Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. LEGISLATIE
Cadrul legislativ
 
 
2. CAMPANII DE INFORMARE
Informatii despre drone
Infografice
Paul si noua sa drona
 
 
3. INTREBARI FRECVENTE
AACR 
EASA:    Intrebari privind categoria deschis /  Intrebari generale
 
 
4. INFORMARI Conditii legale de desfasurare a activitatilor de zbor cu drone ulterior datei de 01.01.2024
  Conditii legale de desfasurare a activitatilor de zbor cu drone cu marcaje de clasa (ulterior datei de 01.01.2024)
  Lista dronelor cu marcaje de clasa disponibile in prezent (august 2023)
  Activitati de zbor cu drone agricole si drone cu masa maxima la decolare sub 250g
  Operațiuni cu drone fără etichetă de identificare a clasei (01.01.2023)
  Operațiuni UAS în zone restricționate (actualizat 15.03.2021)
  Operațiuni UAS în zone de control de aerodrom (CTR) - 17.09.2021
  Zone de spatiu aerian temporar restrictionate pe granita comuna a Romaniei cu Ucraina (actualizat la 15.09.2023!!!)
  Condițiile de planificare și desfășuare a activităților de zbor în care sunt implicate aeronave fără pilot la bord (drone, UAS, aeromodele) în spațiul aerian național/european, ulterior datei de 31.12.2020
   
   
5. GHIDURI  
  I. Operatori economici UAS:  Comercializarea aeronavelor fără pilot la bord și a seturilor de accesorii
   
  II. Utilizare PDRA (Predefined Risk Assessment) pentru a desfasura activitati de zbor in categoria specific
  a. Ce este PDRA (Predefined Risk Assessment)?
  Evaluarea Predefinita a Riscurilor (PDRA) este un scenariu operational pentru care EASA a efectuat deja evaluarea riscurilor si a fost publicata ca mijloc acceptabil de conformare (AMC) cu art. 11 (Evaluarea riscurilor) din Regulamentul (UE) nr. 2019/947.
  In scopul de a desfasura activitati de zbor in conditii de legalitate PDRA necesita o autorizatie operationala emisa de AACR. In acest caz procesul va fi mult simplificat insa. Astfel in cazul in care operatiunea planificata este acoperita de unul din PDRA-urile publicate, Operatorul UAS in loc sa efectueze evaluarea riscului, va completa tabelul PDRA, va elabora manualul operational si va depune cererea la AACR. Tabelul PDRA este o lista de verificare a procedurilor operationale ce trebuie sa fie cuprinse in manualul operational.    
   
  b. Scenarii operationale aprobate, in prezent, de EASA:
    1. PDRA S01
    - UAS cu dimensiunea caracteristica maxima de 3 m
    - Caracteristici operationale principale: activitatile de zbor se desfasoara in raza vizuala a Pilotului UAS (VLOS), intr-un spatiu aerian controlat/necontrolat la o inaltime mai mica de 150 m AGL, si fiind posibil survolul unor zone controlate la sol create inclusiv in zonele populate 
    - Activitati de zbor ce pot fi desfasurate in acest scenariu: lucrari agricole, operatiuni de transport marfa pe distante scurte
    - Mod de desfasurare a activitatilor de zbor in acest scenariu (exemplu)
    - Formular necesar a fi completat de Operatorul UAS
     
    2. PDRA S02
    - UAS cu o dimensiune caracteristica maxima de 3 m si o greutate maxima la decolare de 25 kg
    - Caracteristici operationale principale: activitatile de zbor se desfasoara dincolo de raza vizuala a Pilotului UAS (BVLOS) pana la o distanta de 1km sau 2 km, cu observator, intr-un spatiu aerian controlat/necontrolat la o inaltime mai mica de 150 m AGL si fiind posibil survolul unor zone controlate la sol create in zone slab populate     
    - Activitati de zbor ce pot fi desfasurate in acest scenariu: supraveghere, lucrari agricole, operatiuni de transport marfa pe distante scurte
    - Mod de desfasurare a activitatilor de zbor in acest scenariu (exemplu)
    - Formular necesar a fi completat de Operatorul UAS
     
    3. PDRA G01
    - UAS cu dimensiunea caracteristica maxima de 3 m
    - Caracteristici operationale principale ale activitatilor de zbor: 
            * activitatile de zbor se desfasoara dincolo de raza vizuala a Pilotului UAS (BVLOS); Pilotul UAS este ajutat de un observator
            * actvitatile de zbor se desfasoara intr-un spatiu aerian controlat/necontrolat la o inaltime mai mica de 150 m AGL
            * actvitiatile de zbor se desfasoara deasupra zonelor slab populate
    - Activitati de zbor ce pot fi desfasurate in acest scenariu:  supraveghere, operatiuni de transport marfa pe distante lungi
    - Mod de desfasurare a activitatilor de zbor in acest scenariu (exemplu)
    - Formular necesar a fi completat de Operatorul UAS
     
    4. PDRA G02
    - UAS cu dimensiunea caracteristica maxima de 3 m
    - Caracteristici operationale principale ale activitatilor de zbor: 
            * activitatile de zbor se desfasoara dincolo de raza vizuala a Pilotului UAS (BVLOS)
            * actvitatile de zbor se desfasoara intr-un spatiu aerian segregat
            * actvitiatile de zbor se desfasoara deasupra zonelor slab populate
    - Activitati de zbor ce pot fi desfasurate in acest scenariu: toata gama de activitati de zbor 
    - Mod de desfasurare a activitatilor de zbor in acest scenariu (exemplu)
    - Formular necesar a fi completat de Operatorul UAS
     
