Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Certificare personal aeronautic

1. Reglementări Europene

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4.03.2020 de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011
2. Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.03.2019 privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
3. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.2017)

►M2: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 cu privire la anumite versiuni lingvistice introdusa prin Regulamentul(UE 2023/2163)

4. Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26.11.2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu
►M1: Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisie din 03.07.2015
►M2: Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16.09.2015
►M3: Regulamentul (UE) 2017/334 al Comisiei din 27.02.2017
►M4: Regulamentul (UE) 2018/750 al Comisiei din 22.05.2018
5. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
6. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

7.

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011

de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014
►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, 23.04.2015
►M6: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.10.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016
►M8: Regulamentul (UE) nr. 2018/1065 din 27.07.2018
►M9: Regulamentul (UE) nr. 2018/1119 din 31.07.2018
►M10: Regulamentul (UE) nr. 2018/1974 din 14.12.2018
►M11: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/27 din 19.12.2018
►M12: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/430 din 18.03.2019
►M13: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei din 15.10.2019
►M14: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/359 al Comisiei din 04.03.2020 (APLICABILITATE DE LA 25.03.2020, 08.04.2020 ȘI 08.09.2020 – CONSULTAȚI REG., ART.2)
►M15: Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4.03.2020

►M16:Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2193 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește cerințele referitoare la competența echipajului de zbor și la metodele de pregătire, precum și în ceea ce privește raportarea, analiza și acțiunile subsecvente evenimentelor de aviație civilă (JO L434, 23.12.2020, p. 13-28; Anexa I punctul 1 litera (r) și anexa II punctul 1 litera (a) se aplică de la 8 septembrie 2021, iar anexa I punctul 1 litera (p) se aplică de la 31 ianuarie 2022.).

►M17: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2227 al Comisiei din 14.12.2021

(Se aplică de la 30 octombrie 2022. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la data intrării în vigoare.)

 

2. Reglementări naţionale

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. RACR-LMET

Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LMET "Licenţa de meteorolog aeronautic" din 15.03.2022 aprobată prin Ordinul nr. 271/15.03.2022

Amendament 1 la RACR LMET aprobat prin Ordinul nr. 388/08.02.2023

2. RACR-LPAN P Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" din 06.02.2017 aprobată prin Ordinul nr. 88/06.02.2017
3. RACR-LPAN-PPBL Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere" aprobată prin Ordinul nr. 718/03.06.2015 
4. RACR-LCITA Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LCITA "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian" aprobată prin Ordinul nr. 1310/08.09.2014
5. RACR-LPN 5 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPN 5 "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant” aprobată prin Ordinul nr. 102/12.02.2014 
6. RACR EC-I/E/OP Reglementarea aeronautică civilă română RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină aprobată prin Ordinul nr. 101/12.02.2014 
7. OMT 208/2013 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011
8. RACR-LPTA Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPTA „Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil” aprobată prin Ordinul nr. 577/05.05.2008 
9.

RACR LPAN ULM

Reglementarea aeronautică civilă română RACR LPAN ULM “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare motorizate” aprobată prin Ordinul nr. 910 din 28 aprilie 2020

10.

RACR LPAN AUN

Reglementarea aeronautică civilă română RACR LPAN AUN “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare nemotorizate” aprobată prin Ordinul nr. 910 din 28 aprilie 2020

11.

RACR-LDOZ

Reglementarea aeronautică civilă română RACR LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor" aprobată prin Ordinul nr. 1288/14.07.2006

12. OMT nr. 928/1999
Ordin nr. 928 din 10 iunie 2019 privind completarea Ordinului nr. 248/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1 - Licențierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licențierea echipajelor de zbor/elicoptere și JAR FCL 3 - Licențierea echipajelor de zbor/medical
13.

RACR-ATSEP

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-ATSEP ”Licențierea personalului electronist pentru siguranța traficului aerian” aprobată prin Ordinul nr. 1984/2020

14.

Decizia Directorului General al AACR

nr. D179/07.04.2021

Decizia DG al AACR privind stabilirea unor cerinte alternative fata de JAR FCL-1 si JAR-FCL-2, în vederea obtinerii, revalidarii sau reinnoirii calificarii de instructor tip – TRI

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PAC FCL OP editia 1/2023

Proceduri de Aeronautică Civilă privind certificarea și supravegherea organizațiilor de pregătire pentru personal navigant ediția 1/2023, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D568/2023
2.

