Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Pentru realizarea unei documentări jurnalistice privind activitatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) vă rugăm să ne comunicați, în scris sau în format electronic, în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ce firmă a efectuat serviciile de medicina muncii în perioada 01.07.202201.07.2023 la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" - RA și care este suma achitată pentru serviciile de medicina muncii?

În perioada la care faceți referire în solicitare, în baza contractelor încheiate cu S.C. MEDLIFE S.R.L., Autoritatea Aeronautică Civilă Română a beneficiat de servicii medicale privind medicina muncii în valoare de 19.790 de lei.

Ultima actualizare: 17/08/2023, 10:34:42