Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 

INFORMATII GENERALE


INFORMATII PENTRU TRANSFERUL LICENTEI
MEDICALE INTRE STATELE MEMBRE EASA (SOLI )

 • Cererea de transfer se completeaza si se semneaza olograf de catre titular utilizand Formularul SOLI.
 • Formularul SOLI se adreseaza autoritatii competente si la registratura AACR in original la registratura@caa.ro. 
 • Se confirma identitatea solicitantului eligibil atasand la SOLI copia documentului de identitate.


INFORMATII PENTRU OBTINEREA DUPLICATULUI LA CERTIFICATUL MEDICAL

 • Duplicatul unui certificat medical se elibereaza personal titularului in cazul pierderii, furtului, deteriorarii, distrugerii, schimbarii numelui, rectificarii datelor inscrise (erorile materiale) etc.
 • Cererea de emitere a unui duplicat se adreseaza catre AACR insotita de copia actului de identitate.
 • Taxa de emitere a documentului se achita la AACR in conformitate Ordinul MT nr. 1305/2012.


INFORMATII PRIVIND EXAMINAREA MEDICALA A PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL

Licentele pentru care este necesara certificarea aeromedicala europeana:

 • piloti planor, balon, avion/elicopter (LAPL, PPL, CPL, ATPL), parasutisti, membrii echipaj de cabina (Reg. EU 1178/2011).
 • controlori de trafic aerian, controlori informare trafic aerian (Reg. EU 340/2015).
 • ingineri/mecanici de bord, navigatori (Reg. EU 1321/2014: personalul tehnic PART 66).

Funcțiile care necesită „avizele de siguranta transporturilor” in baza OMT nr. 1151/2021:

 • meteorologi aeronautici (RACR-LMET).
 • personalul tehnic pentru protectia navigatiei aeriene (PIAC-ATSEP).
 • personalul tehnic pentru serviciile de navigatie aeriana (RACR-SSNA).
 • dispeceri pentru operatiuni zbor (RACR-LDOZ).


INFORMATII PENTRU MEDICII EXAMINATORI AEROMEDICALI AUTORIZATI


Conditii de autorizare initiala AME
pentru Clasa 2:

 • Sa fie medic membru in Colegiul Medicilor din Romania detinator de certificat de autorizatie pentru libera practica profesionala cu viza in termenul de valabilitate.
 • Sa fie medic confirmat specialist intr-una dintre specialitatile clinice conform Directivei 2005/36CE de recunoastere a calificarilor la nivel european.
 • Sa fie medic absolvent al facultatii de medicina generala.
 • Sa fie medic absolvent al cursului de baza in medicina aeronautica organizat in baza Regulamentul UE 1178/2011: pentru AME examinator la Clasa 2, LAPL si membrii echipaj de cabina.
 • Sa detina toate facilitatile necesare efectuarii evaluarilor medicale indicate in Regulamentul UE 1178/2011 pentru certificarea medicala a personalului aeronautic civil (unitate medicala autorizata).

 Conditii pentru extinderea privilegiilor AME si la Clasa 1: 

 • Sa fie absolvent al cursului avansat in medicina aeronautica, potrivit Regulamentului  UE 1178/2011 pentru AME examinator la Clasa 1.
 • Sa detina experienta practica de AME sub supravegherea directa a AeMC sau a inspectorilor de specialitate din cadrul AACR, sa asiste ca observator la examinarile pentru Clasa 1.

Conditii pentru extinderea privilegiilor AME si la Clasa 3:

 • Sa fie absolvent al cursului avansat in medicina aeronautica precum si experienta practica despre conditiile in care isi desfasoara activitatea controlorii de trafic aerian conform PIAC-LCTA.

Mentinerea autorizatiei AME: 

 • Pastrarea conditiilor initiale de autorizare.
 • Efectuarea pregatirii recurente pe baza cerintelor din PAC-MED.
 • Realizarea periodica a numarului minim de examinari aero-medicale necesare.

Privilegiile AME:

 • Pot efectua examinari medicale si emite/revalida/reinnoi certificate medicale si rapoarte medicale pentru clasele de personal aeronautic in conformitate cu autorizatia eliberata de AACR.
 • AME poate directiona sau refuza cazul, eliberarea unui certificat medical, in conditiile reglementate daca nu sunt indeplinite cerintele medicale.

Obligatiile AME:

 • AME informeaza AACR despre orice modificare a conditiilor care au stat la baza obtinerii autorizatiei.
 • AME se informeaza permanent cu privire la schimbarile din reglementarile domeniului medical si al aviatiei civile.
 • AME efectueaza examinarea si/sau evaluarea medicala in conformitate cu cerintele si procedurile in vigoare.
 • AME directionează la sectiunea aeromedicala a autoritatii de licentiere cazurile clasa 1 si 3 la limita sau care nu indeplinesc conditiile de aptitudine in conformitate cu prevederile din Regulamentul UE 1178/2011.
 • AME se consulta cu sectiunea aeromedicala a autoritatii care acorda licentele in ceea ce priveste cazurile clasa 2 care nu indeplinesc conditiile de aptitudine conform Regulamentului UE 1178/2011.
 • Toate documentele de examinare si investigatiile vor fi puse la dispozitia AACR in scopul auditurilor si a inspectiilor.
 • Toate dosarele aero-medicale se raporteaza la AACR in 24 ore dupa examinare si stabilirea capacitatii de zbor.
 • Toate dosarele aero-medicale se raporteaza la sectiunea aeromedicala a autoritatii competente care a emis licenta profesionala a aplicantului.
 • AME respecta deciziile Compartimentului Medicină Aeronautică in integralitatea lor
 • AME revalideaza/reinnoieste un certificat medical numai daca se prezinta cu certificatul medical anterior sau dupa ce se obtine confirmarea de la sectiunea aeromedicala a autoritatii de licentiere
 • AME respecta in permanenta confidentialitatea medicala.
 • AME detine facilitati securizate de restrictionare prin care se limiteaza accesul la documentele medicale ale aplicantilor
 • AME permite accesul inspectorilor AACR in cabinetul medical pentru verificarea facilitatilor cu sau fara preaviz.
 • AME informeaza AACR daca este anchetat de organismele de control pentru culpe medicale sau daca i s-a suspendat dreptul de libera practica.
 • AME aduce la cunostinta AACR orice modificare a datelor de contact.
Ultima actualizare: 22/03/2024, 09:48:27