Toți împreună, servind aviația civilă

În spiritul și în aplicarea cerințelor cadrului de reglementare SES referitoare la sisteme și componente ATM/ANS, în România, proiectarea, construirea, întreținerea și operarea sistemelor ATM/ANS și a componentelor ATM/ANS se realizează în conformitate cu procedurile corespunzătoare și validate, astfel încât să se asigure operarea fără întreruperi a rețelei europene de management al traficului aerian (EATMN), în orice moment și în toate fazele de zbor. O operare fără întreruperi presupune, în special, schimbul de informații, inclusiv informațiile relevante privind starea operațională, interpretarea comună a informațiilor, performanțele comparabile de prelucrare a datelor și procedurile asociate care permit performanțe de funcționare comune, convenite pentru ansamblul sau pentru anumite părți ale EATMN.

AACR se asigură că sistemele ATM/ANS și componentele ATM/ANS care furnizează informații relevante către și dinspre aeronavă cât și la sol, sunt instalate, întreținute, protejate împotriva intervențiilor neautorizate și operate în mod corespunzător.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/373, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 511/14.02.2019, AACR, în calitatea sa de  autoritate națională de supervizare trebuie să instituie un proces pentru a verifica punerea în aplicare a obiectivelor de siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță identificate în declarațiile de verificare a sistemelor, inclusiv în orice declarație relevantă de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor, emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 552/2004.

PIAC-ATM/ANS, Partea III „Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor asociate”, stabilește proceduri şi instrucțiuni pentru desfășurarea procesului de evaluare a conformității componentelor şi sistemelor EATMN, precum şi a procedurilor asociate acestora, potrivit cerințelor specificate în Regulamentul (UE) nr. 2018/1139.

Totodată, PIAC-ATM/ANS, Partea III „Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor asociate” stabilește procesele ce trebuie desfășurate la nivelul AACR în vederea asigurării respectării cerințelor specificate în Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 în România, prin utilizarea conceptului de autorizare a sistemelor EATMN și menținere a conformității.

Astfel, anterior punerii în serviciu pentru exploatare operațională a oricărui sistem sau a oricărei componente ATM/ANS, furnizorii de servicii ATM/ANS certificați în România trebuie să depună o solicitare către AACR pentru autorizarea sistemului sau a componentei respective.

Cererea trebuie adresată Directorului General al AACR conform procesului stabilit de PIAC-ATM/ANS, Partea a III-a, iar Dosarul Tehnic și Declarațiile (CE) de conformitate/adecvare la utilizarea dată și de verificare trebuie să respecte formatul prestabilit. Totodată, demonstrarea conformării cu cerințele de interoperabilitate trebuie documentată în forma unei Matrice de conformare, de asemenea urmând un format prestabilit.

În România, verificarea din zbor a echipamentelor în vederea respectării cerințelor ICAO se face de către AACR, cu ajutorul avionului de calibrare propriu.

Ultima actualizare: 28/09/2020, 10:46:22
Recensământul populației și locuințelor 2021