Toți împreună, servind aviația civilă

Organizațiile existente ce dețin autorizări conform Subpartea F  și/sau Subpartea G a Părții M din regulamentul (UE) 1321/2014 , trebuie să obțină o nouă autorizare în conformitate cu Partea CAO (organizație cu privilegii combinate)   până la 24 martie 2022

Detalii referitoare la procesul de tranziție sunt menționate în NN 005 https://www.caa.ro/uploads/pages//NN_5_informare%20tranzitie%20rev.1.pdf

Tranziția la o organizație Partea 145 nu este posibilă.

Procedura utilizată pentru autorizarea ca organizație Part CAO poate fi accesată aici

Formularele utilizate în procesul de autorizare pot fi descărcate  de la adresa https://www.caa.ro/ro/pages/formulare-dn%20  pct 10.

 

 

Ultima actualizare: 19/05/2021, 09:17:45
Recensământul populației și locuințelor 2021