Toți împreună, servind aviația civilă

I. CERINTE GENERALE PERSONAL INTRETINERE AERONAVE 
Personalul de întretinere aeronave trebuie sa detina o licenta corespunzatoare activitatii desfasurate, licenta emise de AACR, în conformitate cu prevederile reglementarii europene PART 66 sau RACR-LPTA, dupa caz. 
Cererile de examinare trebuie completate în limba româna si transmise la AACR de catre agentul aeronautic, direct, prin posta sau fax, cu cel putin 25 zile înainte de data examinarii. 
Solicitantii vor completa doar sectiunile specificate din cererea de examinare si vor furniza documentele si certificatele necesare, dupa caz (diploma de absolvire pt. preg de baza, de specialitate,copie dupa LPTA). 
Conditii minime: 
    * vârsta: 18 ani 
    * experienta: curs de pregatire specific, aprobat de AACR 
    * adeverinta conform OMT 447/2003
 
II. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA/CONVERSIA LICENŢEI PART-66

Pentru categoria A: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR) 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să rezulte experienţa de lucru în domeniul întreţinerii de cel puţin 2 ani dacă solicitantul are pregătire tehnică relevantă sau 3 ani dacă solicitantul nu are pregătire tehnică relevantă, din care 6 luni înainte de depunerea cererii; 
7) Curriculum Vitae;
 
* Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care se solicită conversia licenţei naţionale în licenţă Part-66, dosarul trebuie să cuprindă şi o copie a tuturor paginilor licenţei de personal tehnic aeronautic LPTA; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea categoriei solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.
 
Pentru categoria B1: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3)Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să rezulte experienţa de lucru în domeniul întreţinerii de cel puţin 3 ani dacă solicitantul are pregătire tehnică relevantă sau 5 ani dacă solicitantul nu are pregătire tehnică relevantă, din care 6 luni înainte de depunerea cererii 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care se solicită conversia licenţei naţionale în licenţă Part-66, dosarul trebuie să cuprindă şi o copie a tuturor paginilor licenţei de personal tehnic aeronautic LPTA; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea categoriei solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere; 
4) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea categoriei solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.
 
Pentru categoria B2: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3)Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să rezulte experienţa de lucru în domeniul întreţinerii de cel puţin 3 ani dacă solicitantul are pregătire tehnică relevantă sau 5 ani dacă solicitantul nu are pregătire tehnică relevantă, din care 6 luni înainte de depunerea cererii; 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1)AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2)În cazul în care se solicită conversia licenţei naţionale în licenţă Part-66, dosarul trebuie să cuprindă şi o copie a tuturor paginilor licenţei de personal tehnic aeronautic LPTA; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea categoriei solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.

 
III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRECEREA DE LA O CATEGORIE DEŢINUTĂ LA O ALTĂ CATEGORIE DE LICENŢĂ PART-66

De la categoria A la categoria B2
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să reiasă experienţa de lucru în domeniul întreţinerii exclusiv ca personal categoria B2 de cel puţin 2 ani, din care 6 luni înainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care o parte din documentele menţionate se află deja la AACR, în dosarul depus pentru categoria deja deţinută, se va menţiona acest lucru în adresa de înaintare şi nu se vor mai depune acele documente; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea noii categorii solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere;
 
De la categoria B1 la categoria B2: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să reiasă experienţa de lucru în domeniul întreţinerii exclusiv ca personal categoria B2 de cel puţin 1 an, din care 6 luni înainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66; 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care o parte din documentele menţionate se află deja la AACR, în dosarul depus pentru categoria deja deţinută, se va menţiona acest lucru în adresa de înaintare şi nu se vor mai depune acele documente; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea noii categorii solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.
 
De la categoria B2 la categoria B1: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3)Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să reiasă experienţa de lucru în domeniul întreţinerii exclusiv ca personal categoria B1 de cel puţin 1 an, din care 6 luni înainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66; 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care o parte din documentele menţionate se află deja la AACR, în dosarul depus pentru categoria deja deţinută, se va menţiona acest lucru în adresa de înaintare şi nu se vor mai depune acele documente; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea noii categorii solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.
 
De la categoria B2 la categoria A: 
1) Adresa de înaintare adresată directorului Direcţiei de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
3)Anexa la Form 19 - Lista de lucrări completata si semnata corespunzător de către directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrărilor (formularul se poate descărca de pe site-ul AACR); 
4) Copie după diploma(ele) de studii; 
5) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion; 
6) Adeverinţa din care să reiasă experienţa de lucru în domeniul întreţinerii exclusiv ca personal categoria A de cel puţin 6 luni, din care 6 luni înainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66; 
7) Curriculum Vitae
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care o parte din documentele menţionate se află deja la AACR, în dosarul depus pentru categoria deja deţinută, se va menţiona acest lucru în adresa de înaintare şi nu se vor mai depune acele documente; 
3) În urma analizei dosarului complet, AACR-DN va stabili modulele de examinare pentru obţinerea noii categorii solicitate şi sesiunea de examinare şi va comunica aceste informaţii solicitantului, prin intermediul Direcţiei de Licenţiere.
 
IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA  IN LICENTA A UNUI NOU TIP DE AERONAVE, DIN ACEEAŞI CATEGORIE CU CEA DE PE LICENŢA PART 66 DEŢINUTĂ

1) Adresa de înaintare adresata d-lui Cristian OLINESCU, Director, Direcţia de Licenţiere; 
2) Form 19 completat si semnat corespunzător (formularul se poate lua din Part-66); 
3) Copie după documentele care atestă absolvirea cursurilor teoretice şi practice corespunzătoare pe tip de avion.
 
Note: 
1) AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz; 
2) În cazul în care aeronava solicitată se încadrează într-o categorie diferită de cea deţinută deja pe licenţa Part-66, 
pentru a putea inscrie in licenta aceasta aeronava, solicitantul trebuie să susţină examene pentru eliminarea limitărilor ce grevează licenţa (dacă este cazul) şi examene de diferenţă pentru obţinerea noii categorii solicitate şi să facă dovada îndeplinirii cerinţelor de experienţă practică pentru noua categorie solicitată în conformitate cu Anexa IV la Part-66.
 
Pentru informatii suplimentare, rugam consultati un inspector din cadrul Directiei de Licentiere.
Ultima actualizare: 02/09/2020, 07:56:27
Recensământul populației și locuințelor 2021