Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. La ce dată a fost emis avizul AACR pentru proiectul imobiliar al S.C. PRECISE PROPERTY DEVELOPERS S.R.L., CUI 35433724, pentru imobilul din str. Daniel Danielopolu nr. 90, Sector 1, București?

Avizul la care faceți referire a fost emis de AACR la data de 16.06.2020.

2. La ce dată a fost emis avizul AACR pentru proiectul imobiliar al S.C. NEO HERASTRAU TOWERS S.R.L. - CUI 31805833 pentru imobilul din str. Grigore Gafencu nr. 61-75, sector 1, București?

Avizul la care faceți referire a fost emis de AACR la data de 12.04.2022.

3. Care sunt prevederile pe baza cărora s-a eliberat avizul AACR pentru proiectele imobiliare din str. Daniel Danielopolu nr. 90, sector 1, București și cel din str. Grigore Gafencu nr. 61-75, sector 1, București?

Prevederile legale în baza cărora se eliberează avizele emise de AACR pot fi consultate pe website-ul AACR la Secțiunea „AVIZE”, prin accesarea link-ului: https://www.caa.ro/ro/pages/legislatie-emitere-avize.

Ultima actualizare: 17/08/2023, 10:23:04