Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 

AUTORITATEA COMPETENTA / ENTITATI CALIFICATE
Avand in vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, editia martie 2020, autoritate compententa este desemnata Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR)
 
In baza prevederilor:
a. art. 6, alin, (1) si (3) din Codul aerian, editia martie 2020; si
b. Capitolului 11 din RACR LPAN P "Licentierea personalului aeronautic parasutist"; si
c. art. 6.1 "Generalitati", alin. (1) si (2), Capitolului VI "Autorizarea entitatilor calificate" din RACR CP "Certificarea parasutelor"
AACR a autorizat Aeroclubul Romaniei (AR) pentru a desfasura activitati de certificare a tehnicii aeronautice si personalului navigant astfel:
1. organizarea examinarilor teoretice si practice (la sol si in salt/zbor);
2. emiterea documentelor de certificare/calificare;
3. certificarea de navigabilitate a parasutelor;
4. certificarea personalului de intretinere si reparatii parasute;
5. gestionarea registrelor
 
 
 
CADRUL LEGISLATIV SPECIFIC
   
1. Acte normative europene  
Regulamentul (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor operationale privind serviciile si procedurile din navigatia aeriana si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1035/2011 si a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 si (UE) nr. 255/2010
   
   
2. Acte normative nationale  
Codul aerian Legea nr. 21/18.03.2020
Procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave in spatiul aerian national

Hotararea Guvernului (HG) nr. 859/11.08.2021

Hotararea Guvernului (HG) nr. 837/29.06.2022

RACR LPAN P "Licentierea personalului aeronautic navigant parasutist" Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 88/06.02.2017
RACR-CP "Certificarea parasutelor" Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 897/2017 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-CP "Certificarea parasutelor" si modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPAN P "Licentierea personalului aeronautic navigant parasutist"
RACR SPAR "Salturi cu parasuta" Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 677/26.04.2018 modificat si completat prin OMT 232/03.03.2022 si OMT 893/06.04.2023
   
   
3. Proceduri de aeronautica civila  
PIAC LPAN P "Licentierea personalului aeronautic navigant parasutist" Decizia DG AACR nr. D496 / 24.05.2017
PIAC CP "Certificarea parasutelor" Decizia DG AACR nr. D408 / 04.05.2018
   
   
   
   
CONDITIILE LEGALE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE PARASUTISM
   
   
   
   
   
   
   
SUSPENDARI/REVOCARI  
1. Documente de admisibilitate la salt  
Certificate de navigabilitate suspendate Certificate de navigabilitate revocate
 
2. Licente personal tehnic (Senior Rigger / Master Rigger)  
   
3. Licente parasutist  
   
   

DROP-ZONE IN ROMANIA - Informatii utile cu privire la locatia zonelor de lansare parasutisti aflate pe teritoriul Romaniei

 
   
PERSONAL DESEMNAT PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CERTIFICARE  
1. Inspectii de navigabilitate - Lista personalului desemnat  
2. Certificare personal tehnic de intretinere si reparatii parasute - Lista personalului desemnat   
3. Validare documente de admisibilitate emise de autoritati competente din state terte - Lista personalului desemnat  
4. Certificare personal navigant (parasutisti) - Lista personalului desemnat  
5. Validare licente personal navigant (parasutisti) emise de autoritati competente din state terte - Lista personalului desemnat  
   
   
PERSONAL AUTORIZAT PENTRU A DESFASURA ACTIVITATI DE INTRETINERE TEHNICA AERONAUTICA
 
1. Tehnicieni clasa a II-a - Senior Rigger  
2. Tehnicieni clasa a I-a - Master Rigger  
   
   
   
   
   
   
LABORATOARE DE TESTARE AUTORIZATE/RECUNOSCUTE DE AACR
 
   
   
   
   
   
   
   
DOCUMENTATIE TEHNICA
Manuale parasute (parasute principale/rezerva in cazul carora fabricantii nu mai exista)
Fluid Wing User Manual
 
 
 
LINK-uri UTILE
Parachute Industry Association
Lista producatorilor de parasute
 
 
 
 
 

 

 

Ultima actualizare: 03/02/2024, 06:53:07