Toți împreună, servind aviația civilă

EASA

Amendamentul 174 OACI la Anexa 1 - Licențierea personalului - permite, în cadrul unui grup de state, validarea automată a licențelor emise de orice stat al grupului atunci când acele state sunt părți la un acord oficial în temeiul reglementărilor comune de licențiere. Astfel de acorduri formale pot fi implementate în diferite regiuni și pot îmbunătăți mobilitatea personalului autorizat. Poate fi introdus cu sprijinul unei organizații regionale de supraveghere a siguranței, după caz. Modificarea la anexa 1 se aplică până la 9 noiembrie 2017.

În baza celor de mai sus și în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1139/2018, art. 67, licențele de pilot eliberate de statele membre ale UE sunt validate automat, autoritatea competentă va emite licența cu observația la punctul XIII de licență: „Această licență este valabilă în mod automat conform anexei ICAO la această licență” și furnizează titularului licenței cu atașamentul ICAO.

ICAO

Licențele de piloți emise de State Contractante ICAO pot fi validate în conformitate cu Regulamentul EU nr. 723/2020.

Ultima actualizare: 09/03/2022, 05:44:44
Recensământul populației și locuințelor 2021