Toți împreună, servind aviația civilă

I. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA/CONVERSIA LICENTEI PART-66
Pentru categoria A:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa rezulte experienta de lucru in domeniul intretinerii de cel putin 2 ani daca solicitantul are pregatire tehnica relevanta sau 3 ani daca solicitantul nu are pregatire tehnica relevanta, din care 6 luni inainte de depunerea cererii;
7) Curriculum Vitae;
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care se solicita conversia licentei nationale in licenta Part-66, dosarul trebuie sa cuprinda si o copie a tuturor paginilor licentei de personal tehnic aeronautic LPTA;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea categoriei solicitate si sesiunea de examinare si se vor comunica aceste informatii solicitantului.
Pentru categoria B1:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor;
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa rezulte experienta de lucru in domeniul intretinerii de cel putin 3 ani daca solicitantul are pregatire tehnica relevanta sau 5 ani daca solicitantul nu are pregatire tehnica relevanta, din care 6 luni inainte de depunerea cererii
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care se solicita conversia licentei nationale in licenta Part-66, dosarul trebuie sa cuprinda si o copie a tuturor paginilor licentei de personal tehnic aeronautic LPTA;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea categoriei solicitate si sesiunea de examinare, si se vor comunica aceste informatii solicitantului;
Pentru categoria B2:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor;
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa rezulte experienta de lucru in domeniul intretinerii de cel putin 3 ani daca solicitantul are pregatire tehnica relevanta sau 5 ani daca solicitantul nu are pregatire tehnica relevanta, din care 6 luni inainte de depunerea cererii;
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care se solicita conversia licentei nationale in licenta Part-66, dosarul trebuie sa cuprinda si o copie a tuturor paginilor licentei de personal tehnic aeronautic LPTA;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea categoriei solicitate si sesiunea de examinare si se vor comunica aceste informatii solicitantului.
 
II. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRECEREA DE LA O CATEGORIE DETINUTA LA O ALTA CATEGORIE DE LICENTA PART-66
De la categoria A la categoria B2:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata ai semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor;
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa reiasa experienta de lucru in domeniul intretinerii exclusiv ca personal categoria B2 de cel putin 2 ani, din care 6 luni inainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care o parte din documentele mentionate se afla deja la AACR, in dosarul depus pentru categoria deja detinuta, se va mentiona acest lucru in adresa de inaintare si nu se vor mai depune acele documente;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea noii categorii solicitate si sesiunea de examinare si se vor comunica aceste informatii solicitantului;
De la categoria B1 la categoria B2:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa reiasa experienta de lucru in domeniul intretinerii exclusiv ca personal categoria B2 de cel putin 1 an, din care 6 luni inainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66;
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care o parte din documentele mentionate se afla deja la AACR, in dosarul depus pentru categoria deja detinuta, se va mentiona acest lucru in adresa de inaintare si nu se vor mai depune acele documente;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea noii categorii solicitate si sesiunea de examinare si se vor comunica aceste informatii solicitantului.
De la categoria B2 la categoria B1:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor;
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa reiasa experienta de lucru in domeniul intretinerii exclusiv ca personal categoria B1 de cel putin 1 an, din care 6 luni inainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66;
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care o parte din documentele mentionate se afla deja la AACR, in dosarul depus pentru categoria deja detinuta, se va mentiona acest lucru in adresa de inaintare si nu se vor mai depune acele documente;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea noii categorii solicitate si sesiunea de examinare si se vor comunica aceste informatii solicitantului.
De la categoria B2 la categoria A:
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator;
3) Anexa la Form 19 - Lista de lucrari completata si semnata corespunzator de catre directorul de calitate sau similar, care atesta efectuarea lucrarilor
4) Copie dupa diploma(ele) de studii;
5) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion;
6) Adeverinta din care sa reiasa experienta de lucru in domeniul intretinerii exclusiv ca personal categoria A de cel putin 6 luni, din care 6 luni inainte de depunerea cererii, conform Anexa IV la Part 66;
7) Curriculum Vitae
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care o parte din documentele mentionate se afla deja la AACR, in dosarul depus pentru categoria deja detinuta, se va mentiona acest lucru in adresa de inaintare si nu se vor mai depune acele documente;
3) in urma analizei dosarului complet, se vor stabili modulele de examinare pentru obtinerea noii categorii solicitate si sesiunea de examinare si va comunica aceste informatii solicitantului.

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN LICENTA A UNUI NOU TIP DE AERONAVE, DIN ACEEASI CATEGORIE CU CEA DE PE LICENTA PART 66 DETINUTA
1) Cerere de examinare;
2) Form 19 completat si semnat corespunzator (formularul se poate lua din Part-66);
3) Copie dupa documentele care atesta absolvirea cursurilor teoretice si practice corespunzatoare pe tip de avion.
Nota:
1) AACR isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente suplimentare, dupa caz;
2) in cazul in care aeronava solicitata se incadreaza intr-o categorie diferita de cea detinuta deja pe licenta Part-66, pentru a putea inscrie in licenta aceasta aeronava, solicitantul trebuie sa sustina examene pentru eliminarea limitarilor ce greveaza licenta (daca este cazul) si examene de diferenta pentru obtinerea noii categorii solicitate si sa faca dovada indeplinirii cerintelor de experienta practica pentru noua categorie solicitata in conformitate cu Anexa IV la Part-66.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 09:19:48
Recensământul populației și locuințelor 2021