Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Organizatii de operare pentru echipamente de instruire sintetica (FSTD)
 
Certificarea echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD)
In vederea calificarii echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) o organizatie trebuie cu 90 de zile inainte de inceperea prevazuta a programelor de pregatire sa depuna la compartimentul responsabil Certificare Personal AACR o cerere pentru obtinerea certificatului de calificare a acestora in conformitate cu ORA – FSTD - S - CERT AMC1 ORA.FSTD.200.
Cu 21 de zile inainte de evaluare organizatia responsabila trebuie sa depuna la compartimentul responsabil Certificare Personal AACR QTG-urile respective pentru echipamentul respectiv in conformitate cu ORA – FSTD - C - CERT AMC1 ORA.FSTD.200 Part B.

Cu 7 zile inainte de evaluare AACR va decide asupra echipei care va efectua calificarea echipamentului respectiv un formular in conformitate cu AMC1 ORA.FSTD.200 Part C.
Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR va tine cont in procesul de calificare a echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) de prevederile GM1 ORA.FSTD.200.
Inspectorii AACR care vor efectua calificarea echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) vor avea pregatirea necesara in conformitate cu AMC1 ORA.FSTD.225 (b) (4).
Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR va efectua calificarea echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) in conformitate cu AMC1 ARA.FSTD.100 (a) (1) si va completa raportul de evaluare in conformitate cu AMC5 ARA.FSTD.100 (a) (1).

Testele efectuate vor fi cele in conformitate cu AMC1 ARA.FSTD.100 (a) (3).
Inspectorii AACR vor completa un raport in conformitate cu ORA-FSTD-I-MS - GM2 ORA.FSTD.100 prin care se vor asigura ca un sistem de supraveghere al FSTD este activ in cadrul organizatiei.
Orice modificare sau imbunatatire a echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) calificat in conformitate cu prevederile ORA.FSTD 230 va fi facuta in conformitate cu AMC1 ORA.FSTD.230 (b).
in cazul constatarii unor neconformitati acestea vor fi tratate de catre AACR in conformitate cu AMC1 ARA.FSTD.135.
Toate inregistrarile necesare pentru buna functionare a echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) se va face in conformitate cu AMC1 ORA.FSTD.240.

Suspendarea si revocarea certificatului de calificare a unui echipament de pregatire sintetica (FSTD)
Suspendarea, limitarea sau revocarea unui certificat de calificare a unui echipament de pregatire sintetica (FSTD) se face in conformitate cu AMC2 ARA.FSTD.135.

Autorizarea organizatiilor ca operator de echipamente de pregatire sintetica (FSTD)
Organizatiile care solicita certificarea de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organizatie operator de echipamente de pregatire sintetica (FSTD) trebuie sa depuna la compartimentul responsabil Certificare Personal AACR inainte cu 90 de zile de evaluarea lor un formular de tip ORA-FSTD-S.
Organizatia trebuie sa depuna la Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR spre aprobare:

Manualul SMS (PIAC CPN 1.22 (i)) – manualul care descrie implementarea sitemului SMS in organizatie.

Manualul de Operatiuni. Manualul de Operatiuni este unul din principalele instrumente prin care o organizatie de operare a unui echipamentelor de pregatire sintetica (FSTD) isi asigura o desfasurare sigura a activitatilor de operare. Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR aproba Manualul de Operatiuni si impune ca Manualul de Operatiuni sa fie amendat corespunzator reglementarilor aplicabile. Responsabilitatea privind continutul, procedurile de folosire si utilizarea Manualului de Operatiuni ramane clar a organizatiei de pregatire. Analiza tehnica efectuata de AACR asupra competentei organizatiei de pregatire nu se poate considera incheiata decat daca s-a efectuat o examinare atenta de catre inspectorii cu atributii si responsabilitati in domeniile relevante ale Manualului de Operatiuni propus. Este esential ca structura si continutul Manualului de Operatiuni propus sa fie intotdeauna relevanta si adecvata activitatilor de pregatire intentionate. Formularul ORA-FSTD-OM-RAP detaliaza aspectele minime care vor fi parcurse la analiza Manualului de Operatiuni si sunt prezentate sub forma unui raport de sustinere a propunerii de aprobare a acestuia.

