Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Transportul bunurilor periculoase pe calea aerului trebuie să respecte reglementările naționale și internaționale menite să prevină riscurile pentru oameni, proprietate și mediu. Aceste reglementări se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în obiectul de activitate activități care au legătură cu transportul aerian de bunuri periculoase sau trebuie să respecte interdicțiile de transport aerian de bunuri periculoase pe calea aerului (operatorilor aerieni, expeditorilor, intermediari pentru transportul aerian, managerilor de aerodromuri, centrelor de pregătire pentru personalul cu atribuții legate de transportul aerian de bunuri periculoase, etc.).

Pliante și alte informații privind transportul aerian de bunuri periculoase
  • Pliante și informații pentru aviația generală (link)
  • Conținutul informațiilor necesare a se regăsi în manualele de operațiuni ale operatorilor aerieni în funcție de tipul de operațiuni efectuate. (TBD).

 

Ultima actualizare: 12/04/2024, 10:16:00