Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. La ce dată a fost emis avizul AACR pentru proiectele imobiliare „Cortina Residence”, „Elie Saab” și cel de pe strada Gr. Gafencu, nr.64?

Autoritatea Aeronautică Civilă Română eliberează avize pentru persoane fizice și/sau juridice, iar numele proiectelor imobiliare nu pot fi identificate în baza de date a AACR..

2. Care sunt prevederile pe baza cărora s-a eliberat avizul AACR AACR pentru proiectele imobiliare „Cortina Residence”, „Elie Saab” și cel de pe strada Gr. Gafencu, nr.64?

Prevederile legale în baza cărora se eliberează avizele emise de AACR pot fi consultate pe website-ul AACR la Secțiunea „AVIZE”, prin accesarea link-ului: https://www.caa.ro/ro/pages/legislatie-emitere-avize.

Ultima actualizare: 07/07/2023, 11:03:55