Toți împreună, servind aviația civilă

Urmare a declanșării pandemiei de Covid-19, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a elaborat și publicat documentul ”Review of Aviation Safety Issues Arising from the COVID-19 Pandemic”. Documentul a fost întocmit în colaborare cu statele membre și cu toți factorii implicați din industria de aviație civilă, și propune un set de riscuri la adresa aviației civile care pot apărea ca urmare a declanșării pandemiei de COVID-19.

În acest context, EASA recomandă industriei și autorităților competente să evalueze aplicabilitatea problemelor de siguranță prezentate și, în situația în care consideră oportun, să le includă în SMS proprii.

 Documentul conține un număr de 45 de probleme de siguranță (safety issues), care au fost grupate în urmatoarele domenii:

  1. Sisteme de management;
  2. Performanța umană;
  3. Pregătire, verificare și periodicitate;
  4. Informații neactualizate;
  5. Infrastructură și echipamente;
  6. Impactul financiar asupra siguranței.


Pornind de la materialul elaborat de EASA, în cadrul ședinței Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS [1]) desfășurată în data de 25.09.2020, a fost efectuată o analiză de tipul bowtie a riscurilor apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19, rezultatul acestei aalize concretizându-se prin adoptarea documentului ”COVID-19 Safety Issues applicable to RO”. Scopul acestei analize a fost acela de a propune un set de riscuri aplcabile sistemului de aviație civilă din România, a măsurilor de diminuare a acestora, precum și a acțiunilor generice ce pot fi aplicate în continuare.

A fost subliniat faptul că organizațiile de aviație civilă au deplina libertate de a stabili riscurile care le sunt aplicabile, de a evidenția riscuri suplimentare față de cele propuse de EASA și CTS, precum și de a stabili acțiuni de diminuare a acestora.

Documente suplimentare:

[1] CTS este un organism responsabil cu elaborarea, actualizarea și urmărirea implementării Programului nțional de siguranță a aviației civile, fiind format din reprezentanți ai autorităților de aviație civilă (MTC, AACR) și reprezentanți ai organizațiilor de aviație civilă.

Ultima actualizare: 06/09/2021, 08:12:40
Recensământul populației și locuințelor 2021