Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Codul de conduită și etică profesională a salariaților AACR

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizațională a RA AACR

Procedura internă privind raportarea faptelor considerate încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public

Plan de integritate AACR 2021-2025

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora - pentru anul 2022

Fise raportare cu privire la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate pentru anul 2022

Situaţia incidentelor de integritate - 2022

 

Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

  1. Canale interne – În cazul AACR: cutie poștală pentru raportări de integritate în format fizic (situata în holul clădirii, pe casa scării fără lift, între et. 1 si 2),  scris, e-mail: avertizare@caa.ro, telefonic: 021.208.15.14 (Consilierul cu politica de avertizare în cadrul AACR, cf Deciziei D316/2021); (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022)
  2. Canale externeAgenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritatepentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

-  Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);

-  Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;

-  Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;

-   Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;

-   Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

   Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

 

Ultima actualizare: 22/09/2023, 06:08:57