Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Cadru legislativ european

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul (UE) 1139/2018

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

2. Regulamentul (UE) nr. 139/2014  (consolidat)

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

►M1: Regulamentul (UE) nr. 2018/401 al Comisiei din 14.03.2018

►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020

►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020

►M4: Regulamentul (UE) nr. 2020/1234 al Comisiei din 09.06.2020

►M5: Regulamentul delegat (UE) 2020/2148 al Comisiei din 08.10.2020

►M6: Regulamentul delegat (UE) 2022/208 al Comisiei din 14.12.2021

►M7: Regulamentul delegat (UE) 2024/405 al Comisiei din 30.01.2024 (aplicabil din 01.05.2025)

Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from June 2023) 

Easy Access Rules for the Basic Regulation (Revision from January 2023)

3.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010

►M1: Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015

►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016

►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/835 al Comisiei din 12 mai 2017

►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/886 al Comisiei din 26 iunie 2020

►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020

►M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020

►M7: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/404 al Comisiei din 30.12.2024 (aplicabil din 01.05.2025, cu excepția punctului 22 din anexă)

Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA)(Revision from February 2023)

4.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 123/2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/123 al Comisiei din 24 ianuarie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 al Comisiei

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 01.03.2017 (consolidat)

de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020

►R1: Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 (06.04.2020)

M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020

M4: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/665 al Comisiei din 22.04.2021

M5: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/1338 al Comisiei din 11.08.2021

 M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/403 al Comisiei din 30.01.2024 (aplicabil din 01.05.2025)

Easy Access Rules for ATM-ANS (Revision from February 2023)

6. Regulamentul (UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE

                                                                                                                                    Decizii ale Directorului General EASA

1.

AMC/GM R (UE) 139/2014

Initial Issue

Amendamentul 1

Amendamentul 2

Amendamentul 3

Issue 1, Amendament 4

Issue 1, Amendament 5

Issue 1, Amendament 6

Issue 1, Amendament 7

Issue 1, Amendament 8 

2.

CS/GM

Pentru respectarea R (UE) 1139/2018 anexa VII CE-BR 

Initial Issue

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 1 CS-HPT

Issue 5

Issue 6

3.

AMC/GM R (UE) 923

Initial Issue

Amendamentul 1

Amendamentul 2

Documente emise de EASA pentru respectarea Regulamentelor Europene

1.

SIB 2023-05 Possible Risks Emerging During Summer 2023

2.

SIB 2022-11

SAE Type II, III and IV Aircraft Anti-Icing Fluid Application

3.

SIB 2022-06

Risks Emerging During Ramp-up of Aviation Activities

4.

SIB 2021-15

Origination and Issuance of SNOWTAM for Promulgating Information on Runway Surface Conditions – Global Reporting

5.

SIB 2021-12R1

Use of Aeronautical Terminal Information Service by Air Traffic Services Units to Promulgate Information on Runway Surface Conditions – Global Reporting Format

6.

SIB 2021-11

Content of Aeronautical Information Publication – Assessment and Reporting of Runway Surface Conditions (GRF)

7. 

SIB 2020-07R2

Progressive Restart of Aerodrome Operations after Complete or Partial Closure

8.

SIB 2020-17

Higher Code Letter Operations

9.

SIB 2020-13

Provision of Groundhandling Services at Aerodromes

10.

SIB 2020-12

NOTAM Format on COVID-19 Measures

11.

SIB 2020-02R5

Coronavirus COVID-19 Pandemic — Operational recommendations

12.

SIB 2020-06

Use of DuPont Kathon FP 1.5 Biocide

13.

SIB 2019-02

Explosive Door Openings on Parked Aeroplanes

14.

SIB 2018-10R1

Super Absorbant Polymers (SAP) Contamination of Jet Fuel

15.

SIB 2018-09

Non Recognition of Aeroplanes by Advanced Visual Docking Systems at Aerodromes

16.

SIB 2018-02

Runway Surface Condition Reporting

17.

