Toți împreună, servind aviația civilă

Regulamente aplicabile
  • Reglementarea aeronautică de aviație civilă RACR-TABP, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015;
  • Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
 
Proceduri aplicabile
  • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
 
Alte informații
Expeditorii trebuie să îndeplinească o serie de obligații atunci când prezintă bunuri periculoase la transportul aerian. Aceste obligații se referă la:
  • pregătirea personalului,
  • clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea, depozitarea și manipularea bunurilor periculoase și documentația aferentă (inclusiv declararea bunurilor periculoase).
Aceste obligații sunt prevăzute în anexa 18 a Organizației de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului de bunuri periculoase referitor la aceasta (Doc 9284 AN / 905 și contra cost) , în ultima lor actualizare.

 
Fișă tehnică de securitate (MSDS)
  • Fișa cu date de securitate a unui produs, pregătită de furnizor (producător, importator sau distribuitor), oferă informații despre pericolele acestui produs. Specifică, de asemenea, posibila clasificare a produsului ca produs periculos în ceea ce privește reglementările: numărul UN, clasa / diviziunea etc. Aceste informații figurează în secțiunea 14 a fișei cu date de securitate.
Ultima actualizare: 19/02/2021, 11:23:40
Recensământul populației și locuințelor 2021