Toți împreună, servind aviația civilă

Lista aeroporturilor din România prevazute la art.1 alin.2 din HG 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.

AACR îsi exercită atribuțiile de supraveghere a respectării prevederilor HG 455/ 2011 conform Procedurii de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA ed.1/ 2016, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 841/ 23.09.2016.

Supravegherea tarifelor de aeroport de către AACR se face în conformitate cu prevederile Cap. 5 din Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA, ediţia 1/ 2016 coroborat cu prevederile Procedurii privind Emiterea și prelucrarea bazelor de informare aeronautică, cod PIAC-BA, ediția 1/ 2009, amendamentul 2/ 2016.

Ultima actualizare: 02/09/2020, 09:40:44