Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Procedura PIAC BC stabilește responsabilitățile și rolurile AACR și ROMATSA în procesul de elaborare și avizare a bazelor de cost pentru stabilirea tarifelor de navigație aeriană și precizează condițiile și termenele pe care trebuie să le respecte AACR și ROMATSA pentru transmiterea acestora către Comisia Europeană/ EUROCONTROL.

Procedura poate fi descărcată utilizând link-ul de mai jos:
PIAC-BC, ediția 1/2019
Decizia de aprobare a procedurii

Ultima actualizare: 19/07/2023, 06:33:45