SIB 2018-01

Information on Materials Used for Runway and Taxiway De/Anti-Icing

18.

SIB 2017-08

Access for Rescue and Fire Fighting Services at Aerodromes

19.

SIB 2015-28

Passenger Awareness on the risks of Lithium Batteries

20.

SIB 2015-25

Publication of declared distances for runways where intersection take-offs take place

21.

SIB 2015-20

Possible Disruption of Instrument Landing System Signal

22.

SIB 2012-09R1

Effects of Space Weather on Aviation

 

2. Cadru legislativ național

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1.

Codul aerian al României

Aprobat prin Legea nr. 21/18.03.2020 (în vigoare 19.06.2020)

2.

OMT nr. 1309/08.09.2014

ORDIN nr. 1.309 din 8 septembrie 2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

3.

OMT nr. 66/22.01.2008

ORDIN nr. 66 din 22 ianuarie 2008 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile

4.

RACR-AD-ADS

Reglementare aeronautică civilă română ”Autorizarea dispecerilor sol”, Ediția 1/2016, aprobată prin OMT nr. 1193/29.09.2016

5.

RACR-AD-CADC

Reglementarea aeronautică civilă română „Certificarea aerodromurilor civile”, Ediția 1/2023, aprobată prin OMTI nr. 832/29.03.2023

6.

RACR-AD-PETA

Reglementarea aeronautică civilă română „Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor”, Ediția 3/2022, aprobată prin OMTI nr. 2318/2022

7.

RACR-AD-PETH

Reglementare Aeronautică Civilă Română „Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor”, Ediția 3/2014, aprobată prin OMT nr. 1312/16.09.2014, modificat prin OMT nr. 148/02.03.2015

8.

RACR-AD-COMSS

Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată prin OMT nr. 439/16.08.1999

 9.

RACR-WGS-84

Reglementarea aeronautică civilă română „Măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84)”, Ediția 2019, aprobată prin OMT nr. 1042/16.07.2019

 10.

RACR-AVZ

Reglementare aeronautică civilă română „Emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României”, Ediția 2/2020, aprobată prin OMTIC 893/21.04.2020

 11.

RACR-AIS

Reglementare aeronautică civilă română "Serviciul de informare aeronautică", Ediția 4/2020, aprobată prin OMTIC nr. 1785/21.09.2020

 12.

RACR-HA

Reglementare aeronautică civilă română "Hărți aeronautice", Ediția 3/2015, aprobată prin OMT nr. 767/23.06.2015, modificat prin OMTIC nr. 1875/06.10.2020

 13.

RACR-CPPZI

Reglementare aeronautică civilă română "Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental", Ediția 2/2018, aprobată prin OMT nr. 1307/29.08.2018

 14.

RACR-ATS

Reglementare aeronautică civilă română “Serviciile de trafic aerian”, Ediția 3/2014, aprobată prin OMT 1723/30.12.2014, modificat prin OMT nr. 1591/ 01.11.2017 și OMTIC nr. 642/12.02.2020

 15.

