Toți împreună, servind aviația civilă

Prezentarea proiectului
 

Proiectul DANUBE FAB, în spaţiul aerian aflat sub responsabilitatea României şi Republicii Bulgaria, are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii, eficienţei costurilor şi protecţia mediului prin armonizarea şi optimizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană şi cooperare civil-militară într-un proces de dezvoltare durabilă, prin menţinerea sau chiar creşterea nivelului de siguranţă.

România şi Republica Bulgaria au încheiat un Acord la Nivel de Stat, care precizează cadrul legal general pentru guvernarea DANUBE FAB. După ce Acordul la Nivel de Stat a intrat în vigoare, a fost stabilită o structură de guvernare pentru gestionarea DANUBE FAB. Acordul la Nivel de Stat a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2012.

Structura de guvernare este alcătuită din trei organisme de bază, după cum urmează:

  • Consiliul de Conducere (Governing Council): supraveghează şi aprobă documentaţia de bază a FAB (Planul Strategic a DANUBE FAB şi planul anual, politica de siguranţă, politica spațiului aerian, planuri de performanţă, etc.). Consiliul de Conducere este compus din câte un reprezentant la nivel înalt al autorităţii de stat pe transport pentru fiecare stat, un reprezentant al autorității responsabile pe aviația militară pentru fiecare stat, şefii ambelor NSA şi şefii ambelor ANSP;

  • Consiliul NSA (NSA Board): supraveghează activităţile specifice NSA. Este compus din reprezentanţi ai ambelor NSA din cele două state membre. Detalii de cooperare a NSA sunt incluse în Acordul la nivel de NSA;

  • Consiliul ANSP (ANSP Board): supraveghează implementarea la nivel ANSP din ambele state membre a aspectelor prevăzute prin Acordul la nivel de ANSP. Consiliul este compus din reprezentanţi ai ambelor ANSP. Detalii de cooperare a ANSP sunt incluse în Acordul la nivel de ANSP.

Pentru a descărca documentaţia specifică, consultați site-ul dedicat - http://www.danubefab.eu

Ultima actualizare: 29/09/2020, 10:58:52
Recensământul populației și locuințelor 2021