Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Conform Hotărârii nr. 787/ 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1107/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" este desemnată ca organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/ 2006.

Procedura de supraveghere a aplicării prevederilor art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/ 2006 poate fi descărcată de aici.

Ultima actualizare: 06/04/2021, 07:53:04