Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Planurile de Performanță pentru Serviciile de Navigație Aeriană

Planul de Performanţă revizuit al României pentru a treia perioadă de referinţă (RP3, 2020 - 2024)

Planul de Performanţă revizuit al României pentru a treia perioadă de referinţă (RP3, 2020 - 2024) privind performanţa serviciilor de navigaţie aeriană a fost elaborat conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 317/2019 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1627/2020.

Planul de Performanţă revizuit al României pentru RP3


Planul de Performanță la nivelul DANUBE FAB pentru cea de-a doua perioadă de referință (RP2, 2025-2019)

Conform Regulamentului (UE) nr. 390 din 2013 privind performanţa serviciilor de navigaţie aeriană, Autorităţile Naţionale de Supervizare (NSA) din ţările UE sunt responsabile cu elaborarea Planurilor de Performanţă la nivel de Bloc Funcţional de Spaţiu Aerian (FAB), pentru cea de a doua perioadă de referință (RP2, 2015 - 2019), până la data de 30 iunie 2014.

Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), în calitate de NSA România, a colaborat cu NSA Bulgaria, în vederea desfăşurării activităților necesare pregătirii Planului de Performanță la nivel DANUBE FAB, pentru cea de a doua perioadă de referință (RP2, 2015 - 2019).
Planul de Performanță la nivel DANUBE FAB cuprinde secţiuni separate, aferente României (RO) şi Bulgariei (BG) şi secţiuni agregate la nivel DANUBE FAB.

Obiectivele DANUBE FAB cuprinse în Planul de Performanță pentru RP2 au fost considerate conforme cu cerinţele prin Decizia CE nr. 348/ 2015 din 2 martie 2015, în domeniile cheie de performanţă siguranță, mediu și eficiența costurilor și prin Decizia COM 2016/ 599 din 15 aprilie 2016 pentru domeniul cheie de performanţă capacitate,.

Planul de Performanță la nivelul DANUBE FAB pentru cea de-a doua perioadă de referință (RP2, 2015-2019)

Planul de Performanţă al României pentru prima perioadă de referință (RP1, 2012-2014)

Planul Național de Performanță pentru Serviciile de Navigație Aeriană 2012-2014 - România ediţia 01, este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 691/ 2010 din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/ 2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană.

RNPP1 acoperă prima perioadă de referinţă, de la 1 Ianuarie 2012 până la data de 31 Decembrie 2014.

Autoritatea Naţională de Supervizare (NSA) responsabilă pentru întocmirea planului de performanţă este Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), desemnată prin Ordinul nr. 1185/ 2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate naţională de supervizare, în a cărei responsabilitate intră implementarea legislaţiei Cerului Unic European.

 Planul Național de Performanță pentru Serviciile de Navigație Aeriană 2012-2014 - România ediţia 01

Ultima actualizare: 19/07/2023, 06:34:32