

Candidatul declarat admis este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 28.07.2021 la ora 13:30.

 

postat 22.07.2021 ora 15,30

Rezultat etapa selectie dosare concurs administrator de rețea de calculatoare – Compartiment Informatică

Candidații cu dosarele de concurs nr.16832 și nr.17908 au fost declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor de concurs.

Candidatul cu dosarul de concurs nr.17843 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet).

Candidatii declarati admisi sunt invitati să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 27.07.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
 
postat 29.06.2021 ora 16,45
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs administrator de retea de calculatoare -Compartiment Informatică
 
Candidatul cu dosarul de concurs nr. 15966 a fost declarat respins la etapa de selectie a dosarelor de concurs (dosar incomplet)
 
postat 23.06.2021 ora 14,45
 
Unicul candidat (dosar nr. 14388) nu s-a prezentat la testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, stabilită pentru data de 23.06.2021.
Față de cele de mai sus, procedura de concurs organizată pentru ocuparea postului de sef compartiment API s-a finalizat.
 
 
postat 22.06.2021 ora 16,10
 
Rezultatul etapei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de interviu. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, testarea cunoștințelor de specialitate- proba scrisa, în data de 23.06.2021, la ora 12,00.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 17.06.2021 ora 15,45
 
Rezultat testare psihologica concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de testare psihologică. 

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de interviu în data de 18.06.2021, la ora 12,00, dată la care va prezenta dovada depunerii Dosarului de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

 

postat 15.06.2021 ora 13.00
 
Rezultat etapa selectie dosar concurs sef compartiment API

Candidatul cu dosarul de concurs nr. 14388 a fost declarat admis la etapa de selectie a dosarelor de concurs. 

Notă: candidatul va depune personal Dosarul de avizare la UCAAPI/Serviciul de audit public intern din cadrul MTI, în maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a regiei a rezultatului final al selecției dosarelor de concurs.

Cerințe de ocupare a postului: Să obțină de la UCAAPI sau de la Serviciul de audit public intern din cadrul  MTI, certificatul de atestare/ certificare a auditorului intern din sectorul public, care atestă / certifică:-  îndeplinirea  condițiilor de studii și calificări, precum și

                        - deținerea cunoștințelor și competențelor necesare pentru funcția de auditor intern și șef al compartimentului de audit public intern în cadrul R.A.AACR.  

Candidatul este invitat să susțină următoarea probă de concurs, proba de testare psihologică, în data de 17.06.2021.

Proba de testarea psihologică se va susține la Centrul medical MEDLINE CORPORATE, cu sediul în Strada Emil Racoviță, nr. 25, et.2, sector 4 (clădirea OFFICE BUILDING), în intervalul orar 10,00-11,00.

 
postat 14.06.2021 ora 17.50
 
Anunt 
 
Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs din cadrul concursului pentru ocuparea postului de sef compartiment API va fi publicat in data de 15.06.2021, ora 13.00.
 
 
postat 14.01.2021 ora 14.20
 
postat 12.01.2021
 
postat 15.10.2020
 
postat 10.09.2020

Anunț

In atenția candidaților care au participat la probele de concurs pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul CRMPS și din cadrul BAA, și a postului de administrator de rețea de calculatoare din cadrul CI-BA, până la  dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

In atenția potențialilor candidați pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS:

Se suspendă procesul de recrutare în derulare pentru ocuparea posturilor de inspector aeronautic din cadrul Serviciului ATM/ANS, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în timp util, împreună cu noul calendar desfășurare a concursurilor.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR

 

 

Ultima actualizare: 20/06/2024, 04:02:30