    5. PDRA G03
    - UAS cu dimensiunea caracteristica maxima de 3 m
    - Caracteristici operationale principale ale activitatilor de zbor: 
       * activitatile de zbor se desfasoara dincolo de raza vizuala a Pilotului UAS (BVLOS)
       * actvitatile de zbor se desfasoara intr-un spatiu aerian controlat/necontrolat din apropierea unui obstacol, asa cum este definit in PDRA
       * actvitiatile de zbor se desfasoara deasupra zonelor slab populate
    - Activitati de zbor ce pot fi desfasurate in acest scenariu: inspectii, lucrari agricole
    - Mod de desfasurare a activitatilor de zbor in acest scenariu (exemplu)
    - Formular necesar a fi completat de Operatorul UAS
       
  III. Elaborare manuale operationale UAS (solicitare emitere autorizatie operationala pentru activitati de zbor in categoria specific)
  1. Manual operational UAS - ghid elaborare manual pentru operatiuni in PDRA S01 (ghid elaborat de EASA)
  2. Manual operational UAS - ghid elaborare manual pentru operatiuni cu SAIL II (ghid elaborat de EASA)
  3. Manual operational UAS - ghid de elaborare publicat de German Federal Aviation Office (LBA) / Germania
  4. Manual operational UAS - ghid de elaborare publicat de Federal Office of Civil Aviation (FOCA) / Elvetia
       
  IV. Operatiuni aeriene cu aeronave fara pilot la bord efectuate in cadrul cluburilor sau asociatiilor
 

Incepand cu 01.01.2023 operațiunile aeriene efectuate cu sisteme de aeronave fără pilot, operatiuni desfasurate în cadrul cluburilor sau asociațiilor de aeromodelism pot fi efectuate doar ulterior obtinerii de catre clubul sau asociația respectiva a codului unic de Operator UAS, cod ce se va inscriptiona pe aeronava/aeronavele fara pilot utilizate de membrii respectivului club sau asociatie. 

  In caz contrat membrii cluburilor sau asociațiilor de aeromodelism vor putea desfasura activitati de zbor cu aeronavele proprii, doar ulterior obtinerii unui cod unic de Operator UAS.
  De asemenea, indiferent de modul in care a fost obtinut codul unic de Operator UAS, persoanele ce comanda/controleaza (Pilotul UAS) aeronavele fara pilot la bord (aeromodelele in acest caz particular) au obligatia de a obtine certificatele de competenta A1/A3 si A2.  
  In acest context, activitatile de zbor care se desfasoara sub controlul unui club/asociatii sau in care sunt implicate aeromodele, se vor putea desfasura intr-unul din urmatoarele scenarii:   
  * activitati de zbor in categoria "deschis" 
  * activitati de zbor desfasurate in zone de spatiu aerian segregat (zone de spatiu aerian alocate special pentru activitati de zbor cu aeromodele): in conformitate cu prevederile art. 15, alin. (2), din Regulamentul (UE) nr. 2019/947, statele membre UE pot stabilii zone de spatiu aerian (zone Geografice UAS) in care UAS-rile pot desfasura activitati de zbor, prin exceptare de la anumite cerinte tehnice sau restrictii operationale; 
  * activitati de zbor desfasurate in cadrul cluburilor/asociatiilor, in conformitate cu documentele de autorizare emise de AACR: luand in considerare prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947, asociatia/clubul solicita AACR emiterea unei autorizatii. In scopul obtinerii unei autorzatii, asocitia/clubu transmite la AACR o solicitare utilizand formularul tip. Mai multe informatii cu privire la documentele necesar a fi transmise AACR in anexa la formularul tip, precum si procedura de emitere a autorizatiei sunt diponibile aici.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. FORMULARE   Formular cerere emitere autorizare operationala pentru activitati desfasurate in categoria specific
    Formular cerere autorizare pentru operatiuni desfasurate in cadrul cluburilor/asociatiilor de aeromodelism
    Formular cerere autorizare desfasurare operatiuni transfrontaliere, in categoria "sepecific", cu aeronave fara pilot la bord
    Formulare utile Pilotilor UAS ce desfasoara activitati in categoria "deschise" (obtinere certificate de A1/A3 si A2)
       
       
       
7. LINK-uri utile PLATFORMA ONLINE - INREGISTRARE OPERATORI / LICENTIERE PILOTI
      PLATFORMA A FOST ACTUALIZATĂ - PENTRU RECUPERAREA DATELOR, CITIȚI GHIDUL DE UTILIZARE!
       Ghid de utilizare PLATFORMA ONLINE
       
  ZONE GEOGRAFICE UAS (Harta cu zone interzise sau restrictionate)
       
       
       
       
8. DATE DE CONTACT
In cazul in care va sunt necesare informatii suplimentare/clarificari cu privire la subiecte specifice domeniului aeronavelor fara pilot la bord (drone) sau aveti proăpuneri de imbunatatire a modului de prezentare a informatiilor oferite de AACR va rugam sa ne contactati.
Informatii cu privire la datele de contact sunt disponibile aici.
       
       
       
Ultima actualizare: 13/04/2024, 10:41:43