Toți împreună, servind aviația civilă

În conformitate cu prevederile art. 12 din Codul aerian al României din 2020, în timp de pace, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Apărării Naționale organizează spațiul aerian național și stabilesc, după caz, principiile, regulile și limitările de folosire a acestuia.

Înființarea și modificarea spațiilor aeriene segregate, restricționate, rezervate sau a altor structuri de spațiu aerian
Modalitatea de clasificare și de organizare a spațiului aerian național, precum și cea de stabilire a spațiilor aeriene segregate, restricționate, rezervate sau a altor structuri de spațiu se realizează prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului apărării naționale: Ordinul ministrului Transporturilor  nr. 1328/M128/2013 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian în regiunea de informare a zborurilor București și pentru stabilirea modalității de clasificare și de organizare a spațiului aerian din regiunea de informare a zborurilor București, RACMR MSA-UFSA, ediția 1/2013.
 
Utilizarea spațiilor aeriene segregate, restricționate, rezervate sau a altor structuri de spațiu aerian
Solicitările pentru utilizarea spațiilor aeriene segregate, restricționate, rezervate sau a altor structuri de spațiu aerian se transmit în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian în regiunea de informare a zborurilor București, RACMR MSA-UFSA, ediția 1/2013 către AMC România:
  • Adresa poștală: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.10, CP 18-90, 013813 - Sector 1, București, România
  • Telefoane: +40 (0) 21 2083495 +40 (0) 21 2083496
  • Fax: +40 (0) 21 2083268
  • AFTN: LRBBRTAM
  • Ore de operare: H24
Ultima actualizare: 05/10/2020, 01:59:25
Recensământul populației și locuințelor 2021