Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Legislaţie europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Decizia Comisiei C(2015)8005 din 16.11.2015

de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviaţiei care conţin informaţiile menţionate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

►M1: Decizia Comisiei C(2021) 996 din 19.02.2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 8005 a Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației care conțin informațiile menționate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

►M2: Decizia Comisiei C(2019)132 din 23.01.2019 de modificare a  Deciziei C(2015) 8005 a Comisiei în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației.

►M3: Decizia Comisiei C(2018)4857 din 27.7.2018 de modificare a Deciziei C(2015)8005 în ceea ce priveste utilizarea sistemelor de utilizare a explozibililor pentru efectuarea controlului de securitate a bagajelor de mână, al lichidelor, aerosolurilor și gelurilor.

►M4: Decizia Comisiei C(2017) 3030 din 15.5.2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015)8005 în ceea ce priveste clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri de scuritate a aviației.

 Acest document poate fi solicitat AACR, spre vizualizare, în baza principiului necesității de a cunoaște.

 

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 05.11.2015 (consolidat)

de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015
►M2: Regulamentul (UE) nr. 815/2017 din 12.05.2017
►M3: Regulamentul (UE) nr. 55/2018 din 09.01.2018
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2019/103 din 23.01.2019
►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/413 din 14.03.2019
►M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1583 al Comisiei din 25.09.2019 (ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU 31.12.2021)
►M7: Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/111 al Comisiei din 13.01.2020 (punctul 1 litera (b) și punctul 2 litera (b) din anexa la prezentul regulament se aplică de la 01.04.2020)
►M8: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/910 al Comisiei din 30.06.2020

►M9: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/255 al COMISIEI din 18 februarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației

3. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei Europene din 26.01.2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice
4. Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18.12.2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative
5.
Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 (consolidat)
de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008
►M1: Regulamentul (UE) nr. 297/2010 din 09.04.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr. 720/2011 din 22.07.2011
►M3: Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 din 10.11.2011
►M4: Regulamentul (UE) nr. 245/2013 din 19.03.2013
6.  Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.03.2008 (consolidat) privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002
►M1: Regulamentul (CE) nr. 18/2010 din 08.01.2010
7. Decizia (UE) 2021/2147 a Comisiei din 3 decembrie 2021 privind aprobarea echipamentelor de securitate a aviației civile cărora li s-a acordat „marca UE” 


2. Legislație națională
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. HG nr. 416/07.04.2021
Hotărârea Guvernului nr. 416/07.04.2021 pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației
2. OMT nr.1079/11.06.2018 Ordinul nr. 1079/2018 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC
PNPSAC Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile
3. OMT nr. 365/05.05.2016 Ordinul nr. 365/06.05.2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
4. HG nr. 842/07.10.2015 Hotărârea Guvernului nr. 842/07.10.2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
5. OMT nr.1613/04.12.2014
Ordinul nr. 1613/2014 pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA 
PNCC-SECA Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
6. OMT nr. 1547/19.12.2013 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/19.12.2015 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe
7. OMT nr.1406/14.11.2013 Ordinul nr. 1406/2013 privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile 
Legea 149/23.07.2012 Legea nr.149/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 
OG nr. 17/24.08.2011 Ordonanța Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
8. OMTI nr. 879/24.08.2009 Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
 
Metodologia de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
Anexa la OMTI 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
9. OUG nr. 7/16.02.2022 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 16 februarie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019
10. Ordin nr.272/9.508/172/2022/M.23/2023

ORDIN nr. 272/9.508/172/2022/M.23/2023 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

11. Ordin nr.1780/2018

Ordinul nr. 1780/2018 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe


3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PAC-LME - Ed.2/2022 Procedură Aeronautică Civilă: ”Emiterea și gestionarea legitimaţiilor de membru de echipaj pentru membrii de echipaj angajați de transportatorii aerieni români”, ediția 2/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D589/21.10.2021
►M1: Decizia Directorului General al AACR nr. D39/2022
2. PAC-RACIC- Ed.1/2022

Procedură Aeronautică Civilă: "Raportarea anuală privind controlul intern al calității", ediția 1/2022, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D636/19.10.2022

Anexa Excel

Raport Word


4. Circulare de informare aeronautică
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CIA:SAC/001 Circulară de informare aeronautică: Informații de securitate a aviației civile pentru aeroporturile din Republica Camerun și Republica Centrafricană 18.12.2015
2. CIA:SAC/002  Circulară de informare aeronautică: Concordanța între reglementările din domeniul securității aviației civile 29.01.2016
Ultima actualizare: 11/12/2023, 08:37:23