Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Începând cu data de 01.02.2022, toate examinările teoretice pentru obținerea licenței ATPL(A/H), CPL(A/H) și IR se vor susține exclusiv cu utilizarea bazei de date EASA, versiunea  ECQB 2021. În prezent AACR utilizează versiunea ECQB8.

Candidații care au început deja setul de examinări teoretice cu versiunea ECQB8 vor putea să continue cu această versiune până la data de 31.01.2022. Candidații care nu au finalizat tot setul de examinări teoretice până la data de 31.01.2022 vor continua examinările cu versiunea ECQB2021.

Candidații care vor opta să susțină examinarea teoretică cu versiunea ECQB2021 trebuie să se asigure că programul de pregătire parcurs în cadrul ATO este în concordanță cu subiectele versiunii ECQB2021.

Informații suplimentare referitoare la conținutul ECQB2021 și al programului de pregătire asociat, se găsesc la următorul link: https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă Română oferă posibilitatea de examinare teoretică pentru calificarea BIR (Basic Instrument Rating) prevăzută în art. FCL.835 din Regulamentul (EU) 1178/2011, începând cu data de 15.09.2021. Pentru examinarea teoretică în vederea obținerii calificării de zbor instrumental de bază (Basic Instrument Rating - BIR), AACR utilizează exclusiv versiunea bazei de date EASA - ECQB2021 care se conformează cu noul program de pregătire și obiectivele de pregătire publicate în amendamentele  4, 6, 8 și  10 la AMC/GM din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Partea FCL. Informații suplimentare se găsesc la următorul link: https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb.

Înscrierea la examen se face la adresa: planexam@caa.ro (Biroul Examinări)

Pentru emiterea licenței de zbor instrumental de bază (BIR), solicitanții trebuie să susțină examenul de competență lingvistică la limba engleză. Informații referitoare la acest examen se găsesc la următorul link: https://www.caa.ro/ro/pages/competenta-lingvistica-piloti

Autoritatea Aeronautică Civilă Română oferă posibilitatea de examinare teoretică utilizând conţinutul European Central Question Bank (ECQB) 2021 pentru licenţele tip ATPL(A), ATPL(H), CPL(A), CPL(H), IR(A) si IR(H) din Regulamentul (EU) 1178/2011, începând cu data de 15.09.2021. Înscrierea la examen se face la adresa: planexam@caa.ro (Biroul Examinări)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română oferă posibilitatea de examinare teoretica  în locaţia Doha (QATAR) similar condiţiilor din sediul din Bucureşti, pentru licenţele tip ATPL(A), ATPL(H), CPL(A), CPL(H), IR(A) si IR(H) din Regulamentul (EU) 1178/2011, începând cu data de 15.09.2021. Înscrierea la examen se face la adresa: planexam@caa.ro (Biroul Examinări).

3. Regulile de acces RCAA pe perioada stării de alertă din cauza pandemiei de COVID-19 Pe perioada stării de alertă, dacă incidența cumulativă la 14 zile în București este mai mare de 6/1.000 de locuitori, accesul la sediul Autorității Aeronautice Civile Române R.A. este permis numai
persoanelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții, cu excepția angajaților RCAA: a) sunt vaccinați împotriva SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; b) prezintă rezultat negativ la un test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 efectuat în ultimele 72 de ore; c) prezintă un rezultat negativ certificat al unui test rapid antigen pentru SARS-CoV-2 efectuat în ultimele 48 de ore; d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi de la confirmarea infecției cu SARS-CoV-2. Accesul în instituție este permis numai: a) după finalizarea triajului epidemiologic; b) după finalizarea procedurilor de dezinfecție a mâinilor; c) după depunerea certificatului digital al Uniunii Europene/documentelor compatibile cu acest certificat, pe hârtie sau în format electronic, care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, testarea sau trecerea prin boala. Aceste documente vor fi verificate la intrare cu aplicația mobilă << Verificare DCC >>. Persoanele fizice care provin din state în care autoritățile nu eliberează certificate/documente
digitale ale Uniunii Europene compatibile cu aceste certificate, trebuie să prezinte, pe suport de hârtie sau în format electronic, documente care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, testarea sau care au
trecut prin boala. d) cu măști de față.
Ședințele de examen teoretic sunt organizate de RCAA cu participarea unui număr de persoane până la 50% din capacitatea maximă a spațiului destinat examenului, asigurându-se o suprafață de minim 2 metri
pătrați
pentru fiecare persoană.

2023.04.26 Decizie eliberare adeverinte prin portal aprobata

2023.05.22 Decizie derogare PAC FCL - PAC EXAM aprobata

Ultima actualizare: 25/05/2023, 09:47:00