Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Accesul la informaţii este un drept fundamental al cetăţenilor, iar pentru ca acesta să fie realizat pe deplin, este nevoie de un acces la informaţii incluziv, un acces facilitat de către instituţiile publice şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Preocupări în acest sens au existat şi anterior în societatea civilă , încă din anul 2008, fiind finanţate chiar anumite proiecte în acest sens. Accesibilitatea web se referă la accesul persoanelor cu dizabilităţi la conţinutul web, la un design web care permite persoanelor cu dizabilităţi să perceapă, înţeleagă, navigheze şi să interacţioneze cu paginile web în mod eficient şi să creeze conţinut web.

La nivelul Uniunii Europene, a fost adoptată Directiva nr. 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public. Aceasta a fost publicată în data de 2 decembrie 2016 şi a intrat în vigoare pe data de 22 decembrie 2016.

O pagină web dezvoltată în conformitate cu liniile directoare WCAG 2.0 respectă mai multe reguli, subordonate unui set de patru principii: perceptibilitate, operabilitate, uşurinţă de înţelegere, robusteţe.

Astfel, AACR a respectat bunele practici din domeniu, urmând standardele și reglementările naționale și internaționale și a pus la dispoziție un modul se află în întregul site care asigură anumite funcţionalităţi cum ar fi posibilitatea de a mări sau micşora fontul, modifica culorile, sublinia link-urile.

Ultima actualizare: 21/08/2020, 11:07:03