Toți împreună, servind aviația civilă

Regulamente aplicabile
 
Atât Regulamentului european (UE) nr. 965/2012, cât și reglementarea națională RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Materialului de orientare privind răspunsul de urgență la incidentele aviatice care implică bunuri periculoase („Emergency Response Guidance For Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods”) - ICAO Doc 9481-AN/928, la ultima ediție.

Proceduri aplicabile
  • În scopul respectării (UE) nr. 965/2012 - „Mijloace acceptabile de conformitate și material de îndrumare” emise de Agenția Europeană (publicate pe site-ul web al EASA ca decizii ED).
 
Mai multe detalii și acces la documentele menționate le găsiți la punctul ” Air Operations” de pe pagina de internet EASA la adresa: https://www.easa.europa.eu/regulations.
  • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
Ultima actualizare: 21/09/2021, 11:16:58
Recensământul populației și locuințelor 2021