PAC FCL Ed. 2/2023

Procedura de Aeronautică Civilă pentru Certificarea Personalului Navigant, ediția 2/2023
3. PAC-LCTA, Ed. 07/2023 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 7/2023, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1018/2023
4. PAC- MED, Ediția 2023 Proceduri de Aeronautică Civilă: Examinarea medicală a personalului aeronautic civil și asistenta medicala pentru siguranta zborului, Ediţia 2023, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 235/09.03.2023
5. PAC AEC ed 1/2022 PAC-AEC “Procedura de aeronautică civilă pentru acreditarea entităților calificate” ediția 1/2022 aprobat[ prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 223/2022
6. PAC-LPAN-P, Ed. 03/2024

Procedurii de Aeronautică Civilă PAC – LPAN P:  „Licențierea personalului aeronautic navigant parașutist” ediția 3 /2024, ce a fost aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D100 din 14.02.2024.

7. PIAC-LCITA, Ed. 1/2015, Amd. 1/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor Informare Trafic Aerian, Ediţia 1/2015 - Amendamentul nr.1/2016, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1120/21.12.2016.
8. PAC-LMET, Ed. 04/2022 Procedura de Aeronautică Civilă PAC-LMET „Licența de meteorolog aeronautic” Ediția 4/2022
9. PIAC-LIC, Ed. 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Proceduri de eliberare a documentelor de certificare pentru piloții de avioane și elicoptere, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D04/07.01.2016
10. PIAC-LPAN-PPBL, Ed. 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere, Editia 1/2015, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D584/31.07.2015
11. PAC-EXAM, ed.1 amd.1/2023 Procedura de Aeronautică Civilă pentru examinarea teoretică a personalului aeronautic PAC-EXAM, Ediția 1 Amd.1/2023, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D762/2023, modificată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D288/2024

12.

PIAC-LDOZ, Ed. 01/2007
Vezi si OMTCT 1288/2006
Vezi si OMTI 382/2010

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Dispecerilor Operaţiuni Zbor, Ediţia 01/2007, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D66/23.01.2007

13.

PIAC-FCL/E Proceduri şi instrucţiuni privind emiterea/reemiterea/modificarea/ reînnoirea autorizaţiei de examinator (pilot), ediţia 5/2011, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr. D1021/06.11.2003;
14. Procedura-CPD editia 1/2020
Procedura-CPD “Procedura pentru certificarea piloților la distanță” editia 1/2020 aprobata prin Decizia DG al AACR nr. 583/30.12.2020
15. PAC-ATSEP, Ed.2/2023

Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civila - Licentierea Personalului Electronist pentru Siguranta Traficului Aerian

16. PIAC-LPN Partea A Ed. 3 Amdt 2/2003

Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civila - PIAC LPN Partea A - Piloti avioane si elicoptere, editia 3/amdt 2/2003

 

Decizia DG al AACR privind inscrierile la examinarile teoretice prin portal.caa.ro

 

4. Mijloace alternative de conformitate (AltMOC)
 
Cerințele cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare sunt uneori completate cu AMC (mijloace acceptabile de conformitate), dezvoltate de EASA. Respectarea acestor AMC permite certificarea de conformitate cu cerințele regulamentului de baza.
Regulamentul EASA prevede posibilitatea ca autoritățile naționale să permită unei persoane sau organizație reglementată să utilizeze un mijloc de conformitate alternativ (AltMOC) pentru a demonstra conformitatea cu o cerință sau pentru a dezvolta un nou AMC, atunci când EASA nu a dezvoltat AMC pe acest subiect. De asemenea, autoritatea națională poate dezvolta un AltMOC. Pentru punerea în aplicare a unui AltMOC trebuie să se respecte prevederile  regulamentului european de bază şi a normelor sale de aplicare şi să se îndeplinească obiectivele unui AMC. Pentru a finaliza un AltMOC prezentat de o persoană sau o organizație reglementată poate fi necesar un audit de studiu.
ORA.GEN.120 și ORO.GEN.120 stabilesc faptul că punerea în aplicare a AltMOC de către organizațiile de pregătire aprobate (ATO) este supusă aprobării de către AACR în prealabil, și indică ce trebuie făcut în scopul obținerii acestei aprobări.
ARA.GEN.120 și ARO.GEN.120 stabilesc obligațiile AACR, atunci când acordă aprobarea prealabilă și atunci când se adoptă AltMOC care vor fi utilizate de persoane şi organizații reglementate. Astfel, fiecare AltMOC este transmis către EASA, care îl va evalua. Rezultatul acestei evaluări este un factor care poate duce la reexaminarea punerii în aplicare a AltMOC.
Una dintre obligațiile AACR este de a notifica EASA pentru AltMOC propuse de o persoană sau o organizație reglementată.
 
AACR va utiliza un formular pentru notificări.
 
Pentru mai multe informații despre AMC și AltMOC, vă rugăm să consultați link-ul https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs
 

Ultima actualizare: 15/04/2024, 08:23:53