Toți împreună, servind aviația civilă

EASA a publicat documentul pentru diferențele de examinare, care a fost elaborat de agenție https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/european-aviation-safety-agency-easa-today-published-examiner- diferențele
Este destinat utilizării de către examinatori cu un certificat de examinator Part-FCL atunci când efectuează un test de competență de licență (LST), verificarea competenței licenței (LPC) pe un deținător de licență Part-FCL a cărui licență a fost eliberată de o altă autoritate competentă decât cea proprie.
Documentul pentru diferențele examinatorului înlocuiește informarea obligatorie și notificarea prealabilă necesară până acum.
Ro CAA va păstra o listă cu examinatorii non-români.

Dat mai sus în planificarea examenelor după finalizarea informațiilor, vă rugăm să utilizați FCL-PLAN-EXAM.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 06:03:52
Recensământul populației și locuințelor 2021