Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

OMTI nr. 1280/2021 din 30 septembrie 2021

OMTI nr. 1305 din 27.08.2012 (interactiv)

Ordinul nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, versiune consolidată la 19 septembrie 2012

►M1: Ordinul nr. 1444/16.10.2014

►M2: Ordinul nr. 361/05.05.2016

►M3: Ordinul nr. 22/10.01.2017

►M4: Ordinul nr. 770/13.07.2017

►M5: Ordinul nr. 1580/30.10.2017

►M7: Ordinul nr. 1779/19.11.2018

►M8: Ordinul nr. 512/14.02.2019

►M9: Ordinul nr.1044/16.07.2019

►M10: Ordinul nr. 54/28.01.2020

Tarife de aeroport

Ultima actualizare: 23/02/2022, 02:50:39