Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 

 

1. Legislație europeană     

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Decizia (UE) 2020/954 a Consiliului din 25.06.2020

Decizia (UE) 2020/954 a Consiliului din 25 iunie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale, în ceea ce privește notificarea participării voluntare la Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) începând cu 1 ianuarie 2021 și în ceea ce privește opțiunea selectată pentru calcularea, în perioada 2021-2023, a cerințelor de compensare care îi vizează pe operatorii de aeronave

2. Decizia (UE) 2020/768 a Consiliului din 09.06.2020

Decizia (UE) 2020/768 a Consiliului din 9 iunie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/915 a Consiliului în ceea ce privește perioada de referință prevăzută pentru măsurarea creșterii emisiilor de CO2 pentru a se ține seama de consecințele pandemiei de COVID-19 în contextul CORSIA

3. Decizia (UE) 2018/2027 a Consiliului din 29.11.2018

Decizia (UE) 2018/2027 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește prima ediție a Standardelor internaționale și a practicilor recomandate referitoare la protecția mediului – Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA)

4. Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30.05.2016

Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30 mai 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește un instrument internațional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI și care vizează punerea în aplicare, începand cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

5. Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014

Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE

6. Regulamentul (UE) nr. 2021/1087 al Comisiei din 07.04.2021

Regulamentul Delegat (UE) 2021/1087 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește actualizarea trimiterilor la dispozițiile Convenției de la Chicago

7. Regulamentul (UE) nr. 2021/1088 al Comisiei din 07.04.2021

Regulamentul Delegat (UE) 2021/1088 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește actualizarea trimiterilor la cerințele de protecție a mediului

8. Regulamentul (UE) 2023/1804 l Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE   

9. Regulamentul (UE) 2023/2405 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 octombrie 2023

Regulamentul (UE) 2023/2405 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 octombrie 2023 privind asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil (ReFuelEU în domeniul aviației) 

 
2. Legislație națională

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 1.043/16.07.2019
Ordin nr. 1.043 din 16 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate
2. Legea nr. 121/03.07.2019 Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
3. Ordin comun MTI & MMP nr. 169/1.801/11.03.2011 (consolidat)

Ordin nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020, publicat în MO nr. 541 din 01 august 2011

4. RACR-PM "Protecția mediului"(consolidată) Reglementare aeronautică civilă română “Protecția Mediului" (actualizată), ediția 3/2007, aprobată prin OMT nr. 1.480/08.12.2016 
5. HG nr. 1.074/05.09.2007

Hotărâre nr.1.074 din 5 septembrie 2007 privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internatională

6. HG nr. 780/14.06.2006 (consolidată)

Hotărâre nr. 780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

7. Legea nr. 86/10.05.2000 (consolidată)

Lege nr. 86 din 10 mai 2000 (actualizată) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 

Ghidul autorităților publice Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu (2020 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor


3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1.  PAC-PM-EATU „Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din România, pentru avioanele civile subsonice cu reacţie, care nu corespund standardelor de zgomot OACI din Anexa 16, Vol. I, Partea a II-a, Capitolul 3, ediția 3/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 650/23.11.2021


4. Circulare

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CA-PM-PORZ Ghid privind cerințe de siguranță aplicabile la introducerea unor măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului în preajma aeroporturilor, ediția 1/2016
Ultima actualizare: 21/12/2023, 01:59:39