Toți împreună, servind aviația civilă

1. ÎNMATRICULAREA AERONAVELOR CIVILE
* Cerere rezervare înmatriculare / identificare (F-PI-AW-IAC-219) ;
* Cerere de înmatriculare (F-PI-AW-IAC-220) ;
* Cerere de modificare a datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile - RUIAC (F-PI-AW-IAC-221) ;
* Cerere de radiere (F-PI-AW-IAC-222) ;
* Cerere de emitere a duplicatelor (F-PI-AW-IAC-223) ;
* Cerere de identificare (F-PI-AW-IAC-225) ;

2. CERTIFICAREA DE NAVIGABILITATE A AERONAVELOR CIVILE
* Certificat de navigabilitate / navigabilitate restrictiv:  Formular F-PIAC-AW-CNV_1.01 ed 2
* Certificat de evaluare a navigabilității: Formular F-PIAC-AW-CNV_2.01 ed 2
* Certificat de zgomot:  Formular F-PIAC-AW-CNV_3.01 ed 2
* Certificat al echipamentelor radio instalate: Formular F-PIAC-AW-CNV_4.01 ed2
* Cerere emitere duplicat: Formular F-PIAC-AW-CNV-5.01
* Model EASA Form 15c issue 4 

3. ALOCAREA CODURILOR DE ADRESA ALE AERONAVELOR-TRANSPONDER MOD S (24 BIȚI)
Cerere de alocare a unui cod de adresa al aeronavei

4. ÎNREGISTRAREA EMIȚĂTOARELOR 406MHz ELT_PLB
 * Formular cerere înregistrare emiţător 406MHz ELT_PLB (used in aviație) (Formular cerere  PDF  /  WORD )

5. CERTIFICAT DE EXPORT
Formular F-PI-AW-CNE-01

6. PERMIS DE ZBOR PENTRU AERONAVELE CIVILE 
* Formular cerere F- EASA Form 21
* Condiții de zbor  F- EASA Form 18b


7. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE MANAGEMENT AL CONTINUITĂȚII NAVIGABILITĂȚII PART CAMO

* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part CAMO (F-EASA Form 4)  si  Cerinte minime personal nominalizat
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizării conform Part CAMO ( F-EASA FORM 2 / Anexa )
* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de întreținere al aeronavei / notificare aprobare indirectă   (doc )
* Check list manual CAME CAMO (Form F-PI-AW-CAW-CAMO-05 ed 1 doc )

8. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE MANAGEMENT AL CONTINUITĂȚII NAVIGABILITĂȚII PART M SUBPARTEA G
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Partea M, subpartea G  (F-EASA Form 4) si   Cerinte minime personal nominalizat
* Cerere priviind modificarea autorizării conform Part M, subpartea G (F-EASA Form 2)
* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de întreținere al aeronavei / notificare aprobare indirectă   (doc )
* Check list manual CAME MG (Form F-PI-AW-CAW-M_G -05 and 3 doc )

9. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-145, Part M, subpartea F (F-EASA Form 2)
* Formulare specifice autorizării FAA
       - FAA Form 8400-6  Pre-application form și MAG Sect .C - FAA Form 8310-3  Application form -  FAA SAS Vitals Information   
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part 145, Part M, subpartea F (F-EASA Form 4 )
* Cerințe minime personal nominalizat Part 145 , Cerințe minime personal nominalizat Part M Subpartea F
* Cerere aprobare / modificare lista de capabilitati  /  Formatul listei de capabilitati 
* Check list manual MOE - erată pag. 12/51 fabricația componentelor
Lista circulare aplicabile 
* Cerere privind acordarea / modificarea / prelungirea autorizațiilor în conformitate cu RACR-AZAC, Capitolul 7 ( Form AACR-DN 506Form AACR-DN 507 ) 

10. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR CU PRIVILEGII COMBINATE PART CAO
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-CAO ( F-EASA Form 2 / Anexa )
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part CAO ( F-EASA Form 4 ) /  Cerinte minimum personal nominalizat Part CAO
* Check list manual CAE ( F-PI-AW-CAW-CAO-05 ed 1 doc )

11. PERSONAL ÎNTREȚINERE AERONAVE
* Formular obținere / prelungire / reînnoire / extindere licență conform PART 66 -  F-EASA Form_19_
* Cerere de examinare / reexaminare PART 66 -  Formular cod F-PI-AW-ACML-02
* Jurnalul personalului tehnic aeronautic -  Formular cod F-CN-AW-M / 002-01

12. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI A CURSURILOR NON 147
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-147 (F-EASA Form 12)
* Cerere privind autorizarea cursurilor de instruire non 147 / componente  (F-PIAC -AW-NON-01)
* Check list manual MTOE ( Form F-PI-AW-CAW-147-05 doc  )
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part 147 (F- EASA Form 4 )
* Cerințe minime personal nominalizat  Part 147

13. FORMULAR SOLIICTARE EXCEPTARE DE LA CERINȚELE (EU) 1321/2014 ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 71 AL REGULAMENTULUI (EU) NR. 2018/1139
     Formular F-AW-EXC-01
 
 
Ultima actualizare: 08/07/2021, 10:12:35