Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. 

Situații financiare anuale 2012

2. 

Raportul auditorului financiar 2012

3. 

Situatii financiare anuale 2013

4. 

Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2013

5. 

Raportul auditorului financiar 2013

6. 

Situatii financiare anuale 2014

7.

Note explicative situatii financiare 2014

8. 

Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2014

9.

Raportul auditorului financiar 2014

10. 

Raportari contabile semestrul I 2014

11.

Raportare contabila semI 2015

12.

Situatii financiare 2015

13.

Raportul administratorilor AACR 2015

14.

Note explicative bilant 2015

15. 

Raport auditorului privind situatii financiare 2015

16. 

Raportare contabila sem I 2016

17. 

Raportul administratorilor anul 2016

18.

Situatii financiare 2016 cu note explicative

19.

Raportul auditorului privind Situatiile financiare 2016

20.

Raportul Administratorilor aferent Situatiilor Financiare incheiate pentru anul 2017

21.

Situatii Financiare la 31.12.2017

22.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru anul incheiat la 31.12.2017

23.

Raportul Auditorului Independent cu privire la Situatiile Financiare aferente anului 2017

24.

Raportari contabile sem.I 2017

25.

Raportari contabile sem I 2018

26.

Extras CA aprobare situatii financiare aferente anului 2018

27.

Rap admin 2018

28.

RAPORT AUDIT SITUATII FINANCIARE 2018

29.

Situatii financiare 31.12.2018

30.

DECLARATIE AR.30 LEGEA CONTABILITATII

31.

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 2018

32.

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 30.06.2020

33.

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE-SEM I 2020

34.

BALANTA DE VERIFICARE SIT FINANCIARE ANUALE 2019

35.

DECLARATIE ART 30 SIT FINANCIARE ANUALE 2019

36.

HOTARARE CA APROBARE SITUATII FINANCIARE ANUALE 2019 SI REPARTIZARE PROFIT

37.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATII FINANCIARE ANUALE 2019

38.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PT SIT FINANCIARE ANUALE PT ANUL 2019

39.

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT PT SITUATII FINANCIARE ANUALE AN 2019

40.

SITUATII FINANCIARE ANUALE AACR PT ANUL 2019

41.

NOTE BILANT 2018

42.

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE 2019

43.

BILANT 2016

44.

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2020

45. DECLARATIE ART 30 SITUAȚII FINANCIARE 2020
46. HOTĂRÂRE CA APROBARE SITUAȚII FINANCIARE ANUALE - 2020
47. NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚII FINANCIARE ANUALE - 2020
48. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT SITUAȚII FINANCIARE ANUALE - 2020
49. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE - 2020
50. SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ALE AACR PT. ANUL 2020
51. RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2021
52. SITUATII FINANCIARE ANUALE AFERENTE ANULUI 2021
53. DECLARATIA IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 30 DIN LEGEA CONTABILITATII
54. HOTARAREA NR.47 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA AACR
55. NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE AFERENTE ANULUI 2021
56. RAPORTUL ADMINISTRATORILOR RA AACR PENTRU ANUL 2021
57. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
58.

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA LA 31.12.2021

59.

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE 30.06.2022

60.

BALANTA DE VERIFICARE 30.06.2022

61.

BALANTA VERIFICARE SINTETICA 2022

62. SITUATII FINANCIARE ANUALE ALE AACR PT ANUL 2022
63.

DECLARATIE ART 30 LEGEA CONTABILITATII 2022 

64.

HOT CA NR 50 APROBARE SI SITUATII FINANCIARE 2022

65.

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022

66.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022

67.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PT ANUL 2022

68.

BALANTA DE VERIFICARE 30.06.2023

69.

RAPORTARE CONTABILA SEMESTRIALA 2023  

 

Ultima actualizare: 11/12/2023, 08:06:08