Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Piloți de planor și balon (Regulamentul (UE) nr. 1178/2011)

În conformitate cu art. ARA.GEN.205 (a)(2) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, între AACR și Aeroclubul Românieia fost încheiat acordul documentat nr. 32425 și începând cu data de 28.12.2021 Aeroclubul României este acreditat ca entitate calificată (EC) pentru domeniul PEL-piloți de balon și planor.

Serviciul de Certificare Personal Balon și Planor (SCPBP) din cadrul Aeroclubului României efectuează certificarea piloților de planor și balon în baza certificatului de acreditare RO/EC-01.

 2. Aeronave ultraușoare motorizate (ULM)

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, ediția martie 2020, autoritate compententă este desemnată Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

În baza prevederilor art. 6, alin, (1) și (3) din Codul aerian, ediția martie 2020 și a procedurilor AACR conexe, atribuțiile autorității de certificare, prevăzute în reglementările RACR - LPAN ULM și RACR - CCO ULM, se exercită de către Aeroclubul Romaniei (AR).

Activitatea entității calificate mai sus menționate se desfășoară sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR.

CADRUL LEGISLATIV SPECIFIC

Acte normative europene:

 • Regulamentul (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010,
 • Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului,
 • Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave.

Instruirea pilotilor ULM

 1. Lista organizatiilor de instruire
 2. Cursuri de instruire: avion ultraușor și autogir/motodeltaplan/elicopter ultraușor/motoparapantă
 3. Baza de întrebări examinare piloți ULM

3. Aeronave ultraușoare nemotorizate (AUN)

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, ediția martie 2020, autoritate compententă este desemnată Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

În baza prevederilor art. 6, alin, (1) și (3) din Codul aerian, ediția martie 2020 și a procedurilor AACR conexe, atribuțiile autorității de certificare, prevăzute în reglementările RACR - LPAN AUN și RACR - CCO AUN, se exercită de către:

Activitatea entităților calificate mai sus menționate se desfășoară sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR.

4. Parașute civile

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, ediția martie 2020, autoritate compententă este desemnată Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

În baza prevederilor:

 1. art. 6, alin, (1) si (3) din Codul aerian, ediția martie 2020; și
 2. Capitolului 11 din RACR LPAN P "Licențierea personalului aeronautic parasutist"; și
 3. art. 6.1 "Generalități", alin. (1) si (2), Capitolului VI "Autorizarea entităților calificate" din RACR CP "Certificarea parașutelor"

AACR a autorizat Aeroclubul Romaniei (AR) pentru a desfășura activități de certificare a tehnicii aeronautice și a personalului navigant astfel:

 1. organizarea examinărilor teoretice și practice (la sol și în salt/zbor);
 2. emiterea documentelor de certificare/calificare;
 3. certificarea de navigabilitate a parașutelor;
 4. certificarea personalului de întreținere și reparații parașute;
 5. gestionarea registrelor.

CADRUL LEGISLATIV SPECIFIC

Acte normative europene

Regulamentul (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010

PERSONAL DESEMNAT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERTIFICARE

 1. Inspecții de navigabilitate- Lista personalului desemnat
 2. Certificare personal tehnic de întreținere și reparații parașute- Lista personalului desemnat
 3. Validare documente de admisibilitate emise de autorități competente din state terțe- Lista personalului desemnat
 4. Certificare personal navigant (parașutiști)- Lista personalului desemnat
 5. Validare licențe personal navigant (parașutiști) emise de autorități competente din state terțe- Lista personalului desemnat

PERSONAL AUTORIZAT PENTRU A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE TEHNICĂ AERONAUTICĂ

 1. Tehnicieni clasa a II-a- Senior Rigger
 2. Tehnicieni clasa a I-a- Master Rigger
Ultima actualizare: 26/10/2023, 07:36:47