Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. ÎNMATRICULAREA AERONAVELOR CIVILE

Transmiterea formularelor tip utilizate pentru a solicita AACR emiterea unor certificate sau confirmari in baza prevederilor RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile”, documentele anexate acestora precum si plata tarifelor percepute de AACR pentru aceste servicii se realizeaza in prezent in format digital utilizand in acest scop aplicatia existenta pe pagina de internet a AACR. Mai multe detalii si informatii cu privire la acest subiect pot fi accesate aici.2. CERTIFICAREA DE NAVIGABILITATE A AERONAVELOR CIVILE
* Certificat de navigabilitate / navigabilitate restrictiv:  Formular F-PAC-AW-CNV_1.01 ed 3
* Certificat de evaluare a navigabilității: Formular F-PAC-AW-CNV_2.01 ed 3
* Certificat de zgomot:  Formular F-PAC-AW-CNV_3.01 ed 3
* Certificat al echipamentelor radio instalate: Formular F-PAC-AW-CNV_4.01 ed 3
* Cerere emitere duplicat: Formular F-PAC-AW-CNV-5.01 ed 3
* Model EASA Form 15c issue 4 

*formular conformare  cu cerintele Part 26  

3. ALOCAREA CODURILOR DE ADRESA ALE AERONAVELOR-TRANSPONDER MOD S (24 BIȚI)
Cerere de alocare a unui cod de adresa al aeronavei

4. ÎNREGISTRAREA EMIȚĂTOARELOR 406MHz ELT_PLB
 * Formular cerere înregistrare emiţător 406MHz ELT_PLB (folosite in aviație) (Formular cerere    WORD )

     Formularul se transmite la registratura@caa.ro

Pentru orice solicitare de alocare cod transponder și/sau transmițător de urgență se va aplica tariful conform ordinului MTI nr. 1.280/2021 pct 2.13  

5. CERTIFICAT DE EXPORT
Formular F-PI-AW-CNE-01

6. PERMIS DE ZBOR PENTRU AERONAVELE CIVILE 
* Formular cerere F- EASA Form 21
* Condiții de zbor  F- EASA Form 18b


7. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE MANAGEMENT AL CONTINUITĂȚII NAVIGABILITĂȚII PART CAMO

* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part CAMO (F-EASA Form 4 CAMO)  si  Cerinte minime personal nominalizat
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizării conform Part CAMO ( F-EASA FORM 2  /Anexa 1C )
* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de întreținere al aeronavei / notificare aprobare indirectă   (doc )
* Check list manual CAME CAMO (Form F-PI-AW-CAW-CAMO-05 ed 1 doc )

* Instrument de evaluare SMS (F-SMS AT-01 rev 2)

Toate cererile de autorizare/modificare se trimit prin portal.caa.ro

8. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-145  (Anexa / F-EASA Form 2)
* Formulare specifice autorizării FAA
       - FAA Form 8400-6  Pre-application form și MAG Sect .C - FAA Form 8310-3  Application form -  FAA SAS Vitals Information   
* Cerințe minime personal nominalizat Part 145 
* Cerere aprobare / modificare lista de capabilitati  /  Formatul listei de capabilitati 
* Check list manual MOE cu cerinte SMS 
Lista circulare aplicabile 
* Cerere privind acordarea / modificarea / prelungirea autorizațiilor în conformitate cu RACR-AZAC, Capitolul 7 ( Form AACR-DN 506Form AACR-DN 507 ) 

* Instrument de evaluare SMS (F-SMS AT-01 rev 2)

    Toate cererile de autorizare/modificare se trimit prin portal.caa.ro


9. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR CU PRIVILEGII COMBINATE PART CAO
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-CAO (F-EASA Form 2 cu Anexa Part CAO)
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part CAO ( F-EASA Form 4 CAO ) /  Cerinte minimum personal nominalizat Part CAO
* Check list manual CAE ( F-PI-AW-CAW-CAO-05 ed 1 doc )

  Toate cererile de autorizare/modificare se trimit prin portal.caa.ro

10. Autorizarea personalului independent de evaluare  a navigabilității în conformitate cu prevederile  Anexei Vb (Partea-ML)
* Cerere privind obţinerea / modificarea / prelungirea autorizării ca personal independent de evaluare a navigabilității (PIE) F-PAC-AW-ML-PIE-01  

11. PERSONAL ÎNTREȚINERE AERONAVE
* Formular obținere / prelungire / reînnoire / extindere licență conform PART 66 -  F-EASA Form_19_
* Cerere de examinare / reexaminare PART 66 -  Formular cod F-PI-AW-ACML-02
* Jurnalul personalului tehnic aeronautic -  Formular cod F-CN-AW-M / 002-01

12. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI A CURSURILOR NON 147
* Cerere privind acordarea / modificarea autorizațiilor în conformitate cu PART-147 (F-EASA Form 12)
* Check list manual MTOE ( Form F-PI-AW-CAW-147-05 doc  )
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR în conformitate cu Part 147 (F- EASA Form 4 )
* Cerințe minime personal nominalizat  Part 147

* Cerere privind autorizarea cursurilor de instruire non 147 / componente  (F-PAC -AW-NON-01)

  Toate cererile de apobare cursuri de Non 147 se trimit prin portal.caa.ro

13. Ghiduri-conformare continut progam de intretinere
* Aeronave standard part M  M.A.302
* Aeronave standard part ML 
        A1-check list PART ML
        B2 -MIP Baloane
        B3 - MIP Planoare/Motoplanoare
 
14.  EXCEPTARE DE LA CERINȚELE (EU) 1321/2014 ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 71 AL REGULAMENTULUI (EU) NR. 2018/1139
 
      Toate cererile de exceptare si aprobare ALtMOC se trimit prin portalul AACR: portal.caa.ro
  
 
 
 
Ultima actualizare: 11/04/2024, 03:28:03