Toți împreună, servind aviația civilă

Lista Notificărilor de Navigabilitate (NN) emise de AACR  

1. NN_ 001 Continuitatea navigabilităţii aeronavelor de Anexa I -

2. NN 002 Certificarea operatorilor NDT ce își desfășoară activitatea în industria aeronautică civilă română ulterior datei de 01 iulie 2019

3. NN 003 Revocare Certificat de Autorizare RO.147.005 (ro) / (eng)

4. NN 005  rev 1 Informare cu privire la modalitatea de desfășurare a tranziției de la organizații tip Part-MG/-MF/145 la organizații tip Part-CA(M)O conform (EU) 1321/2014 amendat cu (EU) 2021/700Revizia mai 2021 a ghidului se poate descarca aici.

5.NN 006 Credite de examinare in vederea obtinerii licentei de personal tehnic in conformitate cu Part66
6. NN 007 Informare cu privire la modalitatea de desfășurare a activităților de supraveghere de către AACR a organizațiilor cu activități în domeniul navigabilității aeronavelor/ componentelor, în perioada restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19
7. NN 008 Informare cu privire la modalitatea de desfășurare a diferitelor activități din industria de aviație civilă în timpul pandemiei de COVID-19

8. NN 009 Valabilitatea documentelor de autorizare/certificare emise de AACR în baza actelor normative naționale, pe timpul stării de alertă și ulterior ridicării acesteia

9. NN 010 Informare cu privire la condițiile legale de planificare și desfășurare a activităților de zbor cu aeronave fără pilot la bord în spațiul aerina al României ulterior datei de 01.01.2021-NN 0010

10. NN 011 Informare cu privire la condițiile legale de planificare și desfășurare a activităților de zbor cu aeronave fără pilot la bord în spațiul aerina al României ulterior datei de 01.01.2021- completare la Notificarea de Navigabilitate NN_0010

11. NN 012 Informare cu privire la condițiile legale de planificare și desfășurare a activităților de zbor cu aeronave fără pilot la bord în spațiul aerina al României ulterior datei de 01.01.2021- completare la Notificarea de Navigabilitate NN_0011

12. NN 013 Clarificări cu privire la modalități de efectuare a activităților de examinări nedistructive – NDT / contractare / subcontractare

13. NN 014 Informare cu privire la modalitatea de desfasurare a tranzitiei la noile cerinte introduse prin Regulamentul (UE) nr. 2021/1963 pentru organizatiile tip Part-145

Ghid de conformare cu Part 145 amendat de Regulamentul (UE) nr. 2021/1963

 

Ultima actualizare: 01/08/2022, 06:21:06
Recensământul populației și locuințelor 2021