Toți împreună, servind aviația civilă

Regulamente aplicabile
  • Reglementarea aeronautică de aviație civilă RACR-TABP, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015;
  • Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
 
Proceduri aplicabile
  • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
Ultima actualizare: 21/09/2021, 11:28:41
Recensământul populației și locuințelor 2021