Toți împreună, servind aviația civilă

Organizațiile existente de managementul continuității navigabilității, autorizate conform Subpartea G a Părții M din regulamentul (UE) 1321/2014 , trebuie să obțină o nouă autorizare în conformitate cu Partea CAMO sau Partea CAO până la 24 Martie 2022. Detalii referitoare la procesul de tranziție sunt menționate în NN 005 https://www.caa.ro/uploads/pages//NN_5_informare%20tranzitie%20rev.1.pdf

Procedura utilizată pentru autorizarea ca organizație Part CAMO poate fi accesată aici

Formularele utilizate în procesul de autorizare pot fi descărcate  de la adresa https://www.caa.ro/ro/pages/formulare-dn%20  pct 7.

Lista organizațiilor autorizate de către AACR în baza (UE) 1321/2014 Anexa I Partea CAMO poate fi accesată aici

Ultima actualizare: 19/05/2021, 09:17:02
Recensământul populației și locuințelor 2021