Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Cadru legislativ european

 

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul (UE) 1139/2018

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

2.

Regulamentul (UE) nr. 139/2014  (consolidat)

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

►M1: Regulamentul (UE) nr. 2018/401 al Comisiei din 14.03.2018
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020
M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2020/1234 al Comisiei din 09.06.2020

M5: Regulamentul delegat (UE) 2020/2148 al Comisiei din 08.10.2020

►M6: Regulamentul delegat (UE) 2022/208 al Comisiei din 14.12.2021

Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from June 2023)

Easy Access Rules for the Basic Regulation (Revision from January 2023)

3.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010

►M1: Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015

►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016

►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/835 al Comisiei din 12 mai 2017

►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/886 al Comisiei din 26 iunie 2020

►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020
►M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020

Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA)(Revision from February 2023)

4.

Directiva 96/67/CE din 15.10.1996

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003

5.

Regulamentul (UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE

 

Documente emise de EASA pentru respectarea Regulamentelor Europene

1.

SIB 2023-05 Possible Risks Emerging During Summer 2023

2.

SIB 2022-11

SAE Type II, III and IV Aircraft Anti-Icing Fluid Application

3.

SIB 2020-13

Provision of Groundhandling Services at Aerodromes

4.

SIB 2018-10R1

Super Absorbant Polymers (SAP) Contamination of Jet Fuel

5.

SIB 2015-28

Passenger Awareness on the risks of Lithium Batteries

 

Cadru legislativ național

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

RACR-APSH

Reglementare aeronautică civilă română "Accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi", Ediția 3/2007, aprobată prin OMT nr. 101/09.05.2007

2.

RACR-AD-FSH

Reglementare aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobată prin OMT nr. 275/2021

►M1: Amendament la Reglementarea aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobat prin OMTI 1202/2023

3.

RACR-AD-ADS

Reglementare aeronautică civilă română ”Autorizarea dispecerilor sol”, Ediția 1/2016, aprobată prin OMT nr. 1193/29.09.2016

4.

RACR-AD-COMSS

Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată prin OMT nr. 439/16.08.1999

5.

RACR-TABP

Reglementarea aeronautică civilă română ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”, Ediția 4/2015, aprobată prin OMT nr. 488/24.03.2015

6.

OMT nr. 66/22.01.2008

ORDIN nr. 66 din 22 ianuarie 2008 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile

 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PAC-AD-FSH

Proceduri  de Aeronautică Civilă "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediţia 2/2024, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D523/12.06.2024

2.

PIAC-AD-IPAD

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Instruirea personalului de aerodrom", Ediţia 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D989/09.10.2017

Amendamentul 1/2019

Amendamentul 1 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1134/20.11.2019

Amendamentul 2/2020

Amendamentul 2 la PIAC-AD-IPAD, Ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D564/09.12.2020

3.

PIAC-TABP

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Transportul aerian de bunuri periculoase", Ediţia 1/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D254/09.05.2014

 

 

 

 

Ultima actualizare: 13/06/2024, 12:22:48