Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Codul de conduită și etică profesională a salariaților AACR

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizațională a RA AACR

Procedura internă privind raportarea faptelor considerate încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public

Plan de integritate AACR 2021-2025

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora - pentru anul 2023

Fise raportare cu privire la implementarea SNA 2021-2025, pentru anul 2023

Situaţia incidentelor de integritate - 2023

 

Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

  1. Canale interne – În cazul AACR: cutie poștală pentru raportări de integritate în format fizic (situata în holul clădirii, pe casa scării fără lift, între et. 1 si 2),  scris, e-mail: avertizare@caa.ro, telefonic: 021.208.15.78 sau 021.208.15.68 (Consilierul cu politica de avertizare în cadrul AACR, cf Deciziei D60/2024); (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022)
  2. Canale externe – conform Cap. IV din Legea nr. 361/2022);
  3. Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

 

Ultima actualizare: 01/04/2024, 09:30:38