Toți împreună, servind aviația civilă

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI EU-SAFA ÎN ROMÂNIA
In perioada 1 ianuarie – 31 mai 2014, contribuţia României în cadrul programului european EU-SAFA privind evaluarea siguranţei aeronavelor din ţările terţe care utilizează aeroporturile UE, coordonat de către Compartimentul SAFA din Direcţia Siguranţă a R.A. AACR s-a concretizat în desfăşurarea următoarelor activităţi specifice:
 
Efectuarea inspecţiilor SAFA
În primele 5 luni ale anului 2014 au fost efectuate 72 de inspecţii SAFA, totalizând 81.01 puncte (conform criteriilor de punctaj EASA), ceea ce reprezintă o creştere de 80% a numărului de inspecţii SAFA faţă de aceiaşi perioade a ultimilor 2 ani.Activitatea de inspecţie la platformă a aeronavelor străine desfăşurată de inspectorii R.A. AACR a constat în pregătirea şi efectuarea inspecţiilor SAFA, urmărirea rezolvării de către operatorii aerieni inspectaţi a neconformităţilor constatate, comunicarea cu autorităţile naţionale de supervizare şi transmiterea datelor rezultate la EASA, în conformitate cu prevederile reglementării RACR-SAFA şi a procedurilor PIAC-SAFA.
 
Reuniunea Grupului European de Coordonare a Programului SAFA (ESSG-21)
Contribuţia activă a Direcţiei Siguranţă din R.A. AACR la activităţile Programului EU-SAFA s-a materializat prin asigurarea cadrului de desfăşurare la Bucureşti, în perioada 11-12 martie 2014, a celei de- a 21-a intalniri a Grupului de Coordonare a Programului SAFA (ESSG 21)organism tehnic al Comisiei Europene.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai EASA, ai EUROCONTROL, coordonatori naţionali SAFA şi experţi din ţările membre participante la Program.
Agenda lucrărilor întâlnirii ESSG-21 a cuprins analize ale activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2013 atât de către EASA cât şi de statele participante la program, dezbateri pe probleme privind standardizarea la nivel european a procedurilor şi practicilor de inspecţie SAFA, stadiul de implementare a Regulamentului Comisiei (UE)  nr. 965/2012 (partea ARO.RAMP) în activitatea curentă de inspecţie SAFA, analiza rezultatelor obţinute de operatorii aerieni ca urmare a inspecţiilor SAFA, prefigurarea metodelor de îmbunătăţire a nivelului de siguranţă a operaţiunilor aeriene desfăşurate pe aeroporturile din UE.

ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR INSPECŢIILOR SAFA LA AERONAVELE OPERATORILOR AERIENI ROMÂNI
 
Grupul de lucru SAFA
La iniţiativa Compartimentului SAFA din Direcţia Siguranţă, în data de 08.04.2014, la sediul R.A. AACR a avut loc cea de-a 5-a întâlnire a grupului de lucru SAFA, format din specialişti ai R.A. AACR şi reprezentanţi ai operatorilor aerieni, a cărui activitate are ca scop îmbunătăţirea rezultatelor inspecţiilor SAFA efectuate de autorităţile aeronautice străine asupra aeronavelor operatorilor aerieni români.
Principalele puncte aflat pe agenda de lucru a întâlnirii au fost: implementarea, de către operatorii aerieni a prevederilor Regulamentului (UE) Nr. 965/ 2012, Partea ARO-RAMP şi a materialelor de îndrumare aferente dezvoltate de EASA (aflate încă în stadiu de proiect) şi analiza rezultatelor inspecţiilor SAFA, grupate pe categorii: cabina de pilotaj, cabina de pasageri, exteriorul aeronavei şi compartimentul cargo, precum şi ponderea acestora pe elementele de inspecţie din cadrul unei categorii.
 
Ca rezultat al tuturor activităţilor desfăşurate în acest sens de R.A. AACR şi a măsurilor întreprinse de operatorii aerieni români, rata de ţară calculată de EASA în baza rezultatelor inspecţiilor SAFA (rata de apariţie a neconformităţilor), s-a îmbunătăţit substanţial, fiind în scădere faţă de perioadele anterioare.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 09:31:36
Recensământul populației și locuințelor 2021