Toți împreună, servind aviația civilă

1. ÎNMATRICULAREA AERONAVELOR CIVILE
* Cerere rezervare înmatriculare / identificare (F-PI-AW-IAC-219) ;
* Cerere de înmatriculare (F-PI-AW-IAC-220) ;
* Cerere de modificare a datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile - RUIAC (F-PI-AW-IAC-221) ;
* Cerere de radiere (F-PI-AW-IAC-222) ;
* Cerere de emitere a duplicatelor (F-PI-AW-IAC-223) ;
* Cerere de identificare (F-PI-AW-IAC-225) ;

2. CERTIFICAREA DE NAVIGABILITATE A AERONAVELOR CIVILE
* Certificat de navigabilitate / navigabilitate restrictiv:  Formular F-PAC-AW-CNV_1.01 ed 3
* Certificat de evaluare a navigabilității: Formular F-PAC-AW-CNV_2.01 ed 3
* Certificat de zgomot:  Formular F-PAC-AW-CNV_3.01 ed 3
* Certificat al echipamentelor radio instalate: Formular F-PAC-AW-CNV_4.01 ed 3
* Cerere emitere duplicat: Formular F-PAC-AW-CNV-5.01 ed 3
* Model EASA Form 15c issue 4 

* Model formular conformare  cu cerintele Part 26  

3. ALOCAREA CODURILOR DE ADRESA ALE AERONAVELOR-TRANSPONDER MOD S (24 BIȚI)
Cerere de alocare a unui cod de adresa al aeronavei

4. ÎNREGISTRAREA EMIȚĂTOARELOR 406MHz ELT_PLB
 * Formular cerere înregistrare emiţător 406MHz ELT_PLB (folosite in aviație) (Formular cerere    WORD )

     Formularul se transmite la registratura@caa.ro

Pentru orice solicitare de alocare cod transponder și/sau transmițător de urgență se va aplica tariful conform ordinului MTI nr. 1.280/2021 pct 2.13  

5. CERTIFICAT DE EXPORT
Formular F-PI-AW-CNE-01

6. PERMIS DE ZBOR PENTRU AERONAVELE CIVILE 
* Formular cerere F- EASA Form 21
* Condiții de zbor  F- EASA Form 18b


7. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE MANAGEMENT AL CONTINUITĂȚII NAVIGABILITĂȚII PART CAMO

* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part CAMO (F-EASA Form 4)  si  Cerinte minime personal nominalizat
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizării conform Part CAMO ( F-EASA FORM 2  / Anexa )
* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de întreținere al aeronavei / notificare aprobare indirectă   (doc )
* Check list manual CAME CAMO (Form F-PI-AW-CAW-CAMO-05 ed 1 doc )

* Instrument de evaluare SMS (F-SMS AT-01)

8. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-145  (Anexa / F-EASA Form 2)
* Formulare specifice autorizării FAA
       - FAA Form 8400-6  Pre-application form și MAG Sect .C - FAA Form 8310-3  Application form -  FAA SAS Vitals Information   
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part 145  (F-EASA Form 4 )
* Cerințe minime personal nominalizat Part 145 
* Cerere aprobare / modificare lista de capabilitati  /  Formatul listei de capabilitati 
* Check list manual MOE - erată pag. 12/51 fabricația componentelor
Lista circulare aplicabile 
* Cerere privind acordarea / modificarea / prelungirea autorizațiilor în conformitate cu RACR-AZAC, Capitolul 7 ( Form AACR-DN 506Form AACR-DN 507 ) 

9. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR CU PRIVILEGII COMBINATE PART CAO
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-CAO (F-EASA Form 2 cu Anexa Part CAO)
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part CAO ( F-EASA Form 4 ) /  Cerinte minimum personal nominalizat Part CAO
* Check list manual CAE ( F-PI-AW-CAW-CAO-05 ed 1 doc )

10. Autorizarea personalului independent de evaluare  a navigabilității în conformitate cu prevederile  Anexei Vb (Partea-ML)
* Cerere privind obţinerea / modificarea / prelungirea autorizării ca personal independent de evaluare a navigabilității (PIE) F-PAC-AW-ML-PIE-01  

11. PERSONAL ÎNTREȚINERE AERONAVE
* Formular obținere / prelungire / reînnoire / extindere licență conform PART 66 -  F-EASA Form_19_
* Cerere de examinare / reexaminare PART 66 -  Formular cod F-PI-AW-ACML-02
* Jurnalul personalului tehnic aeronautic -  Formular cod F-CN-AW-M / 002-01

12. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI A CURSURILOR NON 147
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-147 (F-EASA Form 12)
* Cerere privind autorizarea cursurilor de instruire non 147 / componente  (F-PIAC -AW-NON-01)
* Check list manual MTOE ( Form F-PI-AW-CAW-147-05 doc  )
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part 147 (F- EASA Form 4 )
* Cerințe minime personal nominalizat  Part 147

13. FORMULAR SOLIICTARE EXCEPTARE DE LA CERINȚELE (EU) 1321/2014 ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 71 AL REGULAMENTULUI (EU) NR. 2018/1139
     Formular F-AW-EXC-01
 
Pentru orice solicitare/evaluare de exceptare  conform art 71 din (UE) 2018/1139 se va aplica tariful conform ordinului MTI nr. 1.280/2021 pct 11.8
 
Ultima actualizare: 22/09/2022, 05:00:07
Recensământul populației și locuințelor 2021