Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Luand in considerare prevederile:    
1. Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului - art. 4, alin. (4) 
   
2. Regulamentului UE nr. 2015/1018 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviatie civilă care trebuie raportate in mod obligatoriu in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului,    
subliniem faptul ca evenimente precum "utilizarea produselor, componentelor sau materialelor din surse necunoscute sau suspecte, sau utilizarea unor componente critice nefunctionale" (SUP - Suspected Unapproved Parts) fac obiectul raportarilor obligatorii.
   
       
EASA a emis in octombrie 2018 un Buletin de Siguranta (Safety Information Bulletin (SIB): 2017-13R1 / 24.10.2018) ce are scopul de a detalia modul de raportare si de gestionare a evenimentelor ce implica SUP, evenimente ce implica persoane juridice sau fizice din industria aeronautica europeana.     
       
De asemenea, pe pagina de internet a EASA sunt disponibile informatii cu privire la:    
a. SUP confirmate    
b. SUP raportate/in faza de investigare    
c. componente furate    
 
Persoanele fizice si juridice pot raporta acest tip de evenimente, prin e-mail, catre:
1. EASA Safety Investigation and Reporting Section / Safety Management Directorat - e-mail: IORS@easa.europa.eu 
2. Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) - e-mail: notificari@aias.gov.ro
3. Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) - e-mail: contact@caa.ro 
 
 
 
 

 

 

Ultima actualizare: 22/08/2023, 09:19:13