Toți împreună, servind aviația civilă

Operațiuni Zbor

1. Legislație Europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2018/1976 din 14.12.2018

de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului
2.

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13.03.2018 

de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
3. Comunicarea Comisiei 2016/3502 din 15.06.2016

Orientări interpretative referitoare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și la Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

4. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014

de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

5. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014

de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

6.

Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29.04.2014 (consolidat)

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
7.

Regulamentul (UE) nr. 1079/2012 din 16.11.2012 (consolidat)

de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european

8. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 05.10.2012 (consolidat)
 
de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
 
 9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 (consolidat)

de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 

10.

Regulamentul (EC) nr. 1332/2011 din 16.12.2011 (consolidat)

de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
11. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 din 25.03.2010 (consolidat)

de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian

12. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 din 04.07.2006 (consolidat)

de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European

13. Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat)

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului

14.

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005 (consolidat)

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
15.

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat)

privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

16.

Regulamentul (CE) nr. 2027/97 din 09.10.1997 (consolidat)

privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
17.

privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile

 

2. Reglementări naţionale

 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 1094/2019

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1094/26.07.2019 privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului a intrat in vigoare la data de 09.08.2019

2. OMT nr. 1093/2019

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1093/26.06.2019 privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului 

3. OMT nr.663/2019

Ordinul nr. 663/17.04.2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediţia 3/2019 

RACR-LTMO, ed.3/2019

Reglementare aeronautică civilă română "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant", ediția 3/2019
4.

OMT nr. 677/26.04.2018

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 677/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta", ediția 1/2018

RACR-SPAR, ed.1/2018

Reglementare aeronautică civilă română "Salturi cu paraşuta", ediția 1/2018
5. OMT nr. 743/23.08.2016

Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010

6. OMTCT nr. 600/20.07.2016

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, ediția 1/2016

RACR-REAC, ed. 01/2016

Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, ediția 1/2016
7. OMT nr. 1134/19.10.2015

Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

8.

OMT nr. 200/18.03.2015

Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015

RACR-DEMO, ed. 1/2015

Reglementare aeronautică civilă română "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015
9. HG nr. 859/2021 Aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional.
10.

OMTI nr. 301/2009

Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală"

RACR-OPS LAAG, ed. 01/2009

Reglementare aeronautică civilă română "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", ediția 1/2009
11. OMT nr. 1064/23.10.2007 (consolidat)

Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România din 23.10.2007
12. Legea nr. 223/04.07.2007 (consolidată)

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

13.

OMTCT nr. 630/27.03.2007 (consolidat)

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
14.

OMTCT nr. 2066/09.11.2006

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
15. Legea nr. 111/10.10.1996 (consolidată)

privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

16. OMTIC nr. 2137/14.12.2020

Aprobarea unor măsuri în aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian.

17. OMTI nr. 103/2022

Stabilirea unor măsuri privind testarea medicală și pentru stabilirea prezenței unor substanțe psihoactive a personalului aeronautic navigant.

 

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-BOP, Ed.1/2019

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene cu baloane, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D999/15.10.2019

2. PIAC-OPS, Ed.1/2016, AMD. 3/2020

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D121/13.02.2020

3. Procedura-AO-UAS-CAA

Procedură pentru autorizarea de operațiuni UAS în cadrul cluburilor și asociațiilor de aeromodelism, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D558/03.12.2020, ediția 1/2020

4. Procedura-OPS-UAS

Procedura pentru desfășurarea operațiunilor UAS cu sisteme de aeronave fără pilot la bord, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D584/30.12.2020, ediția 1/2020


4. Circulare Operaționale/de Aeronautica Civilă și Directive Operaționale/de Siguranță

 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CO: OPS-AD
 

Circulară de aeronautică civilă: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, Ed.1/04.11.2016

2. CO: OPS MEP

Circulară operațională: Recomandările emise de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) referitoare la operarea aeronavelor din clasa MEP (Multi Engine Piston), Ed.1/21.01.2016

3. CO: TGL 26

Circulară operațională: Elaborare MEL, Ed.1/01.08.2010

4. CO: OPS ELI

Circulară operațională: Măsuri privind reducerea accidentelor pentru zborurile VFR cu elicoptere, Ed.2/08.2004

5. CO: OPS RAMP

Circulară operațională: Dotarea aeronavelor operatorilor aerieni români cu echipament de protecție reflectorizant, Ed.1/.08.2004

6. DS: FIR-MINSK

Operarea aeronavelor în FIR Minsk (UMMV)

7. CA-OPS-DOC-01

Emiterea corespondenței și a certificatelor sau autorizațiilor aferente domeniului operațiuni aeriene

 

5. Notificări operaționale

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. NO-0001-31.07.2020 Desfășurarea activității de pregătire și verificare recurentă a personalului navigant al operatorilor aerieni români conform Regulamentului (EU) nr. 965/2012, după data de 31.07.2020
2.

NO-0002-23.09.2020, Amendamentul 01

Instrucțiuni specifice privind modalitatea de alegere și condițiile de utilizare a terenurilor/suprafețelor de apă de către operatorii aeronavelor civile.
3. NO-0003-27.01.2021 Prevenirea operării aeronavelor tip Antonov An-2 în misiuni aviochimice în echipaj incomplet.
4. NO-0004-13.05.2021

Proceduri de zbor aplicabile pe aerodromurile civile și înălțimi minime de siguranță.

5. NO-0005-14.12.2021

Încălcări de spațiu aerian - operațiuni de aviație generală.

 

Ultima actualizare: 12/04/2022, 07:24:04
Recensământul populației și locuințelor 2021