Toți împreună, servind aviația civilă

Atribuţiile Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR) în domeniul operaţiuni zbor constau în activitatea de autorizare/certificare, supraveghere continuă a siguranţei zborului şi a menţinerii condiţiilor asociate autorizării/certificării operatorilor aerieni şi în activitatea de supraveghere a aplicării şi respectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul operaţiuni zbor.

Operaţiunile aeriene pe teritoriul României se desfăşoară în condiţiile respectării Codului Aerian al României, cu toate modificările ulterioare, şi în condiţiile respectării tuturor reglementărilor aplicabile în vigoare.

Operatiunile aeriene sunt clasificate astfel: 

A. Operaţiuni de transport aerian comercial - CAT (de marfă, pasageri, mixt): operaţiunile se desfăşoară în baza unui Certificat de Operator Aerian (AOC) emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 965/2012;
B. Operaţiuni de lucru aerian - LA: aeronavele care nu deţin certificat de tip EASA (aerovave de „Anexa II”), pot desfăşura operaţiuni de lucru aerian în baza unei Autorizaţii de Operator Aerian emisă de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română conform RACR OPS-LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală";
C. Operaţiuni specializate comerciale - SPO: pot fi efectuate doar cu aeronave care deţin un certificat de tip EASA, ulterior declarării acestor operaţiuni la Autoritatea Aeronautică Civilă Română conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 965/2012;
D. Operatiuni de aviatie generală (necomerciale) - GA:  pot fi efectuate doar cu aeronavele de "Anexa II", operaţiunile fiind desfăşurate în baza Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală";
E. Operatiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate (NCC) sau altele decât cele complexe motorizate (NCO): - pot fi efectuate doar cu aeronave care deţin un certificat de tip EASA, operarea desfăşurându-se în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 965/2012, Partea NCC sau Partea NCO. În cazul NCC, zborurile pot fi efectuate doar ulterior declarării acestor operaţiuni la Autoritatea Aeronautică Civilă Română conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 965/2012;
 
Tip a/c
 /
   Operaţiune
CAT LA SPO GA NCC NCO
B737 X   X   X  
EC 135 X   X     X
AN 2   X   X    
Ka 26   X   X    

 

Ultima actualizare: 17/09/2020, 01:10:25
Recensământul populației și locuințelor 2021