Toți împreună, servind aviația civilă

1. Aeronave ultrausoare motorizate
In baza prevederilor art. 7, alin (1) din OMT nr. 630/2007 “privind “modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania”, atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN ULM si RACR - CCO ULM, se exercita de catre Aeroclubul Romaniei (AR);

2. Aeronave ultrausoare motorizate
In baza prevederilor art. 7, alin (2) din OMT nr. 630/2007 “privind “modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania”, coroborate cu cele ale RACR - AAUN "Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate", atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN AUN si RACR - CCO AUN, se exercita de catre Asociatia de Zbor Liber din Romania (AZLR);

3. Parasute civile
In conformitate cu prevederile RACR CP "Certificarea parasutelor", act normativ aprobat prin OMT nr. 897/2017, Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) exercita atributii de certificare / autorizare in domeniul parasutelor.
Conform prevederilor alin. (1) si (2), art. 6.1 "Generalitati", Capitolului VI "Autorizarea entitatilor calificate" din RACR CP "Certificarea parasutelor", AACR a autorizat Aeroclubul Romaniei (AR) pentru a desfasura activitati de certificare de navigabilitate a parasutelor, sub supravegherea, controlul si responsabilitatea sa.

A.  Lista personalului ce desfasoara inspectii de navigabilitate; 

B.  Certificarea de navigabilitate a parasutelor
In scopul emiterii CN solicitantul completetaza formularul cod F-CP-05, la care anexeaza documentele mentionate la art. 2.5, alin. (1) din RACR CP, astfel:
i.    titlul de proprietate, titlul de detinere sau orice inscris authentic ori legalizat prin care se face dovada detinerii parasutei;
ii.   documente sau declaratie notariala pe propria raspundere cu privire la consumul de resursa, daca este cazul;
iii.  documentatia tehnica de intretinere si reparatii, actualizata, documentatie emisa de producator, sau un program de intretinere intocmit de detinatorul parasutei;
iv.  copii/fotografii dupa seriile de fabricatie ale parasutei principale, parasutei de rezerva, sau ale parasutei de salvare;

Ultima actualizare: 23/04/2021, 11:55:13
Recensământul populației și locuințelor 2021