Toți împreună, servind aviația civilă

Anunţ acces vizitatori pe perioada stării de alertă

Pe perioada stării de alertă, dacă incidența cumulată la 14 zile în București este mai mare de 6/1.000 de locuitori, se permite accesul în sediul Autorității Aeronautice Civile Române R.A. doar persoanelor care se află în una dintre următoarele situații, cu excepția salariaților AACR:

    a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

    b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

    c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

    d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Accesul în instituție se permite:

    a) după efectuarea triajului epidemiologic;

    b) după dezinfectarea mâinilor;

    c) după prezentarea certificatului digital al Uniunii Europene / documente compatibile cu acest certificat, pe suport de hârtie sau în format electronic, care atestă vaccinarea anti-COVID-19, testarea sau trecerea prin boală și verificarea acestuia prin utilizarea aplicației mobile <<Check DCC>>. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, se verifică existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

    d) cu purtarea măștilor de protecție facială.

 Sesiunile de examinare se organizează de către AACR cu participarea unui număr de persoane până la 50% din capacitatea maximă a spațiului destinat examinării, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

Ultima actualizare: 03/12/2021, 06:48:58