Toți împreună, servind aviația civilă

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Carmen MUȘAT

Telefon: +40.21 208 15 90

Fax:    +40 21 208 15 72

E-mail: comunicare@caa.ro

Autoritatea Aeronautică Civilă Română are statutul juridic de regie autonomă de interes public naţional, funcţionând sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de autoritate publică centrală, fiindu-i aplicabile prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în conformitate cu care este obligată să asigure accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop.

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite şi să obţină, liber şi neîngrădit, de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu respectarea prevederilor legale, informaţiile de interes public care rezultă din activităţile Autorităţii Aeronautice Civile Române.

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează:

- Prin publicare pe pagina de internet proprie;

- Prin consultare, la sediul AACR, în punctele de informare-documentare.

Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative AACR pune la dispoziţia persoanei interesate Formulare tip 1, 2, întocmite în conformitate cu dispoziţiile Normei metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Autorităţii Aeronautice Civile Române, în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite RA-AACR informaţii de interes public având ca subiect domeniile de activitate aflate în responsabilitatea RA-AACR trebuie să se adreseze în scris Directorului General al RA-AACR / Purtătorului de cuvânt al RA-AACR (PC).

Pentru a obţine informaţii/copii ale documentelor de interes public, solicitantul completează Formularul 1 a prezentului ghid, pus la dispoziţie de registratura RA-AACR sau descărcat de pe pagina web RA-AACR (www.caa.ro).

Cererea poate fi depusă de solicitant la registratura RA-AACR sau poate fi transmisă prin poşta electronică în atenţia Directorului General al RA-AACR sau în atenţia PC la adresele de e-mail: contact@caa.ro şi/sau comunicare@caa.ro.

Serviciile de copiere a documentelor solicitate în format scris se taxează conform tarifelor percepute de RA-AACR. (www.caa.ro ).

Ultima actualizare: 24/08/2021, 09:17:47
Recensământul populației și locuințelor 2021