Toți împreună, servind aviația civilă

Procedura de certificare de navigabilitate a unei aeronave (PAC-AW-CNV

Certificat de navigabilitate

Pentru emiterea unui certificat de navigabilitate solicitantul trebuie sa trimita formularul F-PIAC-AW-CNV_1.01. Formularul  va fi insoțit de documente suport pentru fiecare caz în parte. 

Certificat de evaluare navigabilitate

În conformitate cu regulamentul (UE) No 748/2012, un certificat de navigabilitate (CN - EASA Form 25)  este emis pentru toate aeronavele EASA cu durată nelimitată.  Certifcatul este validat, în fiecare an, de un certificat de evaluare a navigabilității EASA Form 15 (a)(b)(c)

 

Ultima actualizare: 31/03/2022, 12:35:06
Recensământul populației și locuințelor 2021