Toți împreună, servind aviația civilă

  1. Cadru legislativ european

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul (UE) 1139/2018

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

2.

Regulamentul (UE) nr. 139/2014  (consolidat)

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

►M1: Regulamentul (UE) nr. 2018/401 al Comisiei din 14.03.2018
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (aplicabil din 27.01.2022)
M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020 (aplicabil din 12.08.2021)
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2020/1234 al Comisiei din 09.06.2020 (aplicabil din 20.03.2022)

M5: Regulamentul delegat (UE) 2020/2148 al Comisiei din 08.10.2020 (cerințele referitoare la raportarea contaminanților de pe suprafață, a stărilor suprafeței pistei și a operațiunilor în condiții de iarnă aplicabile de la 12 august 2021, iar normele referitoare la sistemul de management al calității trebuie aplicabile de la 27 ianuarie 2022)

Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from June 2021)

3.

Directiva 96/67/CE din 15.10.1996

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003

Documente emise de EASA pentru respectarea Regulamentelor Europene

1.

SIB 2015-28

Passenger Awareness on the risks of Lithium Batteries

2.

SIB 2018-10R1

Super Absorbant Polymers (SAP) Contamination of Jet Fuel

3.

SIB 2020-13

Provision of Groundhandling Services at Aerodromes

 

  1. Cadru legislativ național

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

RACR-APSH

Reglementare aeronautică civilă română "Accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi", Ediția 3/2007, aprobată prin OMT nr. 101/09.05.2007

2.

RACR-AD-FSH

Reglementare aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobată prin OMT nr. 275/2021

3.

RACR-AD-ADS

Reglementare aeronautică civilă română ”Autorizarea dispecerilor sol”, Ediția 1/2016, aprobată prin OMT nr. 1193/29.09.2016

4.

RACR-AD-COMSS

Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată prin OMT nr. 439/16.08.1999

5.

RACR-TABP

Reglementarea aeronautică civilă română ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”, Ediția 4/2015, aprobată prin OMT nr. 488/24.03.2015

6.

OMT nr. 66/22.01.2008

ORDIN nr. 66 din 22 ianuarie 2008 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile

 

  1. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-AD-FSH

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediţia 1/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D354/06.07.2021

2.

PIAC-AD-IPAD

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Instruirea personalului de aerodrom", Ediţia 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D989/09.10.2017

Amendamentul 1/2019

Amendamentul 1 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1134/20.11.2019

Amendamentul 2/2020

Amendamentul 2 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D564/09.12.2020

3.

PIAC-TABP

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Transportul aerian de bunuri periculoase", Ediţia 1/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D254/09.05.2014

 

Ultima actualizare: 03/12/2021, 08:46:06
Recensământul populației și locuințelor 2021