Toți împreună, servind aviația civilă

Cer Unic European

Adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu, la 10 martie 2004, a celor patru Regulamente ce stau la baza cadrului de reglementare armonizat privind crearea Cerului Unic European (SES), a marcat în parte transferul funcției de reglementare în domeniul serviciilor de navigație aeriană furnizate traficului aerian general, de la nivel național, la nivelul instituțiilor comunitare. Ulterior intrării în vigoare a acestor Regulamente au fost şi continuă să fie adoptate atât reguli de implementare, sub forma de Regulamente ale Comisiei Europene cât si mijloace acceptabile de conformitate cu cerințe specifice, sub forma de specificații comunitare. De la data aderării României la Uniunea Europeana şi Regulamentele SES au devenit obligatorii în toate elementele lor şi direct aplicabile. Din acest considerent, un rol important al serviciului navigaţie aeriană este şi acela de a realiza, activităţi de analiză, monitorizare şi planificare, precum:

- analiza proiectelor de acte comunitare aplicabile exercitării funcției de supervizare a siguranției în domeniul managementului traficului aerian/ serviciilor de navigație aeriană furnizate traficului aerian general;

- monitorizarea şi propunerea actualizării, după caz, a cadrului reglementat la nivel național - prin reglementari aeronautice civile române (RACR) şi proceduri şi instrucțiuni de aeronautică civilă subsecvente (PIAC) - în scopul implementării cerințelor comunitare specifice;

- planificarea si executarea unor activităţi specifice exercitării funcției de supervizare.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 09:22:25
Recensământul populației și locuințelor 2021