Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Lista aeroporturilor din România prevazute la art.1 alin.2 din HG nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.

AACR îsi exercită atribuțiile de supraveghere a respectării prevederilor HG nr. 455/ 2011 conform Procedurii de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor HG nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA, ed.1/ 2016, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 841/ 23.09.2016.

Supravegherea tarifelor de aeroport de către AACR se face în conformitate cu prevederile Cap. 5 din Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor HG nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA, ed.1/ 2016 coroborat cu prevederile Procedurii privind Emiterea și prelucrarea bazelor de informare aeronautică, cod PIAC-BA, Ed.1/2009, amendamentul 2/ 2016.

 • La nivel național

  Nr. crt.

  Tipul şi Codul Actului Normativ

  Titlul Actului Normativ

  1. OMTI nr.744/23.09.2011 (consolidat)

  Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport

  ►M1: OMT nr. 2178/29.11.2012

  2. HG nr. 455/04.05.2011 Hotărârea Guvernului privind tarifele de aeroport
    
Ultima actualizare: 23/01/2023, 12:45:31