Sistemul de calitate. Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR va efectua o evaluare a sistemului de calitate propus de organizatie pentru a determina eficienta sa.

Compartimentul responsabil Certificare Personal AACR trebuie sa fie aprobe modul in care organizatia duce la indeplinire cerintele specifice privind eficienta Sistemului de Calitate. Se considera o incalcare a cerintelor de certificare situatia in care AACR apreciaza ca Sistemul de Calitate nu poate functiona sau nu isi poate atinge obiectivele.
Managerul pentru Calitate este acceptat de AACR.

AACR nu va putea accepta situatia in care Managerul Responsabil nu are suficiente fonduri, putere de a decide asupra acestora.

Renuntarea la autorizatia organizatiilor ca operator de echipamente de pregatire sintetica (FSTD)
Organizatia operator de echipamente de pregatire sintetica (FSTD) trebuie sa completeze o adresa catre Directorul General AACR prin care trebuie sa renunte la certificatul de Organizatie de pregatire pentru zbor. Organizatia trebuie sa ataseze certificatul original impreuna cu anexele sale care va fi distrus de catre compartimentul responsabil pentru Certificare Personal AACR.

Resursele financiare
O organizatie de operare a echipamentelor de instruire sintetica (FSTD) trebuie sa demonstreze AACR ca detine fonduri suficiente pentru desfasurarea procesului de instruire la standardele aprobate, ce constituie o garantie a soliditatii financiare care sta la baza organizatiei. Situatia financiara reprezinta o indicatie, pe baza informatiilor financiare furnizate, ca organizatia autorizata sau care doreste sa se autorizeze poate oferi facilitati suficiente si personal calificat, astfel incat activitatea de instruire sa poata fi efectuata in conformitate cu cerintele relevante de formare Part-FCL.
Cererea de autorizare trebuie sustinuta de un plan de afaceri, care acopera perioada de aprobare solicitata si care include cel putin urmatoarele informatii:
i) Facilitatile de instruire si numarul de studenti. Detalii, dupa caz, privind:
- numarul si tipurile de aeronave de instruire folosite;
- numarul instructorilor de zbor si al instructorilor de sol angajati;
- numarul de sali de clasa si alte tipuri de facilitati de instruire (dispozitive de instruire sintetica, etc.) destinate pentru utilizare;
- infrastructura (birouri personal, incaperi operationale, sali destinate briefingului, sali de odihna, hangare, etc.);
- numarul planificat de elevi (pe luna si curs);
ii) Detaliile financiare:
- cheltuieli de capital necesare pentru a oferi facilitatile planificate;
- previziunile venit pentru perioada de aprobare;
- detalii cu privire la orice alt aranjament financiar de tranzactionare pe care l-a angajat organizatia, relevant activitatii de instruire.
Planul prezentat in sprijinul unei cereri de autorizare initiala, de prelungire a valabilitatii acesteia sau de reinnoire a autorizarii urmeaza sa fie insotit de o declaratie financiara din partea reprezentantilor bancari sau auditorilor solicitantului care certifica faptul ca solicitantul are resurse financiare suficiente pentru a-si desfasura activitatea de instruire ceruta spre autorizare conform standardelor Part-FCL. Declaratia va fi necesara ori de cate ori solicitantii doresc sa isi modifice relevant aria de activitati, suplimentar celor descrise in planul initial.

Monitorizarea continua
Dupa emiterea, in cazul in care AACR are motive sa suspecteze faptul ca standardele regulamentelor EU 1178/2011 si EU 290/2012 nu sunt indeplinite sau nu pot fi respectate din cauza unei lipse sau aparente lipse de resurse financiare, AACR poate solicita organizatiei sa prezinte in scris dovada existentei unor fonduri suficiente desfasurarii activitatii. Orice prezentare scrisa a unei astfel de dovezi va fi insotita de o declaratie semnata de catre banca/bancile utilizate de solicitant.

Formulare pentru FSTD 

Ultima actualizare: 23/04/2021, 09:25:37