OMAI nr. 75/27.06.2019

Ordin nr. 75/27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
PIAC și Decizii ale Directorului General al AACR în aplicarea Regulamentelor Europene
1. Decizia 216/07.03.2018 Aplicarea AMC/GM din anexa 2 la R (UE) 139/2014 de către AACR
2. PIAC-AD-139 consolidat 2023 Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă "Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 139/2014", PIAC-AD-139, Ediția 1/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018, consolidat cu Amendamentul 1/2019, Amendamentul 2/2020, Amendamentul 3/2021și Amendamentul 4/2023
3. PAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE Procedură de Aeronautică Civilă "Metodologia de audit/inspecție aplicabilă domeniului aerodromuri", Ediţia 01/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D581/21.10.2021
PIAC în aplicarea Legislației naționale
4. PAC-AD-CADC 
Procedură de Aeronautică Civilă "Certificarea aerodromurilor civile", Ediţia 01/2023, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D488/16.06.2023
5. PIAC-AD-PSU Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Planul de urgenţă al aerodromului", Ediţia 1/2012, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D636/24.07.2012
6. PIAC-AD-SSI Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor", Ediţia 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D948/17.10.2016
Amendamentul 1/2019 Amendamentul 1 la PIAC-AD-SSI, Ediția 2/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1131/20.11.2019
Amendamentul 2/2020 Amendamentul 2 la PIAC-AD-SSI, Ediția 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D56/23.01.2020
7. PIAC-AD-MA Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă "Mentenanţa aerodromurilor", Ediţia 4/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D998/15.10.2019
Amendamentul 1/2020 Amendamentul 1 la PIAC-AD-MA, Ediția 2/2019, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D137/19.02.2020
8. PIAC-AD-SMGCS Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Siguranța pe suprafața de mișcare", Ediţia 1/2015, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D698/16.09.2015
Amendamentul 1/2019 Amendamentul 1 la PIAC-AD-SMGCS, Ediția 1/2015, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1136/20.11.2019
Amendamentul 2/2020 Amendamentul 2 la PIAC-AD-SMGCS, Ediția 1/2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D55/23.01.2020
9. PIAC-AD-LVP Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Conținutul și aprobarea procedurilor pentru operare în condiții de vizibilitate redusă", Ediția 2/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1198/28.12.2018
Amendamentul 1/2019 Amendamentul 1 la PIAC-AD-LVP, Ediția 2/2018, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1132/20.11.2019
10 PIAC-AD-IPAD Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Instruirea personalului de aerodrom", Ediţia 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D989/09.10.2017
Amendamentul 1/2019 Amendamentul 1 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1134/20.11.2019
Amendamentul 2/2020 Amendamentul 2 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D564/09.12.2020
11. PIAC-AD-CSMS Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Cerinţe de implementare a sistemului de management al siguranţei pe aerodromurile civile", Ediţia 2/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D940/05.12.2014
Amendamentul 1/2019 Amendamentul 1 la PIAC-AD-CSMS, Ediția 2/2014, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1133/20.11.2019
12. PIAC-AD-SCOBST consolidat 2022 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Supravegherea şi controlul obstacolelor", Ediţia 5/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D615/29.06.2018 și amendat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D171/25.03.2022
13.

PIAC-BA

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Emiterea şi prelucrarea bazelor de informare aeronautică", Ediția 1/2009, Amendamentul 2/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D1074/29.11.2016

14. PIAC-ATS

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Serviciile de trafic aerian", PIAC-ATS, ediţia 2/2008, Amendamentul 8/2020, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 476/23.10.2020

 

4. Directive cu aplicare la nivel național

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. DA – 2 Directivă Aeroportuară: Marcarea şi balizarea luminoasă a turbinelor eoliene şi a parcurilor de turbine eoliene, 23.10.2008

 

5. Circulare cu aplicare la nivel național

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CA: OPS – AD nr. 1/2016 Circulară Aeroportuară: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, 04.11.2016
2. CA: SNA – AP nr. 1/2010 Circulară Aeroportuară: Realizarea procedurilor de colaborare şi coordonare între furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi aeroporturi, 01.11.2010

 

6. Programe privind siguranța

Nr. crt. Program Emitent
Programe europene
1. European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions v1.0 EUROCONTROL
2. European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions v3.0 EUROCONTROL
3. Global Action Plan for the Prevention of Runway Excursions, Part 1 - Recommendations EUROCONTROL
4. SESAR Solutions Catalogue 2019 Third Edition SESAR Joint Undertaking
Programe naționale
5. Instrumentul de evaluare SMS (Management System Assessment Tool) AACR

 

7. Materiale de îndrumare

Nr. crt. Codul
Titlul
1. EUR Doc 041 GUIDANCE ON THE ISSUANCE OF SNOWTAM _V1.1 December 2020_EN

 

 

 

 

Ultima actualizare: 14/05/2024, 01:55:05